CvEn
Autografe la Piatra NeamtAutografe la Piatra Neamt Lansare de carte la Fundatia Europeana N. Titulescu impreuna cu doamna Ambasador Mariana Stoica, Cristina Paiusan, George Potra si Ambasador Radu HomescuLansare de carte la Fundatia Europeana N.Titulescu impreuna cu doamna Ambasador Mariana Stoica, Cristina Paiusan, George Potra si Ambasador Radu Homescu La microfon, lansare de carte la Fundatia Bratianu in dreapta acad. Dinu C. Giurescu

La microfon, lansare de carte la Fundatia Bratianu in dreapta acad. Dinu C. Giurescu
Presedintele Comisiei de Sustinere a doctoratului la Institutul Nicolae Iorga impreuna cu Serban Papacostea Antal Lukacs si Virgil Ciocaltan

Presedintele Comisiei de Sustinere a doctoratului la Institutul Nicolae Iorga impreuna cu Serban Papacostea Antal Lukacs si Virgil Ciocaltan
IMG_0360 La Vălenii de Munteîmpreună cu istoricul Gheorghe Cojocaru, din R. Moldova

La Vălenii de Munte împreună cu istoricul Gheorghe Cojocaru, din R. Moldova

La Muzeul nNaţional de Istorie şi Arheologie al R. Moldova, de la dreapta la stânga I. Buga, I. Scurtu, Anatol Petrencu, Demir Dragnev

Un autograf pentru doamna Georgeta Dimiseanu

Scurtu-Kahlenburg (preşedintele Bundesarchiv) după semnarea acordului de colaborare între Arhivele Naţionale din România şi Bundesarchiv din Germania

Iaşi, ianuarie 1992 – La Universitatea din Iaşi, împreună cu Alexandru Zub

O dezbatere ştiinţifică la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului: Răzvan Theodorescu, Vadimir Iliescu, Cristina Diac, Ioan Scurtu

Profesorul Ioan Scurtu la microfon

La Waterloo, unde Napoleon Bonaparte a băut din cupa înfrângerii

În Piaţa San Marco din Veneţia
Moscova, noiembrie 2003, Liviu Iurea (corespondent TVR), Ioan Scurtu

Moscova, noiembrie 2003 – Liviu Iurea (corespondent TVR), Ioan Scurtu

Mai, 2009 – Simpozion organizat de IRRD, cu participarea: Petre Roman, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Claudiu Iordache, Dumitru Mazilu, Dan Berindei

Orient Expres-ul Agathei Christie (în faţa British Museum-ului) – decembrie 2001

Focşani, 28 noiembrie 2009

INFORMAŢII PERSONALE

Nume

Ioan SCURTU

Adresa

strada Cetatea Histria nr. 10, Bucureşti, România

Telefon

 

Mobil:

Fax

021.726.04.35

E-mail

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Naţionalitate

Română

Data naşterii

27.11. 1940

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Experienţă profesională 1

Perioada

Compania angajatoare

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

Poziţia ocupată

Responsabilităţi

Academia Oamenilor de Stiinta din Romania

Din 2007 – până în prezent

Academia Oamenilor de Stiinta din Romania

 • Activitate de cercetare științifică
 • Coordonare în domeniul istoriei și arheologiei

Președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie; Membru în Consiliul Științific al AOSR

 • Editarea revistei „Annals. Series on History and Archeology”
 • Publicarea de lucrări (cărți și studii)
 • Organizarea de simpozioane, conferințe și sesiuni științifice interne și internaționale

Experienţă profesională 2

Universitatea Spiru Haret

Perioada

Din 1991 – 2010

Compania angajatoare

Universitatea Spiru Haret

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

 • Activitate didactică

 • Activitate de cercetare ştiinţifică

 • Activitate de conducere: decan al Facultăţii de Istorie (1991 – 1992, 2007 – 2008), prorector al Universităţii Spiru Haret (2004 – 2007)

 • Membru al Biroului Senatului Universităţii Spiru Haret (2004 – 2007)

Poziţia ocupată

Profesor universitar doctor

Responsabilităţi

 • Susţinerea de cursuri şi de seminarii

 • Conducere de lucrări de licenţă

 • Conducere de lucrări de masterat

 • Elaborarea de cursuri şi alte materiale didactice auxiliare pentru studenţi

Experienţă profesională 3

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989

Perioada

2004 – 2009

Compania angajatoare

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

 • Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică

 • Activitate de cercetare ştiinţifică

Poziţia ocupată

Cercetător ştiinţific principal, gradul I

Responsabilităţi

 • Director general adjunct, responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică

 • Vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific

 • Coordonator de programe ştiinţifice

Experienţă profesională 4

Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” , Facultatea de Arhivistică

Perioada

1992 – 2009

Compania angajatoare

Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

 • Activitate didactică

 • Activitate de cercetare ştiinţifică

 • Activitate de conducere: decanul Facultăţii de Arhivistică (1992 – 1994)

 • Preşedintele Consiliului Facultăţii de Arhivistică (1992 – 1994)

 • Membru în Consiliul Facultăţii de Arhivistică (1992 – 2008)

 • Membru în Biroul Senatului şi al Senatului Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1991 – 1996)

Poziţia ocupată

Profesor universitar doctor

Responsabilităţi

 • Conducere de lucrări de licenţă

 • Conducere de lucrări de masterat

 • Elaborarea de cursuri şi alte materiale didactice auxiliare pentru studenţi

Experienţă profesională 5

Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului

Perioada

1993 – 2009

Compania angajatoare

Academia Română

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

Activitate de cercetare ştiinţifică

Poziţia ocupată

Cercetător ştiinţific principal, gradul I

Responsabilităţi

 • Elaborararea de studii şi articole

 • Publicarea, în colaborare, a unor studii şi culegeri de documente

 • Coordonator de programe

 • Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (din 1993)

Experienţă profesională 6

Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române

Perioada

2001 – 2006

Compania angajatoare

Academia Română

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

 • Activitate de conducere

 • Activitate de cercetare ştiinţifică

Poziţia ocupată

 • Director

 • Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului

 • Redactor-şef adjunct al „Revistei Istorice” (2001 – 2006) şi al revistei „Historical Yearbook” (2003 – 2006), ambele ale Institutului

Responsabilităţi

 • Gestionarea activităţilor Institutuluii

 • Coordonarea programelor de cercetare

Experienţă profesională 7

Universitatea Bucureşti

Perioada

1991 – 2004

Compania angajatoare

Universitatea Bucureşti

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

 • Activitate didactică

 • Activitate ştiinţifică

 • Activitate de conducere: şeful Catedrei de Istoria Românilor (1990 – 2003)

 • Membru în Consiliul Facultăţii de Istorie (1975 – 2004)

 • Membru în Senatul Universităţii Bucureşti (1990 – 1994)

Poziţia ocupată

Profesor universitar doctor

Responsabilităţi

 • Susţinerea de cursuri şi de seminarii

 • Conducere de doctorat

 • Conducere de lucrări de licenţă

 • Conducere de lucrări de masterat

 • Conducere de lucrări ştiinţifico-metodice pentru gradul didactic I

 • Elaborarea de cursuri şi alte materiale didactice auxiliare pentru studenţi

 • Preşedinte şi membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi în învăţământ, cercetare ştiinţifică, structuri administrative (inspector de specialitate, inspector general şcolar)

 • Directorul Centrului de Cercetare „Istoria secolului XX” (din 2001)

Experienţă profesională 8

Arhivele Naţionale ale României

Perioada

1991 – 1996

Compania angajatoare

Ministerul de Interne al României

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

Principala instituţie naţională care gestioneaza patrimoniul arhivistic

Poziţia ocupată

Director general

Responsabilităţi

 • Activitate de conducere

 • Activitate de cercetare ştiinţifică

 • Publicarea, în colaborare, a unor lucrări şi culegeri de documente

Experienţă profesională 9

Ministerului Învăţământului

Perioada

1979 – 2006

Compania angajatoare

Ministerului Învăţământului

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

Evaluarea sistemului de învăţământ superior şi preuniversitar

Poziţia ocupată

Inspector general; expert

Responsabilităţi

 • Secretar al Comisiei Naţionale de Istorie (1980 – 1990). Preşedintele Comisiei Naţionale de Istorie (1990 – 1997); membru în această comisie (1997 – 2006).

Experiență profesională 10

Universitatea Bucureşti

Perioada

1981 – 1991

Compania angajatoare

Universitatea Bucureşti

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

 • Activitate didactică

 • Activitate ştiinţifică

Poziţia ocupată

Conferenţiar universitar doctor

Responsabilităţi

 • Susţinerea de cursuri şi de seminarii

 • Conducere de lucrări de licenţă

 • Conducere de lucrări ştiinţifico-metodice pentru gradul didactic I

 • Elaborarea de cursuri şi alte materiale didactice auxiliare pentru studenţi

 • Preşedinte şi membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi în învăţământ, cercetare ştiinţifică, structuri administrative (inspector de specialitate, inspector general şcolar)

Experienţă profesională 11

Universitatea Bucureşti

Perioada

1972 – 1981

Compania angajatoare

Universitatea Bucureşti

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

 • Activitate didactică

 • Activitate ştiinţifică

Poziţia ocupată

Lector universitar doctor

Responsabilităţi

 • Susţinerea de cursuri şi de seminarii

 • Elaborarea de cursuri şi alte materiale didactice auxiliare pentru studenţi

 • Membru în comisii pentru examenul de profesor gradul I, gradul II şi definitivat.

