LISTĂ DE CĂRȚI PUBLICATE

poza scurtu 1

    I. DE AUTOR

    a. Generale

 • Trianon, Trianon. 4 iunie 1920.- victoria principiului naţionalităţilor. Argumente pro şi contra,  Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2020, 362 p.
 • Istoria românilor de la începuturi până în 1920. Drumul spre Marea Unire, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2019, 707 p. + 8 hărţi
 • Politică şi viaţă cotidiană în România în secolul al XX-lea şi începutul celui de-al XXI-lea, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2011, 490 p.
 • Istoria românilor de la Carol I la Nicolae Ceauşescu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2010, 280 p.
 • Ion I.C. Brătianu. Activitatea politică, Bucureşti, Editura Museion, 1992, 143 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Portrete politice, Chişinău, Editura Prut înternaţional, 2006, 296 p. [Tipo Moldova, 2011]
 • Studii de istorie, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002, 573 p.
 • Istoria românilor în timpul celor patru regi. 1866-1947, 4 volume: vol. I – Carol I, vol. II – Ferdinand, vol. III – Carol al II-lea, vol. IV – Mihai, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001; ed. a II-a – 2004; ed. a III-a – 2010, 256 p. + 214 p. + 347 p. +246 p. [Tipo Moldova, 2010],
 • Catedra de Istoria Românilor. 135 de ani de la înființare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 1998, 52 p.
 • Regele Ferdinand (1914-1927). Activitatea politică, Bucureşti, Editura Garamond, 1995, 174 p.
 • Iuliu Maniu. Activitatea politică, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, 299 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, 488 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Monarhia în România. 1866-1947, Bucureşti, Editura Danubius, 1991, 192 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 665 p.
 • Din viaţa politică a României (1926-1947). Studiu critic privind istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 552 p.
 • Viaţa politică din România. 1918-1944, Bucureşti, Editura Albatros, Bucureşti, 1982, 334 p.

 

b. Marea Unire din 1918

 

 • Personalităţile Marii Uniri. Ferdinand I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2016, 287 p.
 • Alba Iulia. 1 Decembrie 1918, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1988, 183 p.
 • Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi. Eroi ai luptei pentru unitatea şi independenţa patriei (1916-1918), Bucureşti, Editura Albatros, 1978, 173 p.

 

c. Perioada interbelică

 

 • Istoria civilizaţiei româneşti. Perioada interbelică (1918-1940), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2009, 374 p.; ediţia a II-a, 2012 [Tipo Moldova, 2010]
 • Civilizaţia românească interbelică (1918-1940), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, 199 p.
 • Istoria contemporană a României (19182007), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, 223 p.
 • Istoria contemporană a României (1918-2005), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005, 216 p.
 • Istoria contemporană a României (1918-2003), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003, 214 p.
 • Istoria contemporană a României (1918-2001), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002, 212 p.
 • Istoria Partidului Ţărănesc (1918-1926), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, 248 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică, Bucureşti, Editura RAO, 2001, 280 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • România şi Marile Puteri. 1933-1940. Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000, 232 p.
 • România şi Marile Puteri. 1918-1933. Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999, 196 p.
 • Criza dinastică din România (1925-1930), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 298 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996, 250 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Un episod dramatic din istoria României: 30 august 1940, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1990, 160 p. [Tipo Moldova, 2011]
 • Din viaţa politică a României. Întemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc (1918-1926), Bucureşti, Editura Litera, 1975, 199 p.
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1938-1940), Bucureşti, Centrul de Multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1974, 202 p.
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1918-1922), Bucureşti, Centrul de Multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1973, 339 p.

d. 1989 şi după

 

 • Tezaurul României depus la Moscova. Note şi mărturii despre activitatea Comisiei Comune româno-ruse (2004 – 2012), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2014, 368 p.
 • * * La Revolución Rumana de 1989, Craiova, Editura SITECH, 2010, 359 p.
 • * * The Romanian Revolution of December 1989 in international context, Bucureşti, Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2009, 369 p.
 • * * La Révolution Roumaine de 1989, dans le contexte international de lʼépoque, Bucureşti, Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2008, 381 p.
 • Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internaţional, Bucureşti, Editura Publicaţiilor pentru Străinătate, 2009, 412 p.+ 42 p. ilustraţii [Tipo Moldova 2010]
 • Revoluţia Română din Decembrie 1989 în context internaţional, Bucureşti, Editura Enciclopedică şi Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2006, 362 p.