Experiență profesională 12

Universitatea Bucureşti

Perioada

1966 – 1972

Compania angajatoare

Universitatea Bucureşti

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

 • Activitate didactică

 • Activitate ştiinţifică

Poziţia ocupată

Asistent universitar doctorand

Responsabilităţi

 • Susţinerea de seminarii

 • Elaborarea tezei de doctorat

 • Participarea la elaborarea materialelor didactice auxiliare pentru studenţi

Experiență profesională 13

Universitatea Bucureşti

Perioada

1962 – 1966

Compania angajatoare

Universitatea Bucureşti

Scurtă descriere companie/ Domeniu de activitate

 • Activitate didactică

 • Activitate ştiinţifică

Poziţia ocupată

Preparator universitar

Responsabilităţi

Susţinerea de seminarii

STUDII ŞI TRAININGURI

Studii 1

Doctor în istorie

Perioada

1968 – 1971

Instituţia

Universitatea Bucureşti

Specializarea

Istorie contemporană

Titlul tezei de doctorat: Istoria Partidului Ţărănesc (1918 – 1926), publicată în 1975 (ediţia a II-a, 2002)

Calificarea obţinută

Doctor în istorie (1971)

Studii 2

Licenţiat

Perioada

1957 – 1962

Instituţia

Universitatea Bucureşti

Specializarea

Istorie

Calificarea obţinută

Licenţiat în istorie (1962)

Studii 3

Bacalaureat

Perioada

1954 – 1957

Instituţia

Liceul Petru Rareş din Piatra Neamţ

Specializarea

Ştiinţe umaniste

Calificarea obţinută

Bacalaureat (1957)

Simpozioane, colocvii şi congrese ştiinţifice

(vezi anexa 3)

Am participat la simpozioane, colocvii şi congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale, desfăşurate în Bulgaria, Canada, Cehia, Slovacia, China, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Polonia, SUA, Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria, URSS (Rusia), ş.a.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Limba maternă

Româna

Alte limbi

Citit

Scris

Vorbit

Franceză

Bine

Bine

Bine

Rusă

Bine

Bine

Bine

Italiană

Satisfăcător

Satisfăcător

Satisfăcător

Spaniolă

Satisfăcător

Satisfăcător

Satisfăcător

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE

Activitate didactică în învăţământul superior din anul 1962

 • susţinerea de cursuri şi seminarii de istorie contemporană; istoria secolului XX; viaţa cotidiană; instituţii politice; viaţa parlamentară; istoria mentalităţilor; relaţii internaţionale după cel de-al doilea război mondial; istoria civilizaţiei.

  • conducere lucrări de licenţă (peste 300), lucrări de studii aprofundate – masterat (peste 50), lucrări ştiinţifico-metodice pentru gradul didactic I (peste 100)

  • începând din 1993, îndrumarea de lucrări de doctorat, specializarea istorie contemporană; până la sfârşitul anului 2011, au susţinut tezele, sub conducerea mea, 51 doctoranzi; toţi au fost confirmaţi; toţi şi-au publicat lucrările pentru care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în istorie

  • preşedinte şi membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi în învăţământ, cercetare ştiinţifică, structuri administrative (inspector de specialitate, inspector general şcolar).

  • membru în comisii de doctorat.

  • În anul 2012 am participat în comisii de doctorat după cum urmează:

 

 1. Universitatea Bucureşti (19 ianuarie, 8 februarie, 23 februarie,  6 iunie, 2 iulie, 12 septembrie, 28 septembrie)
 2. Institutul de Istorie “N.Iorga” ( 29 februarie)
 3. Universitatea “Ovidius” Constanţa (2 mai)
 4. Universitatea din Craiova ( 6 noiembrie)

Cercetare ştiinţifică în institute academice şi de profil

 • abordarea unor teme majore din istoria României şi istoria universală: democraţie şi dictatură; structuri politice; relaţii internaţionale; personalităţi (regii României, Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Nicolae Titulescu, Spiru Haret, Constantin Argetoianu, Nar Ionescu, dr. Petru Groza, Gh. Gheorghiu Dej, Nicolae Ceauşescu etc); viaţa cotidiană; istoria Basarabiei; guverne şi guvernanţi; partidele politice, istoria civilizaţiei etc.

 • Coordonatorul vol. VIII al Tratatului Istoria Românilor. România Întregită (1918 – 1940), editat de Academia Română (2003)
 • publicarea a 139 cărţi, dintre care 37 personale (de autor), 43 în calitate de coordonator şi coautor, 59 coautor; 12 în limbi de circulaţie internaţională. De asemenea, am publicat 367 studii în reviste de specialitate, dintre care 335 – de autor, iar 28 în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, rusă, germană). O parte dintre acestea au fost publicate în volumele: Ioan Scurtu: Studii de istorie (2002, 574 p.) şi în Ioan Scurtu, Istoria Românilor de la Carol I la Nicolae Ceauşescu; Politică şi viaţă cotidiană în România în secolul al XX-lea şi începutul celui de-al XXI-lea (2011, 488 p.) Se adaugă 100 de prefeţe, studii introductive, recenzii, note bibliografice. Un număr de 30 cărţi au apărut în Ediţia Opera Omnia.

 • În anul 2012 am participat la 12 lansǎri de carte la Târgul de Carte Gaudeamus, Fundaţia Europeanǎ Titulescu, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Banca Naţionalǎ a României, Muzeul Vrancei, Universitatea din Craiova, Vǎlenii de Munte, Piatra Neamţ, Tg. Neamţ ş.a

Granturi, programe

 • Am obţinut, prin concurs, în 1998, un grant prin Banca Mondială, în valoare de 100.000 USD, pentru tema Structuri politice în statele din Europa Centrala şi de Sud-Est. Studiu de caz: România (1918 – 2000). La realizarea programului au participat cadre didactice şi studenţi din Universitatea Bucureşti şi Universitatea Politehnica din Bucureşti. Programul s-a încheiat cu publicarea a două volume, cu ediţii în limba română şi în limba engleză.

 • În calitate de director al Institutului de Istorie „N. Iorga” am iniţiat două noi programe de cercetare: România şi Europa în secolul al XIX-lea şi România în istoria universală în secolul XX, a trei publicaţii periodice (reviste): „Studii şi materiale de istorie modernă”, „Studii şi materiale de istorie contemporană” şi „Historical Yearbook”.

 • În funcția de director general adjunct științific al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 am coordonat programele de cercetare științifică (2004-2009), materializate în editarea a două reviste („Clio 1989” și „Caietele Revoluției”) și publicarea a 12 volume (documente, monografii, sinteze).
 • Am obținut finanțarea mai multor lucrări personale: Istoria civilizației românești (Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică – 2009); Ideologie și formațiuni de dreapta în România (Administrația Națională pentru Cercetare Științifică și Administrația Fondului Cultural Național), Tratatul Istoria Românilor vol. 8 (Ministerul Educației și Cercetării), Istoria Partidului Țărănesc (Ministerul Culturii și Cultelor),  Politică şi viaţă cotidiană în România în secolul al XX-lea şi începutul celui de-al XXI-lea etc.
 • Preşedintele fundaţiei Forumul European pentru Istorie şi Cultură din 1999

Inspector general; expert – specialist

 • membru în Comisia pentru Atestarea Titlurilor Ştiinţifice şi a Gradelor Didactice de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării (2002 – 2006).

 • expert în Coonsiliul Naţional pentru Evaluarea Cercetării Ştiinţifice Universitare de pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (1998 – 2006).

 • secretar al Comisiei Naţionale de Istorie a Ministerului Învăţământului (1980 – 1990); preşedintele Comisiei Naţionale de Istorie a Ministerul Educaţiei şi Cercetării (1990 – 1997); membru în această comisie (din 1997 – 2006).

Participarea la colegii de redacţie ale unor reviste ştiinţifice de profil

 • senior editor: „Annals. Series on History and Archeology” (din 2009), editată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
 • preşedintele colegiului de redacţie al revistei „Studii şi Articole de Istorie” (1999 – 2011), editată de Societatea de Ştiinţe Istorice din România.

 • membru în colegiile de redacţie ale revistelor „Analalele Universităţii Bucureşti. Seria Istorie” (1975 – 1991) şi „Studii şi Articole de Istorie –  Societatea de Stiinţe Istorice din România” (din 1963).

 • redactor-şef adjunct al „Revistei Istorice” (2001 – 2006) şi al revistei „Historical Yearbook” (2003 – 2006), ambele ale Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române.