 

 

II. COORDONATOR ȘI COAUTOR (când a existat un singur coautor, a fost menţionat numele acestuia)

 

 1. Generale
 • 200 de ani din istoria românilor dintre Prut şi Nistru. 1812 – 2012. Coordonatori Ioan-Aurel Pop şi Ioan Scurtu, Bucureşti, Editura Litera, 2012, 215 p.
 • România. Marea Unire. 1918 – 2008. 1 Decembrie – 90 de ani de la statul naţional unitar. 1859 – 2009: 24 ianuarie 1859 – 150 de ani de la Unirea Principatelor Române – crearea statului român modern, Bucureşti, Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2008, 120 p.
 • ** Roumanie. La Grande Union. 1918 – 2008: 1 Decembre. 90 anni della Grande Unione – compimento della Stato nazionale unitario. 1859 – 2009: 24 Gennario: 150 anni dall unione dei Principati Romeni – creazione dello Stato romeno moderno, Bucureşti, Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2008, 119 p.
 • ** Rumänien. Die Grosse Vereinigung. 1918 – 2008: 1 Dezember 90 Jhare seit der Grosen Vereingung Vollendung des einheitlichen Nationalstaates. 1859 – 2009: 24 Januar 150 Jare seit der Vereinigung der Rumänischen Füestentümer Schaffung des modernen rumänischen Staates, Bucureşti, Editura Redacţiei pentru Publicaţiile în Străinătate, Bucureşti, 2008, 119 p.
 • ** 5. Rumanía. La Gran Unión. 1918 – 2008. 1 de dicembre: 90 aniversario de la culminación del Estado nacional unitario. 1859 – 2009: 24 de enero – 150 aniversario de la Unión de los Principados Rumanos – creación del Estado rumano moderno, Bucureşti, Editura Redacţiei pentru Străinătate, 2008 , 119 p.
 • Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918-2001), vol. I şi vol. II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, 325 p.+ 325 p +8 hărţi  [Tipo Moldova, 2010]
 • * * Political structures in Central and Eastern Europe (1918-2001), vol. I şi vol.II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, 327 p. + 344 p. + 8 hărţi
 • Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 2003 ediţia III-a, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2003, 607 p.[Tipo Moldova, 2017]
 • ** Istorija Bessarabii. Ot istokov do 1998 goda, Chişinău, f.e., 2001, 353 p.+ 6 planşe
 • Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 1998, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Semne, 1998, 367 p. + 6 planşe
 • Timpul istoriei. Profesorului Dinu C. Giurescu. Volum îngrijit de Ioan Scurtu şi Mihai Sorin Rădulescu, Bucureşti, f .e., 1998, 476 p.
 • ** 12. România. Evoluţie în timp şi spaţiu. Album [Studiu introductiv şi explicaţii în limbile română, engleză şi franceză], Bucureşti, Arhivele Statului din România şi Editura Fundaţiei Culturale Române,1996, 200 p.
 • Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 1994, Bucureşti, Editura Europa Nova & Tempus, 1994 [Tipo Moldova, 2010], 410 p.
 • Documente privind istoria României între anii 1918-1944, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, 732 p.
 • Pagini de istorie. Culegere de texte. Istoria românilor, vol. III. Coordonatori Ioan Scurtu şi Constantin Mocanu, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1993, 304 p.
 • Pagini de istorie. Studii şi comunicări ştiinţifice, vol. II, Coordonatori Ioan Scurtu, Mihai Manea şi Constantin Mocanu, Centrul de Multiplicare a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1992, 260 p.
 • Pagini de istorie. Studii şi comunicări ştiinţifice, vol. I, Centrul de Multiplicare a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1991, 240 p.
 • Probleme fundamentale ale istoriei României. Manual [universitar] şi crestomaţie. Colegiul de redacţie: Titu Georgescu, Gheorghe I. Ioniţă, Ioan Scurtu, Ştefan Ciobanu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1987, 487 p.
 • Probleme fundamentale ale istoriei României [manual universitar]. Colegiul de redacţie: Titu Georgescu, Gheorghe I. Ioniţă, Ioan Scurtu, Ştefan Ciobanu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 216 p. + 10 hărţi
 • Istoria României între anii 1918-1944. Culegere de documente, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică. 1982, 526 p.
 • 60 de ani de la făurirea statului naţional unitar român. Coordonatori: Matei Vlad, I. Gheorghiu, Ioan Scurtu, Bucureşti, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1978, 289 p.
 • Din lupta poporului român pentru independenţă, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1977, 294 p.
 • Monografia întreprinderii „Vulcan” din Bucureşti (1904-1975), Bucureşti, f.e., 1977, 286 p.

2.Marea Unire din 1918

 

 • Biblioteca Marii Uniri 1 decembrie 1918 – Alba Iulia. 4 iunie 1920 -Trianon.  În apărarea Marii Uniri. Coordonator  Ioan Scurtu – Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2019 – 2020
 • România. Marea Unire. 1918-1920. 100 de cărţi, Iaşi,Tipo Moldova, 2017. Argument şi selecţie Ioan Scurtu [Program realizat de Editura Tipo Moldova; unele cărţi având mai multe volume, numărul lor este de 160; ediţii anastatice]
 • Marea Unire din 1918 în context european, Bucureşti, Editura Enciclopedică şi Editura Academiei Române, 2003, 448 p.
 • ** 26. România. Documentele Unirii. 1918. La Roumanie. Les documents de la Grande Union. 1918. Romania. The documents of the Great Union. 1918 [Studiu introductiv şi explicaţii în limbile română, engleză îi franceză], Bucureşti, Arhivele Statului din România şi Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993, 175 p. [Tipo Moldova, 2017]