 • senior editor: „Istorie şi civilizaţie”, „Clipa – Fundaţia “Nişte Tǎrani” , membru în Consiliul Științific „Analele Universitaţii din Oradea. Seria Istorie Arheologie”, „Document”; „Anuarul Muzeului Marinei Române”.
 • membru în colegiile de redacţie a revistelor „Arhivele Totalitarismului”; „Dosarele istoriei”, „Historia”, „Hrisovul”, „Europa XXI – Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeanǎ, Iaşi”, „Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Istorie”, „Annals – Academy of Romanian Scientisis.  Series on History and Archaelogy”, „Vitralii.- Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervǎ şi în Retragere”, „Anuarul Muzeului de Istorie Naţionalǎ al României”, „Document –  Arhivele Militare Române”, „Orizont XXI – Asociaţia Culturalǎ Valeriu Florin Dobrinescu” şi altele.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE

 • președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Oamenilor de Știintă din România (din 2007)
 • preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (1999 – 2011)
 • preşedinte de onoare al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (din 2011)
 • preşedintele Fundaţiei „Forumul European pentru Istorie şi Cultură” (din 1999)
 • directorul Centrului de Cercetare „Istoria secolului XX”, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (din 2001)
 • membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (din 1993)
 • prorector al Universităţii Spiru Haret (2004 – 2007)

 • decan al Facultăţii de Istorie a Universităţii Spiru Haret (1991 – 1992, 2007 – 2008)

 • membru al Biroului Senatului Universităţii „Spiru Haret” (2004 – 2007)

 • preşedintele Consiliului Facultăţii de Istorie a Universităţii „Spiru Haret”, (1991 – 1992, 2007 – 2008) şi membru a acestuia din 1991

 • director general adjunct al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (2004-2009)

 • vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (2004-2009)

 • preşedinte de onoare al Federaţiei Arhiviştilor din România (din 2003)

 • membru în Consiliul Facultăţii de Arhivistică a Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1992 – 2008)

 • consilier de Stat la Administraţia Prezidenţială (2001 – 2004)

 • director al Institutului de istorie „N. Iorga” al Academiei Române (2001 – 2006)

 • preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie „N. Iorga” (2001 – 2006)

 • secretarul coordonator al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului şi a Consecinţelor lui în România (2003 – 2004);

 • copreşedinte din partea României în Comisia Româno-Rusă pentru Studierea Problemelor Izvorâte din Istoria Relaţiilor Bilaterale, Inclusiv Problema Tezaurului României depus la Moscova în timpul Primului Război Mondial (din 2003);

 • director general al Arhivelor Naţionale (1991 – 1996)

 • prim-vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (1991 – 1998); preşedintele filialei Bucureşti (1990 – 1991); membru în Biroul Executiv (din 1984)

 • membru în Biroul Senatului şi al Senatului Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1991 – 1996)

 • decanul Facultăţii de Arhivistică a Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1992 – 1994)

 • preşedintele Consiliului Facultăţii de Arhivistică (1992 – 1994)

 • şeful Catedrei de Istoria Românilor, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (1990 – 2003)

 • membru în Senatul Universităţii Bucureşti (1990 – 1994)

 • membru în Consiliul Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti (1975 – 2004)

 • membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie „N. Iorga” (1982 – 1989)

 • inspector general în Ministerul Învăţământului (salariat, 1979; colaborator extern 1980 – 1990)

 • în calitate de director general al Arhivelor Statului (Naţionale), am semnat acorduri de colaborare cu instituţiile similare din Germania, Italia, Polonia, Republica Moldova, Rusia, Turcia, Ucraina, Ungaria;

 • în calitate de director al Institutului de Istorie „N. Iorga” am semnat acorduri de colaborare cu Institutul de Istorie Universală şi cu Institutul de Studii Slave din cadrul Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova, ş.a.

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE

Microsoft Office şi Windows XP

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Premii, citări

 • premiul Academiei Române (1983) pentru lucrarea Viaţa politică din România. 1918 – 1944 (Editura Albatros, 1982);

 • „Om al Anului 1995” acordat de „The American Biographical Institute and its Board of International Research” (1995, 2001, 2003);
 • premiul „Gh. Brătianu” al Fundaţiei „Magazin istoric” (2003) pentru cartea Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică (Editura Rao, 2001)
 • „voce” în Dicţionarul documentelor de seamă din judeţul Neamţ (1999), Dicţionar de istoria românilor (2005); Dicţionar enciclopedic, vol. IV (2006), „Enciclopedia personalităţilor din România. Hübners Who is Who” (2006); Dicţionarul de istorie (2007); Dicţionarul personalităţilor din România. Biografii contemporane (2010)

 • Dicționarul personalităților din România. Biografii contemporane (2010)
 • „voce” în volumul Istorici români de azi (2003)

 • volume Omagiu istoricului Ioan Scurtu (2000, 822 p.); 1940 – Iluzii, teamă, trădare şi terorism internaţional. Omagiul Profesorului Ioan Scurtu, 2 vol. (2010, 534+597 p.); In Honorem Prof. univ. dr. Ioan Scurtu la 70 de ani, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ (2010, 77 p.)

 • titlul de „Conferenţiar Evidenţiat” acordat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (1986);

 • citat în Enciclopedia istoriografiei româneşti (1978), Bibliografia istorică a României (toate volumele), în numeroase lucrări de istorie contemporană, apărute în ţară şi în străinătate;
 • Diploma şi Placheta de Aur a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2007); Diploma jubiliară şi Medalia de Aur a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2010); Diploma de Excelenţă a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (2010); Diploma de Excelenţă a Consiliului Judeţean Vrancea (2010); Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra Neamţ (2000); Titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Neamţ (2010);
 • premii ale mai multor institute de cercetare ştiinţifică, muzee, fundaţii, publicaţii, etc.;

Decoraţii

 • Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (2002)
 • Ordinul „Meritul Cultural” în grad de cavaler (2009)
 • Ordinul Republicii Moldova (2010)

Doctor honoris causa

Doctor honoris causa al Universităţii Ovidius din Constanţa (2007)

Recunoaşteri ale unor foruri ştiinţifice

 • Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (din 1998)

 • Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (din 2007)

 • Membru în Consiliul Naţional al Istoricilor din România, de pe lângă Academia Română (din 1996)

Diplome

 •   Diploma cu prilejul sǎrbǎtoririi a “145 ani de la înfiinţarera Serviciului Istoric al Armatei”
 • Diploma omagialǎ “150 de ani de la unificarea administrativǎ a oraşului Focşani”
 • Diploma “375 ani de la întemeierea mǎnǎstirii Mǎxineni-Brǎila”
 • Diploma Universitǎţii Suleyman Sah  Istanbul: “Primul Congres Internaţional Balcanic”, etc, etc.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Pentru o mai bună evidenţiere a activităţii mele profesionale (didactice şi ştiinţifice), am ataşat prezentului curriculum vitae 6 anexe.

ANEXA 1 – Activitate în societăţi ştiinţifice şi asociaţii profesionale

ACTIVITATE ÎN SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE ŞI ASOCIAŢII PROFESIONALE

 • Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (din 2007)
 • Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (1999 – 2011)
 • Preşedintele de onoare Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (din 2011)
 • Preşedintele Fundaţiei „Forumul European pentru Istorie şi Cultură” (din 1999)
 • Membru al Clubului Istoricilor „N. Iorga” (din 2000)
 • Prim-vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (1991 – 1998); preşedintele filialei Bucureşti (1990 – 1991); membru în Biroul Executiv (din 1984)
 • Preşedinte de onoare al Federaţiei Arhiviştilor din România (din 2003)

 

ANEXA 2 – Participări la Consilii universitare, ştiinţifice şi academice

PARTICIPĂRI LA CONSILII UNIVERSITARE, ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE

 • Membru al Biroului Senatului Universităţii „Spiru Haret” (2004 – 2007)
 • Preşedintele Consiliului Facultăţii de Istorie a Universităţii „Spiru Haret” (2007 – 2008)
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Arhivistică, a Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1992 – 2008)
 • Membru în Consiliului Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti (1975 – 2004)
 • Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (din 1993)
 • Membru în Senatul Universităţii Bucureşti (1990 – 1994)
 • Vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (2004 – 2009)
 • Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române (2001 – 2006)
 • Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române (1982 – 1989)
 • Series Editor al revistei „Annals. Series of History and Archeology” editată de Academia Oamenilor de Știință din România
 • Membru în colegiile de redacţie ale revistelor „Analalele Universităţii Bucureşti. Seria Istorie” (1975 – 1991), „Studii şi Articole de Istorie” (din 1963; preşedintele Colegiului de redacţie – din 1999); „Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Istorie”; „Dosarele istoriei”; „Historia”; „Europa XXI”; „Document”; „Istorie şi civilizaţie”; „Arhivele Totalitarismului”; „Clio 1989 (2005 – 2009)” ş.a.
 • Redactor-şef adjunct al „Revistei Istorice” (2001 – 2006) şi al revistei „Historical Yearbook” (2003 – 2006), ambele ale Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române

 

PARTICIPĂRI LA REUNIUNI PROFESIONALE ŞTIINŢIFICE ŞI DE DOCUMENTARE ÎN ROMÂNIA ÎN 2012

 

25 ianuarie 2012 – Dinu Sararu în epoca sa, AOSR

7  martie 2012 – Comunitatea româneascǎ din Estul Serbiei, Universitatea Bucureşti

19 martie 2012 – Civilizaţia româneascǎ în perioada interbelicǎ, Clubul Diplomatic Român, Bucureşti

4 mai 2012 – Nicolae Titulescu şi pactul de asistenţǎ mutualǎ cu Germania, Craiova, Universitatea din Craiova, Secţia de Stiinţe Istorice a AOSR ş.a.

16 mai 2012 Impactul asuora istoriei românilor. 200 de ani de la răpirea Basarabiei, Bucureşti, Parlamentul României,  Fundaţia Naţionalǎ a Românilor de Pretutindeni, Consiliul Naţional al  Reîntregirii ş.a.

22 mai 2012 – Basarabia –  prezent, trecut şi viitor, Universitatea “Valahia”, Târgovişte

24 mai 2012 – Elite şi marginalizaţi în România (1945-1989), Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului

28 mai 2012 – Basarabia. 28 mai 1812 – 18 mai 2012, Bucureşti, Hanul lui Manuc, Asociaţia Românǎ de Politicǎ Externǎ, Asociaţia Diplomaţilor de Carierǎ

21 august 2012 – 200 de ani de la rǎpirea Basarabiei, Vǎlenii de Munte, Universitatea Popularǎ “Nicolae Iorga”,  Secţia de Stiinţe Istorice a AOSR,  Clubul Istoricilor  “N, Iorga”

8 septembrie 2012 – Probleme actuale ale istorie românilor,  Tg. Neamţ, Inspectoratul Scolar al  Judeţului Neamţ, Fundaţia Culturalǎ  “Ion Creangǎ”

20 septembrie 2012 – Gestionarea crizelor internaţionale din 1919 pânǎ astǎzi, Bucureşti, Comisia Internaţionalǎ de Istoria Relaţiilor Internaţionale, Comisia Românǎ de Istoria Relaţiilor Internaţionale

11 octombrie 2012 – România şi politicienii ei. Pâra la Inalta Poartǎ.  “Stat şi societate”, Craiova, Universitatea din Craiova, Secţia de Stiinţe Istorice AOSR ş.a

17 octombrie 2012 – Brǎila vǎzutǎ de unii intelectuali români. “Brǎila în istoria modernǎ a României”,  Brǎila, Muzeul Brǎilei, Secţia de Stiinţe Istorice AOSR

22 octombrie 2012 – Armata Românǎ şi politica de apǎrare naţionalǎ. “Ministerul Apǎrǎrii Naţionale – instituţie fundamentalǎ a organizǎrii puterii armate a statului român”, Cercul Militar Naţional, Bucureşti, Ministerul Apǎrǎrii Naţionale

22 noiembrie 2012 – Politicǎ şi antipoliticǎ sub comunism,  Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului

27 noiembrie 2012 – Documente privind înfiinţarea Facultǎţii de Arhivisticǎ, Bucureşti, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

12 decembrie 2012 – Vintilǎ Brǎtianu – ministru de Finanţe. “Familia Brǎtianu şi instituţiile României moderne”, Bucureşti, Banca Naţionalǎ a României

20 decembrie 2012Revoluţia din Decembrie 1989 – între programul din 22 decembrie şi realitatea anului 2012.  “Revoluţie şi istorie”, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Bucureşti, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional


 

ANEXA 3 – Participări la reuniuni profesionale, ştiinţifice şi de documentare în străinătate

PARTICIPĂRI LA REUNIUNI PROFESIONALE ŞTIINŢIFICE ŞI DE DOCUMENTARE ÎN STRĂINĂTATE

 • Am participat la simpozioane, colocvii şi congrese ştiinţifice desfăşurate în Bulgaria, Canada, Cehia, Slovacia, China, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Polonia, SUA, Tunisia, Turcia, Ucraina, Ungaria, URSS (Rusia), ş.a.
 • În calitate de director general al Arhivelor Statului (Naţionale), am semnat acorduri de colaborare cu instituţiile similare din Germania, Italia, Polonia, Republica Moldova, Rusia, Turcia, Ucraina, Ungaria;
 • În calitate de director al Institutului de Istorie „N. Iorga” am semnat acorduri de colaborare cu Institutul de Istorie Universală şi cu Institutul de Studii Slave din cadrul Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe al Republicii Moldova, ş.a.

 

Menţionez, cronologic, participări concrete:

Noiembrie 1965 – Praga (R.S. Cehoslovacă). Simpozion internaţional Tineretul şi societatea contemporană;
Noiembrie 1972 – Phenian (R.P.D. Coreeană). Schimb de experienţă pe linia Ministerului Învăţământului din România şi Ministerul Învăţământului din R.P.D. Coreeană;

Iunie 1984 – Bratislava (R.S. Cehoslovacă). Comisia mixtă româno-cehoslovacă privind manualele şcolare de istorie, în organizarea Ministerelor Învăţământului din România şi Cehoslovacia;
Octombrie – Noiembrie 1986 – Moscova (URSS). Comisia mixtă româno-sovietică de istorie a Academiei Române şi Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice;

Decembrie 1986 – Braunschweig (R.F. Germană). Comisia mixtă româno-vest-germană privind manualele şcolare de istorie; în organizarea Ministerelor Învăţământului din cele două ţări;
Iulie 1990 – Cernăuţi (Ucraina, URSS). Schimb de experienţă privind predarea istoriei, organizat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România;
Noiembrie – decembrie 1990 – Chişinău (Moldova, URSS). Simpozion organizat de Academia de Ştiinţe a R. Moldova – Istorie şi Cultură românească;
Iulie 1991, Chişinău (Moldova, URSS). Schimb de experienţă privind predarea istoriei, organizat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România şi Universitatea de Stat din Chişinău;
Aprilie 1992 – Moscova (Federaţia Rusă). Definitivarea şi încheierea acordului de colaborare între Arhivele Statului din România şi Comitetul de Stat pentru Arhive al Federaţiei Ruse;
Septembrie 1992 – Montréal (Canada). Congresul Internaţional al Arhivelor;
Septembrie 1992 – Washington (SUA). Simpozion internaţional Tranziţia spre democraţie a statelor din Estul Europei;
Decembrie 1992 – Koblenz (Germania). Schimb de experienţă în domeniul arhivelor între Bundesarchiv şi Arhivele Statului din România;
Mai 1994 – Tunis (Tunisia). Simpozion internaţional: Memoria lumii – rolul arhivelor; organizat de Comitetul Internaţional al Arhivelor.
Iunie 1994 – Budapesta (Ungaria). Definitivarea şi încheierea acordului de colaborare în domeniul arhivelor din România şi Ungaria;
Iunie 1994 – Istanbul (Turcia). Schimb de experienţă în domeniul arhivelor din România şi Turcia;
Mai 1995 – Gorizia (Italia). Simpozion internaţional: Evoluţia istorică a României şi Italiei în perioada interbelică, organizat de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Gorizia
Iunie 1995 – Kiev (Ucraina). Definitivarea şi încheierea acordului de colaborare între Arhivele Statului din România şi Arhivele Statului din Ucraina;
August – septembrie 1995 – Montréal (Canada). Congresul Internaţional de Ştiinţe Istorice
Octombrie 1995 – Varşovia (Polonia). Definitivarea şi încheierea acordului de colaborare între Arhivele Statului din România şi Arhivele Naţionale ale Poloniei;
Martie 1996 – München (Germania). Conferinţa internaţională a arhiviştilor: Perspectivele cooperării în interiorul Europei şi ale Europei cu restul lumii; organizat de Comitetul Internaţional al Arhivelor
August – septembrie 1996 – Beijing (China). Congresul Internaţional al Arhivelor
Septembrie – octombrie 1996 – Koblenz (Germania). Schimb de experienţă în domeniul arhivisticii între România şi Germania, organizat de Bundesarchiv.
Mai – iunie 1997 – Chişinău (R. Moldova). Simpozion internaţional Onisifor Ghibu şi Basarabia; organizat de Fundaţia Onisifor Ghibu şi Universitatea de Stat din Chişinău.
Noiembrie 1997 – Sofia (Bulgaria). Comisia mixtă româno-bulgară de istorie a Academiei Române şi a Academiei de Ştiinţe a Bulgariei;
Martie 1998 – Chişinău (R. Moldova). Conferinţa internaţională 80 de ani de la unirea Basarabiei cu României; organizat de Universitatea de Stat din Chişinău şi Biblioteca „Onisifor Ghibu”

Mai 1998 – Gorizia şi Veneţia (Italia). Colocviul internaţional Italia şi România. 1958 – 1968; organizat de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Gorizia
Septembrie – octombrie 1999 – Paris (Franţa). Documentare în Arhivele Naţionale ale Franţei;
August 2000 – Oslo (Norvegia). Congresul Internaţional de Ştiinţe Istorice;
Septembrie – octombrie 2000 – Atena şi Salonic (Grecia). Documentare în Arhivele de Stat ale Greciei;
Octombrie 2001 – Moscova (Federaţia Rusă). Comisia mixtă de istorie a Academiei Române şi a Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse;
Noiembrie 2001 – Chişinău (R. Moldova). Simpozionul internaţional Manualele şcolare de istorie – exigenţe ştiinţifice şi pedagogice, organizat de Asociaţia Istoricilor din R. Moldova.
Iulie 2002 – Ruse (Bulgaria). Schimb de experienţă între Societatea de Ştiinţe Istorice din România şi Societatea Profesorilor de Istorie din Bulgaria;
Decembrie 2002 – Londra, Manchester, Edinburgh (Marea Britanie). Documentare în arhivele din Anglia şi Scoţia;
Septembrie 2003 – Chişinău (Republica Moldova). Simpozionul internaţional Educaţia prin istorie din perspectiva integrării europene, organizat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România şi Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova.
Octombrie – noiembrie 2003 – Moscova (Federaţia Rusă). Comisia mixtă de istorie a Academiei Române şi a Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse;
Martie 2004 – Washington (SUA). Comisia Internaţională pentru Studiul Holocaustului în România;
Mai 2004 – Moscova (Federaţia Rusă). Comisia mixtă româno-rusă privind problema tezaurului României depus la Moscova în 1916 – 1917;
Mai 2004 – Bratislava (Slovacia). Comisia mixtă de istorie a Academiei Române şi a Academiei Slovace;
Septembrie 2004 – Ierusalim (Israel). Comisia Internaţională pentru Studiul Holocaustului în România;
Octombrie 2004 – Chişinău (R. Moldova). Simpozionul internaţional 1944 – din primăvară până în toamnă, organizat de Fundaţia Forumul European pentru Istorie şi Cultură din România şi Asociaţia Istoricilor din R. Moldova.
Iunie 2005 – Moscova (Federaţia Rusă). Comisia mixtă româno-rusă privind problema tezaurului României depus la Moscova în 1916 – 1917;
Septembrie 2005 – Chişinău şi Soroca (R.Moldova). Simpozionul internaţional Personalităţi ale vieţii politice şi culturale. Studiu de caz: C. Stere; organizat de Fundaţia Forumul European pentru Istorie şi Cultură din România şi Asociaţia Istoricilor din R. Moldova.
Octombrie 2005 – Moscova (Federaţia Rusă). Comisia mixtă româno-rusă privind problema tezaurului României depus la Moscova în 1916 – 1917;
Aprilie 2006 – Moscova (Federaţia Rusă). Comisia mixtă româno-rusă privind problema tezaurului României depus la Moscova în 1916 – 1917;
Iunie 2006 – Cahul (R. Moldova). Simpozionul internaţional Doi oameni iluştri: Vasile Stroescu şi Pan. Halippa; organizat de Universitatea de Stat din Cahul şi Fundaţia Forumul European pentru Istorie şi Cultură
Decembrie 2006 – Bruxelles (Belgia). Dezbatere la Consiliul Europei Programul de la Bologna privind învăţământul superior;
Aprilie 2007 – Silistra şi Balcic (Bulgaria). Dezbatere: Analiză comparativă privind manualele de istorie din România şi Bulgaria, organizată de Societatea de Ştiinţe Istorice din România şi Inspectoratul Şcolar din Silistra.
Mai 2007 – Chişinău şi Bălţi (Republica Moldova). Simpozion internaţional: Predarea şi cercetarea istoriei în contextul aderării României la Uniunea Europeană, organizat de Fundaţia Forumul European pentru Istorie şi Cultură din România şi de Asociaţia Istoricilor din R. Moldova.
Iulie 2007 – Slatina (Ucraina). Simpozion internaţional: Minoritari şi majoritari în Europa secolului XXI, organizat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România şi Asociaţia profesorilor şi Fundaţia Românilor din Slatina.
Octombrie 2007 – Chişinău (Republica Moldova). Simpozion ştiinţific internaţional: Consecinţele celui de-al doilea război mondial pentru Europa Centrală şi de Răsărit. 1945 – 1947, organizat de Universitatea de Stat din Chişinău şi Fundaţia Forumul European pentru Istorie şi Cultură.
Mai 2008 – Bălţi (Republica Moldova). Simpozion ştiinţific internaţional: Evoluţii europene în a doua jumătate a secolului XX, organizat de Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi şi Fundaţia Forumul European pentru Istorie şi Cultură.