3.Perioada interbelică

 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1938-1940, vol. V, INST, Bucureşti, 2006. 408 p.
 • Academia Română. Tratatul Istoria Românilor, vol. VIII. România întregită (1918-1940). Coordonator Ioan Scurtu, secretar ştiinţific Petre Otu, Editura Enciclopedică, 2003, 856 p. + 48 planşe ; ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2010, p. 944 p. + 48 planşe
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1934-1938, vol. IV, INST, Bucureşti, 2003, 366 p.
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1931-1934, vol. III, INST, Bucureşti, 2002, 366 p.
 • România între anii 1918 – 1940. Documente şi materiale, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2001, 254 p.
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1927-1931, vol. II, INST, Bucureşti, 2000, 305 p.
 • Minorităţile naţionale din România. 1931-1938. Documente, Arhivele Naţionale din România, Bucureşti, 1999, 515 p.
 • Totalitarismul de dreapta în România. Origini, manifestări, evoluţie. Documente. 1919-1927, vol. I, INST, Bucureşti, 1996, 662 p. + 16 p. foto
 • Minorităţile naţionale din România. 1925 – 1931. Documente. Coordonatori Ioan Scurtu şi Ioan Dordea, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1996, 605 p.
 • Minorităţile naţionale din România. 1918-1925, Coordonatori Ioan Scurtu şi Liviu Boar, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1995, 783 p.

4. 1940 -1944

 • Ideologie şi şi formaţiuni de dreapta în România. 1941 – 1943, vol. VII, INST, Bucureşti, 2009, 445 p.
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România.1940 – 1941, vol. VI, INST, Bucureşti, 2007, 420 p.
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României (6 septembrie 1940 – 23 august 1944), Bucureşti, Tipografia Universtăţii din Bucureşti, 1978, 383 p

5. 1944 – 1989

 • 1958, Retragerea tupelor sovietice din România, Bucureşti, Editura Enciclopedică. Ediţia a II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2017, 383 p.
 • România. Retragerea trupelor sovietice. 1958, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, 411 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • 1946. România. Viaţa politică în documente. Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1996, 591  p.
 • 1945. România. Viaţa politică în documente, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1994, 447 p.
 • 1947. România. Viaţa politică în documente, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1994, 318 p.
 • Sfârşitul dictaturii. Bucureşti. 21-25 decembrie 1989, Craiova, Editura Clio, 1990, 143 p.+ 8 foto

 

III.  LISTĂ CĂRŢI  – coautor

 

        a. Generale

 • Maramureşul istoric. Studii de istorie şi arheologie. Coordonatori Mihai D. Drecin, Gabriel Moisa, Delia Cora, Cristian Culiciu, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 2020;  studiul  Dispute politice privind incendiul din localitatea Borşa (Maramureş) din iulie 1930)
 • Diplomaţia României după Marea Unire din 1918. Coordonator Ion M. Anghel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2020; studiul  O sută de ani de politică externă şi diplomaţie românească (1918 – 2020)
 • Scripta Historica. In Honorem Professoris Emeriti Mihai Retegan. Coordonatori Florentina Niţu şi Matei Gheboianu, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2019; studiul  Tezele CC al PCR din iulie 1971 – între  mit şi realitate
 • Retrăiri istorice în veacul XXI, Maia, Editura Ro. Cart,  2019; studiul  Propaganda  externă şi Unirea Principatelor Române
 • Constantin Angelescu – personalitate de prestigiu a ştiinţei, educaţiei şi civilizaţiei româneşti. Coordonator Adrian Badea,  Bucureşti, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2019
 • Istoria Românilor, vol II [1821 – 2018]. Coordonator Dan Berindei, în colaborare cu Dorina N. Rusu, Bucureşti, Editura Academiei şi Editura Univers Enciclopedic, 2018
 • Politica externă şi diplomaţia României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea Marii Uniri, vol. I. Coordonator Ion M. Anghel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018
 • România mai presus de orice. Însemnări, rezumate şi extrase. Universitatea Nicolae Iorga. Vălenii de Munte. Coordnator C. Manolache, Plioeşti-Chişinău, Editura Dorinţa, 2018
 • Eroism şi jertfă pentru ţară. Coordonator Oltea Răşcanu-Grămăticu, Iaşi, Editura PIM, 2018
 • Între pasiune şi Istoriografia românească la început de mileniu. Coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaş, Cluj-Napoca, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Editura Şcoala Ardeleană, 2017
 • Momente din epopeea Unirii, Ploieşti – Chişinău, 2017; studiul Primul Război Mondial (1914 – 1918). Războiul pentru întregirea României (1916 – 1919)
 • O clipă pentru Dinu Săraru. Scriitorului la 85 de ani, Bucureşti, 2017; articolul  Dinu Săraru – aşa cum l-am cunoscut
 • Romania & Russia at the Blach Sea, Bucureşti, Editura Fundaţiei Europene Titulescu, 2017; studiul The Statutus of the Black Sea straits according to the Montreaux Convention (1936)
 • General prof. univ. dr. Vasile Cândea – o viaţă dedicată ştiinţei, Bucureşti, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă, 2017; articolul Doctorul Vasile Cândea – aşa cum l-am cunoscut
 • Forţele aeriene ale României. Integritate, devotament, tenacitate, Bucureşti, 2016; studiul Din istoria relaţiilor româno-ruse (sovietice). Problema Tezaurului depus la Moscova în anii 1916 şi 1917
 • În amintirea unui istoric român: Nicolae Ciachir. Coordonatori Nicoleta Ciachir şi Sorin Marcel Colesnic, Bucureşti, Editura Etnologică, 2016; articolul Nicolae Ciachir – aşa cum l-am cunoscut
 • În ritmul vieţii. Comandor aviator Marius-Adrian Nicoară la 50 de ani. Coordonatori Jipa Rotaru, Aurel Pentelescu, Daniel  Stan, Buzău, 2016; studiul Woodrow Wilson: „Noi dorim să asigurăm pacea lumii”
 • Profesor universitar dr. Valentin Ciorbea la 70 de ani. O viaţă în slujba muzei Clio. Coordonatori Virgil Coman, Luminiţa Stelian, Nicoleta (Grigore) Paraschiv, Bucureşti, 2016; studiul  14 august 1916. Titu Maiorescu: „Contra eu”
 • Ferdinand I. Regele întregitor de ţară. Coordonare proiect editorial Narcis Dorin Ion, Sinaia, Muzeul Naţional Peleş, 2017
 • Istoria Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 1956-1996, vol. II, Bucureşti, Editura RAO, 2016 (în colaborare cu Corneliu – Mihail Lungu)
 • Istoria Academiei de Ştiinţă din România (1935 -1948), vol. I, Bucureşti, Editura RAO, 2014 (în colaborare cu Corneliu-Mihail Lungu
 • Mari personalităţi politice şi culturale în Senatul României. Coordonator Gheorghe Sbârnă, Bucureşti, Editura Discobolul, 2014
 • 1812 – 2012. Documente şi cercetări. Ediţie de Victor Crăciun, Bucureşti, Editura Semne, 2012
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. X. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
 • Scurtă istorie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România), Bucureşti, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2010 (în colaborare cu Ştefan Iancu)
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. IX. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. VI – VII. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008
 • 1878 – 2008. Volum coordonat de Valentin Ciorbea, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2008
 • Români şi bulgari. Provocările unei vecinătăţi. Coordonatori Florin Anghel, Marian Cojoc, Magdalena Tiţă, Bucureşti, Editura Cartea Universitară, 2007
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. III. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007
 • Hegemoniile trecutului. Evoluţii româneşti şi europene. Coordonatori Mioara Avram, Florin Anghel, Cosmin Popa, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2006
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii. vol II. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente , vol. II, partea a 2-a. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006
 • Comisia Internaţională pentru Studiul Holocaustului în România, Raport final. Editori Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Iaşi, Editura Polirom, 2005
 • ** Internaţional Commission of the Holocaust  in Romania, Raport final. Editors Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Iaşi, Editura Polirom, 2004
 • Istoria Senatului României. Ediţie Ilie Manole şi Constantin Monac, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial, 2004 p.
 • Evreii în societatea şi conştiinţa istorică românească, Bucureşti, Centrul  pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Bucureşti, 2003
 • Enciclopedia partidelor politice din România. 1859 – 2003, Bucureşti, Editura Meronia, 2003
 • Enciclopedia de istorie a României, vol. II, Bucureşti, Editura Meronia, 2003
 • Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Coordonator Constantin Buşe,  Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001
 • Structuri politice în secolul XX. Coordonator Constantin Hlihor, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2000
 • Istorie şi societate. Culegere de studii de istorie modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2000
 • Enciclopedia de istorie a României, vol. I, Bucureşti, Editura Meronia, 2000 (ediţia a II-a, 2001; ediţia a III-a, 2003)
 • Sub povara vorbelor. Cu oamenii schimbării despre schimbare. Ediţie Dorina Sgaverdia, Reşiţa, 1999
 • Balcanii – ieşirea din trecut, Bucureşti, Editura Institutului de Studii Internaţionale, 1999
 • Interferenţe geopolitică – istorie. Historia quo vadis? Coordonator Gheorghe Vartic, Bucureşti, Editura Militară, 1998
 • Dicţionar enciclopedic, vol. III. H -K, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1999
 • Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Bucureşti, Editura Paideia, 1999, 685 p. 23 p. ilustraţii (în colaborare cu Gheorghe Buzatu) [Tipo Moldova 2010]
 • ** Romania. Overview. Romania Panorama, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial, 1998
 • Guverne şi guvernanţi (1916-1938), Bucureşti, Editura Silex, 1996 (în colaborare cu Ion Mamina) [Tipo Moldova 2010]
 • Dicţionar enciclopedic, vol. II. D – G, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996
 • ** A History of Romania. Edited by Kurt W. Treptow, The Center for Romanian Studies, Iaşi, 1995
 • România în situaţii limită. Coordonator Lucian Colda, Bucureşti, Editura Licorna, 1995
 • Partidele politice din România (1862 – 1994). Enciclopedie, Bucureşti, Editura Mediaprint, 1995
 • Iuliu Maniu în faţa istoriei, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994
 • Ion Mihalache în faţa istoriei, Bucureşti, 1994
 • Complot împotriva României (1939-1947). Basarabia, Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-al doilea război mondial, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1994, 225 p. (în colaborare cu Constantin Hlihor) [Tipo Moldova 2010]
 • Dicţionar enciclopedic, vol. I. A – C, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993
 • Cotrocenii în istorie, Bucureşti, 1993
 • România. Istorie în documente. Album, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1992
 • ** Foreign sources on the Romanians, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1992
 • România. Documente străine despre români, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1992
 • Democraţia la români (1866-1938), Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, 247 p. (în colaborare cu Ion Bulei) [Tipo Moldova 2010]
 • Istoria militară a poporului român, vol. VI, Bucureşti, Editura Militară, 1989
 • Introducere în cultura şi civilizaţia poporului român. Partea I-a. Coordonatori Ion Coteanu şi Florin Popescu, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1988
 • Din istoria mişcării democratice a studenţilor din România, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1985
 • Itinerare patriotice, Bucureşti, Editura Sport Turism,1985 (în colaborare cu Dumitru Almaş)
 • Culegere de texte privind istoria mişcării muncitoreşti din România. De la începuturi până în 1945, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981 (în colaborare cu Florea Dragnea)
 • Istoria României între anii 1919 – 1981, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981
 • ** XV-eme Congres International des Sciences Historiques. Actes, vol. IV, partea a 2-1, 1980
 • Din istoria studenţimii române. Presa studenţească (1851 – 1978), Bucureştri, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1979
 • Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, ediţia I-a, 1972; ediţia a II-a, 1978
 • Valea Bistriţiei, Bucureşti, Editura Sport Turism, 1978 (în colaborare cu Adolf Minuţ)
 • Leonte Filipescu, Bucureşti, Editura Politică, 1973 (în colaborare cu Gheorghe Neacşu)
 • Turism cu manualul de istorie a românilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1973 (în colaborare cu D.Almaş)