Mai 2008 – Bruxelles (Belgia), Cairo și Alexandria (Egipt) – Documentare

August – Septembrie 2009 – Paris (Franța), Bruxelles (Belgia), Amsterdam (Olanda), Londra și Winsdor (Anglia) – Documentare

Decembrie 2009 – Chișinău (R. Moldova). Colocviul internațional: Falsificarea istoriei poporului român. Moldovenismul și limba moldovenească, organizat de Asociația Istoricilor din Republica Moldova și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie al Republicii Moldova

Ianuarie 2010 – Lyon (Franța), masa rotundă Anul 1989 în istoria Europei, organizată de Biblioteca Municipală și Universitatea 3 din Lyon

Septembrie 2010 – Roma (Italia) – Documentare

Aprilie 2011 – Malaga, Sevilla, Cordoba (Spania) – Documentare

10-17 noiembrie 2011 – Shanghai (China) – schimb de experienta intre Academia Oamenilor de Stiinta din Romania si Academia de Stiinte din Shanghai

24-25 septembrie 2012 – Conferinţele balcanice din perioada interbelicǎ (1930-1933) , “Primul Congres Internaţional Balcanic”, Istanbul, Universitatea Suleyman Sah

24 octombrie 2012Tezaurul româniei depus la Moscova în 1916-1917, Moscova,  Comisia comunǎ româno-rusǎ pentru studierea problemelor izvorâte din istoria realaţiilor bilaterale, inclusiv problema tezaurului României,  Academia de Stiinţe


 

ANEXA 4 – Responsabilităţi speciale

RESPONSABILITĂŢI SPECIALE

 • Președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Oamenilor de Știință din România (din 2007)
 • Membru în Consiliul Ştiinţific al Consiliului Ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (din 2007)
 • Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (din 1993)
 • Directorul Centrului de Cercetare „Istoria secolului XX”, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (din 2001)
 • Preşedintele Fundaţiei „Forumul European pentru Istorie şi Cultură” (din 1999)
 • Copreşedinte din partea României în Comisia Româno-Rusă pentru Studierea Problemelor Izvorâte din Istoria Relaţiilor Bilaterale, inclusiv Problema Tezaurului României depus la Moscova în timpul Primului Război Mondial (din 2003)
 • Președinte de onoare al Societății de Științe Istorice din România (din 2011)
 • Preşedinte de onoare al Federaţiei Arhiviştilor din România (din 2003)
 • Membru al Clubului Istoricilor „N. Iorga” (din 2000)
 • Prorector al Universităţii Spiru Haret (2004 – 2007)
 • Membru în Biroul Senatului Universităţii Spiru Haret (2004 – 2007)
 • Directorul general adjunct al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (2004 – 2009)
 • Vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (2004 – 2009)
 • Consilier de Stat la Administraţia Prezidenţială (2001 – 2004)
 • Secretarul coordonator al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului şi a Consecinţelor lui în România (2003 – 2004)
 • Prim-vicepreşedinte (1991 – 1999) ; membru în Biroul Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (din 1984), preşedintele filialei Bucureşti a Societăţii de Ştiinţe Istorice (1990 – 1991)
 • Directorul Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române (2001 – 2006)
 • Şeful Catedrei de Istoria Românilor, Universitatea din Bucureşti (1990 – 2003)
 • Directorul general al Arhivelor Naţionale ale României (1991 – 1996)
 • Decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii Spiru Haret (1991 – 1992, 2007 – 2008)
 • Decanul Facultăţii de Arhivistică a Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1992 – 1994)
 • Membru în Biroul Senatului şi al Senatului Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1991 – 1996)
 • Inspector general în Ministerul Învăţământului (salariat, 1979); (extern, 1980 – 2006)
 • Preşedinte, secretar şi membru al Comisiei Naţionale de Istorie (1980 – 2006),

 

ANEXA 5 – Principalele direcţii ale muncii de cercetare ştiinţifică

PRINCIPALELE DIRECŢII ALE MUNCII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

1. Publicarea unor volume de documente privind toate aspectele istoriei contemporane (economice, sociale, politice, culturale).
După ce am realizat cinci volume de documente, multiplicate la Tipografia Universităţii din Bucureşti, în 1982 am publicat lucrarea Istoria României între anii 1918 – 1944. Culegere de documente (în colaborare) la Editura Didactică şi Pedagogică (ediţia a II-a, 1995). O nouă formă a fost publicată în anul 2001, sub titlul Istoria românilor între anii 1918 – 1940. Documente şi materiale (în colaborare).

– Volume privind unii ani decisivi: România. Viaţa politică în documente. 1945, 1946, 1947 (3 vol., în colab., 1994 – 1996)
– Volume privind minorităţile naţionale din România în perioada interbelică: Minorităţile naţionale din România. 1918 – 1938 (3 vol., în colab., 1995 – 1999)
– Volume privind extrema dreaptă: Totalitarismul de dreapta. Origini, manifestări, evoluţie. 1919 – 1943 (7 vol., în colab., 1996 – 2009).
– Volume prinvind extrema stângă: Stenograme ale şedinţelor Biroului Politic al C.C. al P.M.R.., 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 (studii introductive la 5 vol. în colab., 2002 – 2006).
– Volumul România. Retragerea trupelor sovietice. 1958 (în colab., ediţia în limba română 1996); ediţia în limba engleză – 2000.
– Volumul Documente străine despre români (în colab., ediţia în limba română 1992); ediţia în limba engleză – 1992.

2. Elaborarea şi publicarea unor lucrări monografice privind:
– Istoria unor partide: Din viaţa politică a României. Întemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc. 1918 – 1926 (apărută în 1975); ediţia a II-a cu titlul Istoria Partidului Ţărănesc – 2002.
Din viaţa politică a României. Studiu critic privind istoria Partidului Naţional-Ţărănesc. 1926 – 1947 (apărut în 1983); ediţia a II-a, cu titlul Istoria Partidului Naţional- Ţărănesc, apărută în 1994.
Istoria monarhiei: Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi contemporană (1988); o sinteză a acestei lucrări a apărut în 1991, sub titlul Monarhia în România, iar în 2001 a văzut lumina tiparului lucrarea Istoria românilor în timpul celor patru regi (4 volume, 1006 p.); ediţia a II-a, 2004; ediţia a III-a, 2007; ediţia a IV-a, 2011.
– Lucrări privind unele personalităţi politice: Ion I.C. Brătianu. Activitatea politică (1992); Iuliu Maniu. Activitatea politică (1995); Regele Ferdinand. Activitatea politică (1995); Portrete politice (2006).
– Societatea românească: Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică (2001), Politică şi viaţă cotidiană în România în secolul al XX-lea şi începutul celui de-al XXI-lea (2011).

– Civilizația românească: Istoria civilizației românești. Perioada interbelică (2009).

3. Cercetarea politicii externe a României, poziţia unor mari puteri faţă de această ţară, situaţia din 1940 şi participarea la cel de-al doilea război mondial. Între realizările din acest domeniu, menţionez lucrările: România şi Marile Puteri (2 vol., 1999 şi 2000), România în anii celui de-al doilea război mondial, vol. I (în colab., 1989), The Red Army in Romania 1999 şi 2000), Complot împotriva României. 1939 – 1947(în colab, 2000).