           b. Până în 1918

 • ** Români şi sârbi în Marele Război. Rumuni i Serbii u Velikom Ratu. Coordonatori Ioan Bolovan şi Moncilo Pavloviċ, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2018
 • Război pentru ţară. Coordonator Oltea Răşcanu-Grămăticu, Iaşi, 2018
 • Centenarul victoriilor de la Mărăşti şi Mărăşeşti. Coordonator Horea Dumitrescu, Focşani, 2018
 • România în anii 1916 şi 1917. Coordonatori Gheorghe Sbârnă şi Ioan Opriş, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2017
 • ** Balkan Tarihi Araştirmalarina. Metodologjik yaklasimlar. Editor Addim Temizer, 2014 (în colaborare cu Ionuţ Cojocaru)
 • ** Consonanţe istorice româno-ruse. Centenarul vizitei împǎratului Nicolae al II-lea la Constanţa, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, 2014 ( în limbile românǎ, rusǎ şi englezǎ).
 • Banca Naţională a României în timpul Primului Război Mondial, Bucureşti, Banca Naţională a României, 2011
 • Alexandru Ioan Cuza şi demnitatea naţională. Coordonator Oltea Răşcanu -Grămăticu, Bârlad, 2011
 • Posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza. Coordonator Oltea Răşcanu -Grămăticu, Bârlad, 2011
 • 1907 în viziunea contemporanilor. Un secol de la răscoalele ţărăneşti, Bucureşti, Editura Semne, 2007, 291 p. (în colaborare cu Sorin Teodorescu)

          c. Marea Unire din 1918

 • Confirmarea internaţională a României întregite. Coordonatori Gheorghe Sbârnă şi Ioan Opriş, Bucureşti, Editura Muzeului Literatirii Române, 2020
 • Contribuţia elitelor la întregirea României. Coordonator Horea Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2019
 • România în anul Marii Uniri. 1918. Coordonatori Gheorghe Sbârnă şi Ioan Opriş, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2018
 • ** Enciclopedia digitală – România eu. Oameni, momente şi imagini. Coordonatorul proiectului Radu Jugureanu, Producţie SIVECO România, 2018 [cu traduceri în engleză, germană şi franceză]
 • Centenarul unirii Bucovinei cu România, Buzău, 2018
 • Familia regală şi Marea Unire, Sinaia, Muzeul Naţional Peleş, 2018 (în colaborare cu Narcis Dorin Ion)
 • Personalităţile Marii Uniri. Ion I. C. Brătianu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2017 (în colaborare cu Ionuţ Cojocaru)
 • ** Sfârşit şi început de epocă. Korszakvég – Korszakkezdet.  The  End and the Beginning of an Era.  Coordonatori Cornel Grad şi Viorel Ciubotă, Zalău, Editura Lekton şi Editura Muzeului Sătmărean, 1998

          d. Perioada interbelică

 • Documente şi materiale privind istoria românilor între anii 1918 – 1940, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001
 • Titulescu şi strategia păcii. Coordonator Gheorghe Buzatu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984
 • Curs de istorie contemporană a României (1938 – 1940), Bucureşti, Tipografia Universităţii Bucureşi, 1980
 • Documente şi materiale privind istoria României (1929 – 1933), Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1976

          e. Anii 1940 -1944

 • 23 august 1944. Evaluări şi controverse. Studii şi comunicări. Coordonator Gavriil Preda, Ploieşti, Editura Mileniul III, 2006
 • România în anii celui de-al Doilea Război Mondial, vol. I, Bucureşti, Editura Militară, 1989
 • Actul de la 23 august 1944 în context internaţional. Coordonator Gheorghe Buzatu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României( 1940 – 1944), Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1978

         f.Perioada 1945 – 1989

 • România în anii 1945 – Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III, P – R. Coordonator Octavian Roske, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2016
 • România în anii 1945 – Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II, F – G.  Coordonator Octavian Roske, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2012
 • România în anii 1945 – Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. I,  A – E  Coordonator Octavian Roske, Bucureşti, România în anii 1945 –  1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II F -G.  Coordonator Octavian Roske, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2012
 • Accentuarea crizei de regim în ţările socialiste europene (1980 – 1990). Coordonator Lorin Ioan Fortuna, Timişoara, Editura ART – PRESS, 2009
 • Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu. Minirevoluţia culturală din 1971. Ediţie Ana-Maria Cătănuş, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005
 • 6 Martie 1945. Începuturile comunizării României, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995

       g. După 1989

 • Revoluţia din Decembrie 1989 şi integrarea europeană a Românie Coordonator Ion Calafeteanu, Bucureşti, Editura Militară, 2008
 • ** Actes de la Table Ronde. Mémoire et histoire: les Etats Européenes face aux droits des citoyens du XXI-eme siecle, Paris, 2000

 

 

ARTICOLE, STUDII, INTERVIURI  publicate în reviste (completare la lista existentă pe CV,  ANEXA  6)

      2020

Analiză comparativă a Declaraţiei Sfatului Ţării şi Rezoluţiei Adunării Naţionale – aplicarea prevederilor respective în România Mare, în rev. „Limba Română”, Chişinău, nr. 2 – 3/2020

Activitatea primului Parlament al  României întregite, în „Magazin istoric”, ianuarie 2020

Minorităţile naţionale în primul Parlament al României întregite, în ” Art-Emis”, din 8 aprilie 2020

– Semnarea şi ratificarea Tratatului de la Trianon, în „Clipa” din 7 iunie 2020

Trianon – dreptul popoarelor la autodeterminare, în „Tribuna învăţământului” , nr. 4 – 5 /2020

Tratatul de la Trianon – o analiză de text şi câteva consideraţii, în „Perspective”, revista Fundaţiei Europene Titulescu, nr. 1/2020

– Trianon 100. Minorităţile  naţionale şi Unirea Transilvaniei cu România, în „Pro Saeculum”, aprilie – iunie 2020

Politicienii români, Tratatul de la Trianon şi restituirea Arhivelor Transilvaniei, în rev. „Enigmele istoriei”, nr.4 din 20 aprilie – 27 mai 2020

–  Jurnalul iunedit al lui Nicolae Titulescu (1927 – 1928), în „Clipa” din 20 mai 2020

– Dumitru Almaş – omul şi opera, în rev. „Scriptor”, Iaşi, nr. 2-3/ 2020

Despre Război şi Pace cu domnul profesor doctor Ioan Scurtu. Interviu realizat de George Buciu, în „România eroică”, nr. 1/2020

– Istoria Basarabiei a fost şi este pentru mine parte a istoriei românilor. Interviu ralizat de Alexandru Bantoş, în  „Limba Română”, Chişinău, nr.6 /2020

2019

Românii în secolul naţionalităţilor, în „Clipa” din mai 2019 [preluat de „Art-Emis” din mai  2019]

Despre scrierea istoriei Unirii Basarabiei cu România, în rev. „Scriptor”,  Iaşi, nr. 11 – 12/2019  [preluat de  „Limba română”, Chişinău, nr. 4 /2019]

– Marile Puteri, România şi Basarabia (1917 – 2019), în  „Limba Română”, Chişinău, nr. 1 ianuarie 2019

1919 – anul apărării şi consolidării României întregite, în „Ştefadina  … file de arhivă”, nr. 1-2/2019  [o formă prescurtată în „Clipa” din 2 iunie 2019]

Alegerea primului Parlamement al României  întregite, în „Magazin istoric” din noiembrie 2019

–  Marile speranţe. Primul Parlament al României Mari la lucru, în „Magazin istoric”, decembrie 2019

29 decembrie 1919 – votarea legilor privind Unirea  Basarabiei,  Bucovinei şi Transilvaniei cu România, în „Clipa” din 5 noiembrie 2019

–  Eminenţe cenuşii – Barbu Ştirbey, în „Art Emis” din 10 februarie 2019

Vechii cominternişti devin luptători pentru democraţie, în „Art-Emis” din 18 decembrie 2019

Marginalii la „Mărturia unui istoric singuratic” [Dinu C. Giurescu], în „Art-Emis”, din 20 februarie 2019

2018

Domnitorul Unirii – Alexandru Ioan Cuza, în viziunea marilor istorici români, în „Tribuna învăţământului” din 22 – 28 ianuarie 2018

– Intrarea României în Războiul pentru Unitatea Naţională, în „Art -Emis” din 3 ianuarie  2018