4. Analiza unor momente şi evenimente importante, decisive pentru evoluţia istorică a poporului român. Pe această bază am publicat cărţile: Actul de la 23 August 1944 în context international (în colab., 1984), Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 (1988), Un episod dramatic din istoria României: 30 august 1940 (1990), Sfârşitul dictaturii. Bucureşti 21 – 25 decembrie 1989 (în colab., 1990), Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru (în colab., 1992), Marea Unire din 1918 în context internaţional (în colab., 2003), 1907 în viziunea contemporanilor (în colab., 2007), România. Marea Unire (cu ediţii în română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă – 2008).

5. Integrarea istoriei naţionale în istoria universală, cu deosebire în spaţiul Sud-Est european, analiza comparativă a fenomenelor şi proceselor istorice, pentru mai buna înţelegere a locului şi rolului statului român în Europa. Alături de câteva studii, acest domeniu de cercetare s-a meterializat şi în colaborarea la lucrarea Românii în istoria universală (vol.I, 1986; vol. II, 1987), scos din iniţiativa colegilor din Iaşi. Am coordonat cartea Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (2 vol.), cu ediţie în limba engleză (2003); Revoluţia Română din Decembrie 1989 în context internaţional (2006), ediţia a II-a – 2009; ediţii în limbile franceză (2008), engleză (2009), spaniolă (2010).

6. Abordarea unor probleme privind: mentalul colectiv, nivelul de cultură al maselor şi al elitelor intelectuale; activitatea politică a unor mari personalităţi (N. Iorga, Spiru C. Haret, Nicolae Titulescu, A.C. Cuza, Gh. Brătianu, Nae Ionescu, Ion Mihalache, Peru Groza, Gh. Gheorghiu Dej, Nicolae Ceauşescu ş.a.); situaţia ţărănimii (atât în ceea ce priveşte viaţa materială, cât şi participarea ei la viaţa politică); evoluţia istoriografiei româneşti în secolul XX.

7. Realizarea unor lucrări de sinteză: Istoria Basarabiei din cele mai vechi timpuri până astăzi (în colab., ed. I-a 1994, ed. a II-a 1998, ed. a III-a 2003, şi o ediţie în limba rusă, 2001); România. Evoluţie în timp şi spaţiu (în colab., 1996); Democraţia la români. 1866 – 1938 (în colab., 1990); Istoria Românilor în secolul XX (în colab., 1999); Istoria contemporană a României. 1918 – 2001 (2002); Istoria contemporană a României. 1918 – 2007 (2007); Enciclopedia partidelor politice. 1866 – 1994 (în colab., 1995); Istoria contemporană a României: 1918 – 2007 (2007); Enciclopedia de istorie a României, vol. I (în colab., 2000, ed. a II-a, 2001), vol. II (2003), Dicţionar enciclopedic (în colab., vol. I – 1993, II – 1996, III – 1999); Portrete politice (2006);Civilizaţia românească interbelică (2008).
Coautor şi coordonator al volumului VIII al Tratatului de Istoria Românilor. România Întregită (1918 – 1940), apărut sub egida Academiei Române în anul 2003.

8. Popularizarea istoriei naţionale, cu deosebire a celei moderne şi contemporane, publicarea unor cărţi utile mai ales profesorilor din învăţământul gimanzial şi liceal. Dintre cărţile din aceasta categorie menţionez: Turism cu manualul de istorie (în colab., 1973), Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi. Eroi ai luptei pentru unitatea si libertatea patriei. 1916 – 1918 (1978), Itinerare patriotice (în colab., 1985).

9. Elaborarea de manuale şcolare de istorie a românilor şi de istorie universală pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, în colaborare (2000 – 2007); în 2001 am coordonat manualul Istoria contemporană a românilor (cl. a XII-a), apărut la Chişinău pentru elevii din Republica Moldova, cu ediţii în limba rusă (2002, 2004, 2006).

 

ANEXA 6 – Lista de lucrări publicate

LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE
I. CĂRŢI PUBLICATE

A. OPERA OMNIA

 

a) Cărţi de autor
1. Istoria Românilor de la Carol I la Nicolae Ceauşescu, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 280 p.

2. Portrete politice, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 289 p.

3. Viaţa contemporană a României. 1918 – 2007, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 224 p.

4. România şi Marile Puteri. Documente. 1918 – 1933, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 196 p.

5. Alba Iulia. 1 Decembrie 1918, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 192 p.

6. Un episod dramtic de istoria României: 30 august 1940, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 289 p.

7. Revoluţia Română din Decembrie 1989 în contextul internaţional, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 456 p. + 44 planşe

8. Ion I. C. Brătianu. Activitatea politică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 143 p.

9. Iuliu Maniu. Activitatea politică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 298 p.

10. Criza dinastică din România. 1925 – 1930, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 239 p.

11. Monarhia în România. 1866 – 1947, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 189 p.

12. Istoria Românilor în timpul celor patru regi, vol. I – Carol I, 255 p.; vol. II – Ferdinand, 214 p.; vol. III – Carol II, 348 p.; vol. IV – Mihai I, 248 p.; Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010

13. Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 486 p.

14. Istoria Partidului Ţărănesc (1918 – 1926), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 246 p.

15. Istoria civilizaţiei româneşti în perioada interbelică (1918 – 1940), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 374 p.

16. Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 280 p.

17. Istoria României în anii 1918 – 1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 252 p.

18. Tezaurul  României  de  la  Moscova.  Note  şi mǎrturii  despre activitatea  Comisiei  Comune româno-ruse  (2004-2012), Bucureşti,  Editura Enciclopedicǎ, 2014, 368 p.

 

b) Coautor

1. Guverne şi guvernanţi (1916 – 1938), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 272 p. (în colaborare cu Ion Mamina)

2. Istoria Românilor în secolul XX. 1918 – 1948, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 685 p. + 23 planşe (în colaborare cu Gh. Buzatu)

3. Democraţia la români. 1866 – 1938, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 247 p. (în colaborare cu Ion Bulei)

4. 1907 în viziunea contemporanilor, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 191 p. (în colaborare cu Sorin Teodorescu)

5. Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 191 p. (în colaborare cu Constantin Hlihor)

6. Complot împotriva României. 1939 – 1947. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-al Doilea Război Mondial, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 225 p. (în coloborare cu Constantin Hlihor)

7. Partidele politice din România. 1862 – 1994. Enciclopedie, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 412 p. (în colaborare cu Ion Alexandrescu, Ion Mamina, Ion Bulei)

8. Istoria Academiei de Stiinţe din România (1935-1948), Bucureşti,Editura RAO, 2014, 288 p. (în colaborare cu Corneliu Mihail Lungu)

9. Mari  personalitǎţi  politice  şi  culturale  în Senatul   României. Coordonator    Gheorghe Sbârnǎ,  Bucureşti,  Editura  Discobolul,  2014,
456 p. (colaborare)
c) Coordonator şi coautor

1. Marea Unire din 1918 în contextul european, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 450 p.

2. Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România (1919 – 1943), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 7 vol., 1906 p.

3. Minorităţile naţionale din România (1918 – 1938), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 3 vol., 1906 p.

4. România. Retragerea trupelor sovietice. 1958, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 411 p.

5. Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 605 p.

6. Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud – Est (1918 – 2001), 2003 vol. I – 325 p. + 4 planşe; vol. II – 325 p. + 4 planşe, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010

 

B.CĂRŢI PUBLICATE ÎN DIVERSE EDITURI


a) Cărţi de autor

1. Istoria Românilor de la Carol I la Nicolae Ceauşescu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2010

2. Istoria Românilor în timpul celor patru regi, vol. I – Carol I, 255 p.; vol. II – Ferdinand, 214 p.; vol. III – Carol II, 348 p.; vol. IV – Mihai I, 248 p.; Ediţia a III-a revizuită şi adăgită, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2010

3. La revolution Rumana de 1989, Craiova, Editura SITECH, 2010, 361 p.

4. Istoria civilizaţiei româneşti. Perioada interbelică (1918 – 1940), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2009, 376 p

5. Revoluţia Română din Decembrie 1989 în contextul internaţional, Bucureşti, Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2009, 412 p + 44 ilustraţii

6. The Romanian Revolution of December 1989 in international context, Bucureşti, Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2009, 315 p + 44 p ilustraţii

7. La Révolution Roumaine de 1989, dans le contexte international de l’époque, II-eme édition révisée et augmentée, Bucarest, Editions d’Institut de la Révolution Roumaine de Décembre 1989, 2008, 381 p.

8. Civilizaţia românească interbelică (1918 – 1940), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, 200 p.

9. Istoria contemporană a României (1918 – 2007), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, 224 p.

10. Portrete politice, Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2006, 296 p.

11. Revoluţia Română din Decembrie 1989 în context internaţional, Bucureşti, Editura Enciclopedică şi Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2006, 362 p.

12. Istoria contemporană a României (1918 – 2005), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005, 216 p.

13. Istoria românilor în timpul celor patru regi, 1866 – 1947, 4 volume; vol. I – Carol I, 236 p.; vol. II – Ferdinand I, 198 p.; vol. III – Carol al II-lea, 338 p.; vol. IV – Mihai, 224 p., Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, ediţia a II-a, 2004

14. Istoria contemporană a României (1918 – 2003), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003, 212 p.

15. Istoria Partidului Ţărănesc (1918 – 1926), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, 248 p.

16. Studii de istorie, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2002, 570 p.

17. Istoria contemporană a României (1918 – 2001), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002, 212 p.

18. Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică, Bucureşti, Editura RAO, 2001, 280 p.

19. România şi Marile Puteri (1933 – 1940). Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000, 232 p.

20. România şi Marile Puteri (1918 – 1933). Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine,1999, 196 p.

21. Catedra de Istoria Românilor. 135 ani de la înfiinţare, Bucureşti, Editura Universităţii, 1998, 46 p.

22. Criza dinastică din România (1925 – 1930), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 300 p.

23. Istoria României în anii 1918 – 1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996, 252 p.

24. Regele Ferdinand (1914 – 1927). Activitatea politică, Bucureşti, Editura Garamond, 1995, 178 p.

25. Iuliu Maniu. Activitatea politică, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, 300 p.

26. Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, 488 p.

27. Ion I.C. Brătianu. Activitatea politică, Bucureşti, Editura Museion, 1992, 144 p.

28. Monarhia în România. 1866 – 1947, Bucureşti, Editura Danubius, 1991, 192 p.

29. Un episod dramatic din istoria României: 30 august 1940, Bucureşti, Editura Universităţii, 1990, 160 p.

30. Alba Iulia. 1 Decembrie 1918, Bucureşti, Editura Sport Turism, 1988, 184 p.

31. Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, 688 p.

32. Din viaţa politică a României (1926 – 1947). Studiu critic privind istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 552 p.

33. Viaţa politică din România. 1918 – 1944, Bucureşti, Editura Albatros, 1982, 336 p.

34. Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi. Eroi ai luptei pentru unitatea şi independenţa patriei (1916 – 1918), Bucureşti, Editura Albatros, 1978, 174 p.

35. Din viaţa politică a României. Întemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc (1918 – 1926), Bucureşti, Editura Litera, 1975, 198 p.

36. Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1938 – 1940), Bucureşti, Editura Universităţii, 1974, 302 p.

37. Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1918 – 1922), Bucureşti, Editura Universităţii, 1973, 340 p.

b) coordonator şi coautor


1. Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, volumul VII 1941 – 1943 (coordonator), Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2009, 452 p

2. România. Marea unire, Bucureşti, Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate Romania, 2008,120 p. (cu ediţii în limba franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă)

3. Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România (septembrie 1940 – ianuarie 1941), Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2007, 412 p.

4. Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Bucureşti, Editura Economică, 2007, 152 p.

5. Istoria românilor. Epoca contemporană. Manual pentru clasa a XI-a, Chişinău, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, 2006, 220 p.

6. Ideologie şi fomaţiuni de dreapta în România, vol. V. 1938 – 1940, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2006, 414 p.

7. Enciclopedia partidelor politice din România. 1859 – 2003, Bucureşti, Editura Meronia, 2003, 392 p.

8. Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2003, 606 p.

9. Ideologie şi formaţiuni de dreapta în Romania. 1934 – 1938, vol. IV, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2003, 444 p.

10. Marea Unire din 1918 în context european, Bucureşti, Editura Enciclopedică şi Editura Academiei Române, 2003, 448 p.

11. Political structures in Central and Eastern Europe (1918 – 2001), Bucharest, The Romanian Cultural Fundation Publishing House, 2003, vol. I, 327 p. + 4 hărţi, vol. II, 344 p. + 4 hărţi).

12. Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918 – 2001), vol. I, 238 p. + 4 hărţi, vol. II, 328 p. + 4 hărţi, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003

13. Tratatul de Istoria Românilor, vol. VIII: România întregită (1918 – 1940), Bucureşti, 2003, L III + 856 p. + 48 planşe

14. Ideologie şi formaţiuni de dreapta în Romania. 1931 – 1933, vol. III, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2002, 364 p.

15. Istorija Bessarabii ot istokov do 1998 goda, Chişinău, 2001, 358 p.

16. Istoria românilor între anii 1918 – 1940. Documente şi materiale, Bucureşti, 2001, 264 p.

17. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi. Manual pentru clasa a XII-a, Bucureşti, Editura Petrion, 2000, 178 p.; ediţia a II-a, 2003, 272 p.

18. Istorie. Manual pentru clasa a XI-a, Târgovişte, Editura Gimnasium, 2000, 152 p.; ediţia a II-a, 2003, 162 p.

19. Ideologie şi formaţiuni de dreapta în Romania. 1927 – 1931, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2000, 304 p.

20. Minorităţile naţionale din România, 1931 – 1938. Documente, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 1999, 516 p.

21. Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Semne, 1998, 369 p.

22. Timpul istoriei. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Editura Tempus, 1998, 416 p.

23. 1946. România. Viaţa politică în documente, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 1996, 592 p.

24. Minorităţile naţionale din România. 1925 – 1931. Documente, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 1996, 606 p.

25. Totalitarismul de dreapta în România. Origini, manifestări, evoluţie. Documente. 1919 – 1927, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1996, 680 p.

26. România. Retragerea trupelor sovietice. 1958, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996, 412 p.

27. România. Evoluţie în timp şi spaţiu. Album, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 1996, 200 p.

28. Documente privind istoria României între anii 1918 – 1944, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, 732 p.

29. Minorităţile naţionale din România, 1918 – 1925, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1995, 782 p.

30. 1945. România. Viaţa politică în documente, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1994, 478 p.

31. 1947. România. Viaţa politică în documente, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1994, 318 p.

32. Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 1994, Bucureşti, Editura Tempus, 1994, 412 p.

33. România. Documentele Unirii, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1993, 174 p.

34. Pagini de istorie. Culegere de texte. Istoria Românilor, Bucureşti, Editura Universităţii, 1993, 296 p.

35. Sfârşitul dictaturii. Bucureşti. 21 – 25 decembrie 1989, Craiova, Editura Clio, 1990, 160 p.

36. Probleme fundamentale ale istoriei României. Manual şi crestomaţie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1987, 488 p.

37. Probleme fundamentale ale istoriei României, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1987, 216 p.

38. Istoria României între anii 1918 – 1944. Culegere de documente, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, 528 p.

39. Din istoria studenţimii române. Presa studenţească (1851 – 1978), Bucureşti, Editura Universităţii, 1979, 314 p.

40. Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1940 – 1944), Bucureşti, Editura Universităţii, 1978, 260 p.

41. 60 de ani de la făurirea statului naţional unitar român, Bucureşti, Editura Universităţii, 1978, 292 p.

42. Monografia întreprinderii “Vulcan” din Bucureşti (1904 – 1975), Bucureşti, 1977, 280 p.

43. Din lupta poporului român pentru independenţă, Bucureşti, Editura Universităţii, 1977, 296 p.

 

c) coautor

 

1. România. 1945 – 1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. I, A – E, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2011, 666 p.

2. Revoluţia Română. The Romanian Revolution. La Revolution Roumaine. Album. Coordonator Ioan Roşca, Bucureşti, Agenţia Română de Presă, 2009, 184 p.

3. Istoricul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (1935 – 2009), Bucureşti, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2009, 214 p (în colaborare cu Ştefan Iancu)

4. 1907 în viziunea contemporanilor. Un secol de la răscoalele ţărăneşti, Bucureşti, Editura Semne, 2007, 296 p.

5. Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Târgovişte, Editura Gimnasium, 2007, 152 p.

6. Istorie. Manual pentru clasa a XI-a, Târgovişte, Editura Gimnasium, 2006, 159 p.

7. Istorie. Manual pentru clasa a XI-a, Bucureşti, Editura Economică, 2006, 144 p.

8. Istorie. Manual pentru clasa a X-a, Bucureşti, Editura Economică, 2005, 160 p.

10. Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România. Raport final. Editori Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Iaşi, Editura Polirom, 2005, 423 p.; cu ediţie în limba engleză (2005)

11. Istoria Senatului României. Îngrijire de ediţie Ilie Manole şi Constantin Monac, Bucureşti, Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2004, 895 p. (colab. pp. 243 – 251, 296 – 301)

12. Istorie. Manual pentru clasa a IX-a, Bucureşti, Editura Economică, 2004, 160 p.

13. Enciclopedia partidelor politice din România. 1859 – 2003, Bucureşti, Editura Meronia, 2003, 391 p.

14. Enciclopedia de istorie a României, vol. I, Bucureşti, Editura Meronia, 2000, 510 p. (ediţia a II-a – 2001, 660 p.; ediţia a III-a – 2003, 680 p.); vol. II, Bucureşti, 2003, 702 p.

15. Istoria românilor – epoca contemporană. Manual pentru clasa a XII-a, Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2001, 134 p.; ediţia a II-a, 2004, 214 p.

16. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi. Manual pentru clasa a XII-a, Bucureşti, Editura Petrion, 2000, 174 p.; ed. a II-a 2002, 272 p.

17. Istorie. Manual pentru clasa a XI-a, Bucureşti, Editura Teora, 2000, 176 p.

18. Istorie. Manual pentru clasa a IX-a, Bucureşti, Editura Teora, 2000, 176 p.

19. The Red Army in Romania, Iaşi-Oxford-Portland, The center for Romanian Studies, 2000, 288 p.

20. Istorie. Manual pentru clasa a X-a, Bucureşti, Editura Teora, 1999, 176 p.

21. Sub povara vorbelor. Cu oamenii schimbării, despre schimbare. Ediţie Dorina Sgaverdia, Reşita, Editura Timpul, 1999, 440 p.

22. Balcanii – ieşirea din trecut, Bucureşti, Editura Institutului de Studii Strategice şi Internaţionale, 1999, 320 p.

23. Istoria Românilor în secolul XX (1918 – 1948), Bucureşti, Editura Paideia, 1999, 687 p.

24. Dicţionar enciclopedic, vol. III. H – K, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1999, 502 p.

25. Panoramic. Romania. Overview. Romania Panorama, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial, 1998, 240 p.