– Regina Maria. Activitatea politică, în „Magazin istoric”, august 2018 (I), septembrie 2018 (II)

De la disperare la speranţă (noiembrie 1916 – decembrie 1917), în „Clipa” din ianuarie – februarie 2018

 – Alexandru Marghiloman şi unirea Basarabiei cu România, în „Pro Saeculum”, nr. 7 – 8/2018

– Declaraţia privind Unirea Basarabiei cu România [analiză de text], în „Studii şi Comunicări”, Academia Română, vol. XI, 2018

O zi pentru istorie – 27 martie 1918, în „Pro Saeculum”, nr. 1 – 2/ 2018

– Discursul lui Constantin Stere  rostit în şedinţa Sfatului Ţării  din 27 martie 1918, în „Clipa” din  18 decembrie 2018

Întregitori de ţară: Ion Inculeţ, Pantelimon Halippa, Constantin Stere,   în ” Ştefadina … file de arhivă”, nr. 2 /2018

De la „cele 14 puncte” din 8 ianuarie 1918 la Declaraţia preşedintelui Wilson din 20 septembrie 1918, în „Art Emis” din 5 octombrie 2018

–  Marea Unire din 1918 în istoriografia românească recentă, în „Studii Vâlcene”, Rm. Vâlcea, X, 2018 [preluat de Retrăiri istorice în veacul XXI, vol. IX, 2018, şi de „Art Emis” din 17 octombrie 2018]

– 1918 – anul  întregirii României şi contextul internaţional, în „Ştefadina … file de arhivă”, nr. 1/2018

– 1918 – voinţa întregului  popor, în  „Ştefadina … file de arhivă”,  nr. 2/2018

1918. O iniţiativă politică a lui N. Iorga: Uniunea Democraţiei Române, în „Studii de istorie”. Coordonatori Constantin Buşe şi Ionel Cândea, Brăila, VIII, 2018

– August 1968: solidaritate cu reformele din Cehoslovacia, în „Pro Saeculum”, nr. 5 – 6 /2018

Împotriva falsificării istoriei. Momentul august 1968, în „Clipa” din octombrie 2018 (I), şi decembrie 2018 (II) [preluat de „Art-Emis” din 17 februarie 2019]

Arhivele Naţionale, ieri şi azi, în „Art Emis” din 6 iunie 2018

– Gheorghe Buzatu – un istoric generos, în „Art-Emis” din 20 mai 2018

Prof. univ dr. Ioan Scurtu: Generaţiile viitoare au datoria istorică de a reconstitui „România dodoloaţă”; https//romanidecentenar.ro/prof-univ-dr-ioan-scurtu. 13 ianuarie  2018

– Scurtu I: „Istoriki Rumânii i Russii vzaimodeistviiut gorazdo licişe, cem politiki  –interviu luat de Neculai Moruzov pentru IRAR-TASS publicat de revistele „Ogoniok” şi „Komersant.ru” din 19 februarie 2018

Marea Unire – expresia voinţei românilor, evenimentul nu ocupă un loc semnificativ în manuale. Interviu  Agerpres, 17 mai 2018

2017

Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii, în perspectiva Istoriei,  în „Tribuna  învăţământului” din 23 – 29 ianuarie 2017

Februarie – mai 1866.  De  la Alexandru Ioan  Cuza la Carol I, în „Tribuna învăţământului” din 25 noiembrie 2017

– Revoluţia rusă şi România, în rev. „Muzeul Naţional” , XXIX, 2017

– 1917 – preludiul Unirii Basarabiei cu România, în „Ştefadina … file de arhivă”, nr. 2/2017

 – 2 decembrie 1917 – autonomia Basarabiei, primul pas spre Marea Unire, în „Pro Saeculum”, nr. 7 – 8 /2017

– Schimbarea poziţiei preşedintelui SUA faţă de Austro-Ungaria (20 septembrie 1918), în „Revista româno-americană”, XXVIII, 2017

– O lecţie de demnitate naţională  [Ion I.C. Brătianu la Conferinţa păcii din 1919], în  „Clipa” din ianuarie 1917  [preluat de „Art- Emis” din  ianuarie 2017]

–  Interesul naţional în 1919 şi  2017, în „Cotidianul” din 14 martie 2017  [preluat cu titlul Românii în Europa: 1919, 2017 , în „Art Emis”, martie 2017].

– 1921 – 2017.  Relaţia bancă – deponent [contractul  bancar Casa Regală – Zizi Lambrino din 2 iulie 1921],  în „Cotidianul” din 16 septembrie 2017

Prima vizită a regelui Aleksandru al Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor în România (ianuarie 1922), în „Clipa” din iunie 2017

Tatar-Bunar, diversiune pentru înfiinţarea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, în „Art-Emis” din  29 octombrie 2017

– Regele Mihai (1921 – 2017), în  „Magazin istoric”,  decembrie 2017 [preluat de „Art- Emis” din 24 decembrie 2017]

Dreapta  românească. Structuri  organizatorice şi grupuri de conducere, în „Art Emis” din 30 decembrie 2017

– Democraţia românească în perioada interbelică (1918 – 1938), în „Zargidava”, Bacău, XVI, 2017

Primul „partid unic şi totalitar” din istoria României: Partidul Naţiunii  – 1940, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1- 2 /2017

– Schimbarea la faţă a Grupului  Etnic German din România, în „Cotidianul” din 15 februarie 2017 [preluat de „Art-Emis” din  februarie 2017]

O experienţă care nu trebuie uitată: manipularea conştiinţei naţionale, în „Clipa” din 19 februarie 2017

Despre Statutul Arhivelor Naţionale. O experienţă personală, în „Pro Saeculum”, nr. 1-2/ 2017

– Dinu C. Giurescu – un mare istoric, un mare patriot român, în „Clipa” din martie 2017

Florin Constantiniu, cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumătate de veac, în „Art-Emis” din 9 aprilie 2017

 2016

Alexandru  Ioan  Cuza: „Am fost fericit să realizez Unirea”,  în „Clipa”  din martie 2016

Un act de demnitate naţională: neutralitatea României [iulie 1914], în „Clipa” din iulie 2016 [preluat de „Art-Emis” din iulie 2016]

–  Regele Carol I: „Regret că nu am murit înainte de începerea acestui război [din 1914], în  „Clipa” din octombrie  2016 [preluat de „Art-Emis” din 30 octombrie 2016]

– Împotriva falsificării istoriei. Data intrării României în Primul Război Mondial, în „Art-Emis” din 21 septembrie 2016

– Împotriva falsificării istoriei. Despre rolul lui Ion I.C. Brătianu în timpul Primului Război Mondial, în „Art-Emis” din 25 septembrie 2016

– „Ziua cea mare a neamului românesc” [1 Decembrie 1918], în „Tribuna învăţământului” din 28 noiembrie – 4 decembrie 2016

Şi istoricii greşesc, uneori [despre Ziua Independenţei de Stat a României],  în „Tribuna învământului” din 22 – 26 februarie 2016

„Este guvernul meu”  [Carol al II-lea despre guvernul Goga], în „Art-Emis” din 3 iunie 2016

  – Complicitatea Marilor Puteri în privinţa ocupării Basarabiei de către Uniunea Sovietică, în „Studii şi Comunicări”, Academia Română, 2016

– România  cu şi fără Basarabia. Între Germania şi Rusia. După 70 de ani, în „Clipa” din august 2016.

Valeriu Râpeanu despre „Doi ani fatidici pentru Nicolae Iorga”, în „Pro Saeculum”, nr. 5 – 6/ 2016 [ preluat de „Art Emis” din   19 octombrie 2016]

1 decembrie 1989 [şedinţa Comitetului Politic Executiv al CC al PCR], Obiedienţa politică la cele mai înalte cote, în „Pro Saeculum”, nr. 3 – 4/2016

– „Reformatorii” au decis să treacă la ştergerea identităţii naţionale şi transformarea românilor într-o populaţie fără coloană vertebrală, fără trecut şi, evident,  fără viitor, în „Tribuna învăţământului” din 27 mai 2016

   – Identitatea  naţională a poporului român, necesitatea conservării acesteia şi     importanţa studierii istoriei, în „Art Emis” din 24 iulie 2016

2015

Bogdan Petriceicu Hasdeu – director general al Arhivelor Statului din România, în „Studii de istorie”. Editori Constantin Buşe şi Ionel Cândea,  Brăila, vol. IV, 2015

– Nicolae Iorga  şi Gheorghe I. Brătianu – doi istorici români de talie mondială, în „Zargidava”, Bacău, XIV, 2015

– N. Iorga – contemporanul nostru, în „Clipa” din decembrie 2015

– 75 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga, în „Art Emis” din 26 noiembrie 2015

– N. Iorga – personalitate marcantă a ştiinţei  şi culturii româneşti şi universale, în „Pro Saeculum”, nr. 7 – 8 /2015

–  Suveranul [Regele Ferdinand], în  „Art -Emis” din martie 2015

– Doctrina liberală. De la liberalismul clasic la neoliberalism şi liberalismul integral, în „Pro Saeculum” din  aprilie – mai 2015

– Basarabia în relaţiile româno-sovietice (1918 – 1947) , în „Art-Emis”  din 1 iulie 2015 (I), 5 iulie 2015 (II), 10 iulie 2015 (III), 15 iulie 2015 (IV)

– Români şi polonezi. O paralelă istorică [privind Tezaurul : 1916- 1917, 1939], în „Magazin istoric” număr special, 2015

– 80 years since the fundation of the Academy of Sciences of Romania, în „Annals of the Academy of Romania. Series History and Archaeology”, nr.  1/2015

– O zi pentru istorie – 23 august 1944, în vol. Retrăiri istorice în veacul XXI. Ediţie Jipa Rotaru şi Luiza Lazăr Rotaru, Craiova, 2015

–  Aspects from the Lives of Turko-Tatars in Romania, în vol. Balkanlar da Osmanli Mirasi Ve Defter -i Hâkâni, Istanbul, 2o15 ( în colaborare cu Ionuţ Cojocaru)

 

 

Share
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.