26. Guverne şi guvernanţi (1916 – 1938), Bucureşti, Editura Silex, 1996, 272 p.

27. Dicţionar enciclopedic, vol. II. D – G, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 529 p.

28. România în situaţii limită, Bucureşti, 1995, 180 p.

29. A History of Romania. Edited by Kurt W. Treptow, Iaşi, The Center for Romanian Studies, 1995, 722 p, (ed. a II-a, 1997, 740 p)

30. Enciclopedia partidelor politice din România (1862 – 1994), Editura Mediaprint, Bucureşti, 1995, 414 p.

31. Complot împotriva României (1939 – 1947). Basarabia, Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-al doilea război mondial, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1994, 226 p.

32. Ion Mihalache în faţa istoriei, Bucureşti, 1994, 512 p.

33. Iuliu Maniu în faţa istoriei, Bucureşti, 1994, 464 p.

34. Dicţionar enciclopedic, vol. I. A – C, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993, 510 p.

35. Pagini de istorie. Culegere de texte, vol. III, Bucureşti, Editura Universităţii, 1993, 295 p.

36. Pagini de istorie. Studii şi comunicări ştiinţifice, vol. II, Bucureşti, Editura Universităţii, 1992, 223 p.

37. Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1992, 192 p.

38. România. Istorie în documente. Album, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1992, 288 p.

39. Romania. Foreign Sources on the Romanians, 1992, 288 p.

40. România. Documente străine despre români, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1992, 400 p.

41. Democraţia la români (1866 – 1938), Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, 248 p.

42. România în anii celui de-al doilea război mondial, vol. I, Bucureşti, Editura Militară, 1989, 664 p.

43. Istoria militară a poporului român, vol. VI, Bucureşti, Editura Militară, 1989, 768 p.

44. Istorie şi civilizaţie, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 1988, 664 p.

45. Introducere în cultura şi civilizaţia poporului român, Bucureşti, Editura Universităţii, 1988, 440 p.

46. Universitatea din Iaşi. 1860 – 1985. Pagini din istoria învăţământului românesc, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 1987, 292 p.

47. Românii în istoria universală, vol. I, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 1986, 728 p.; vol. II, Iaşi, 1987, 820 p.

48. Itinerare patriotice, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1985, 292 p.

49. Din istoria mişcării democratice a studenţilor din România, Bucureşti, Editura Universităţii, 1985, 205p.

50. Actul de la 23 August 1944 în context internaţional, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, 626 p.

51. Titulescu şi strategia păcii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, 646 p.

52. Culegere de texte privind istoria mişcării muncitoreşti din România. De la începuturi până în 1945, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981,180 p.

53. Istoria României între anii 1918 – 1981, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981, 376 p.

54. Curs de istorie contemporană a României (1938 – 1940), Bucureşti, Editura Universităţii, 1980, 120 p.

55. Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1929 – 1933), Bucureşti, Editura Universităţii, 1979, 320 p.

55. Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1.854 p.

56. Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1940 – 1944), Bucureşti, Editura Universităţii, 1978, 260 p.

57. Valea Bistriţei, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1978, 140 p.

58. Leonte Filipescu, Bucureşti, Editura Politică, 1973, 88 p.

59. Turism cu manualul de istorie a românilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1973, 280 p.

 

E. EDITOR, PREFAŢATOR, STUDIU INTRODUCTIV, CUVÂNT ÎNAINTE (citare selectivă)

 

1. Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Andrei Popete – Pătraşcu, Aspecte ale vieţii cotidiene din Gorj în mărturii ale vremii. 1938 – 1947, Craoiva, Editura Sitech, 2011 (cuvînt înainte)

2. Mihai C. Adafini, Şcoala Pănceană. Sfânta lumină a învăţăturii şi apostolii ei (1856 – 2011), Focşani, 2011 (Postfaţă)

3. Gheorghe Radu, Contribuţii la istoria judeţului Neamţ. Piatra Neamţ, Editura Cetatea Doamnei, 2009 (cuvânt înainte)

4. Viceamiral (r.) Ştefan Dinu, Condamnat la discreţie, Bucureşti, Editura Neverland, 2009 (Prefaţă)

5. Ioan Todea, Istoria Tineretului Naţional – Liberal. Făuritorii României moderne, modele pentru tineri (1821 – 2008), Bucureşti, Editura Orizonturi, 2008 (cuvânt înainte)

6. Cristina Păiuşan – Nuică, Relaţiile româno – israeliene. 1948 – 1978, Bucureşti, Editura Histria şi Editura Universitară, 2008 (cuvânt înainte)

7. Dorin Cimpoeşu, Restauraţia comunistă sovietică în Republica Moldova, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2008 (cuvânt înainte)

8. Constantin Coman, Economie şi societate în Buzăul interbelic, Buzău, Editura Omega, 2008 (Prefaţă)

9. Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului Central al PMR, vol. IV (partea a II-a). 1952, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2007, (Studiu introductiv)

10. Angela Bălan şi Ovidiu Ioniţă, Atlas şcolar de istorie universală, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2006 (cuvânt înainte)

11. Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului Central al PMR, vol. IV (partea I). 1952, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2006, (studiu introductiv)

12. Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului Central al PMR, vol. III. 1950 – 1951, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2004 (studiu introductiv)

13. Mihai Cotenescu, Aportul marilor personalităţi politice la dezvoltarea agriculturii în Bărăgan, în perioada interbelică, Călăraşi, Editura Agora, 2003 (prefaţă)

14. Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului Central al PMR, vol. II. 1949, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2003 (studiu introductiv)

15. Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. II. 1935 – 1941, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003 (introducere)

16. Simion Silviu Şomâcu, Radiografia puterii. Elite politice din România în anii 1945 – 1989, Craiova, Asociaţia de Studii Sociale, 2003 (cuvânt înainte)

17. Ion Şt. Baicu, Momente din istoria social-democraţiei române, Ploieşti, Editura Prahova, 2002 (cuvânt înainte)

18. Stenogramele şedinţelor Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, vol. I, 1948 (studiu introductiv)

19. Petre Dogaru, Casa Regală, femeile fatale, masoneria şi dictatorii secolului XX, Bucureşti, Editura Aldo Press, 2002 (cuvânt înainte)

20. Marian Cojoc, Istoria Dobrogei în secolul XX. Canalul Dunăre – Marea Neagră (1949 – 1953), Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2001 (cuvânt înainte)

21. 1920. Un act de justiţie. Documente. Ediţie de Corneliu Lungu şi Ioana Grigorie, Bucureşti, Editura Elion, 2001 (cuvânt înainte)

22. Ştefan Păun, Sistemul politic al României în secolul XX. Evoluţia Partidului Naţional-Liberal în perioada 1918 – 1928. Editura Fundaţiei Culturale „D. Bolintineanu”, Bucureşti, 2000 (cuvânt înainte)

23. Nicolae Mischie, Grigore Iunian şi epoca sa, Cluj-Napoca, editura Clusium, 2000 (prefaţă)

24. 23 august în arhivele comuniste. Ediţie Gheorghe Neacşu, Editura Majadahonda, Bucureşti, 2000 (studiu introductiv)

25. Aurel Constantin Soare, România şi Europa în secolul al XX-lea. Regimul politic, Editura Semne, Bucureşti, 2000, 268 p. (cuvânt înainte)

26. Carol al II-lea, regele României, Însemnări zilnice, vol. IV. Ediţie Nicolae Rauş, Editura Scripta, Bucureşti, 2000 (studiu introductiv)

27. Diana Fotescu, România, Mitteleuropa şi Balcanii, Editura Pro-Transilvania, Bucureşti, 1999, 360 p. (cuvânt înainte)

28. Gheorghe Buzatu, Faust Brădescu. Viaţa şi opera, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1998, 206 p. (cuvânt înainte)

29. Paul Guiraud, Corneliu Zelea Codreanu şi Garda de Fier. Ediţie Radu Dan Vlad, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1998, 80 p. (prefaţă)

30. Carol al II-lea, regele României, Însemnări zilnice, vol. III. Ediţie Nicolae Rauş, Editura Scripta, Bucureşti, 1998, 414 p. (studiu introductiv)

31. Vasile Marin, Fascismul, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1997, 84 p. (cuvânt înainte)

32. Cezar Petrescu, Cei trei regi, Editura RAI, Bucureşti, 1997, 190 p. (cronologie istorică)

33. Carol al II-lea, regele României, Însemnări zilnice, vol. II. Ediţie Nicolae Rauş, Editura Scripta, Bucureşti, 1997, 444 p. (studiu introductiv)

34. Carol al II-lea, regele României, Însemnări zilnice, vol. I. Ediţie Viorica Moisuc şi Nicolae Rauş, Editura Scripta, Bucureşti, 1995, 336 p. (cuvânt înainte)

35. Ion Gherman, Istoria tragică a Bucovinei, Basarabiei şi ţinutului Herţa, Editura All, Bucureşti, 120 p. (prefaţă)

36. Ioan Lupaş, Istoria Unirii românilor, ediţia a II-a, Editura Scripta, Bucureşti, 1993, 402 p (ediţie şi studiu introductiv)

37. Pe marginea prăpastiei, ediţia a II-a, vol. I şi II, Editura Scripta, Bucureşti, 1992, 208 p. + 256 p. (ediţie şi studiu introductiv)

 

II. STUDII

1. Bogdan Petriceicu Hasdeu – director general al Arhivelor Statului din România,”Studii de Istorie”, vol. IV. Editori Constantin Buşe şi Ionel Cândea, Brăila, Muzeul Brăilei Carol I şi Editura Istros, 2015, pp. 597-604

2.Doctrina liberală. De la liberalismul clasic la neoliberalism şi liberalismul integral, în revista “Pro Saeculum”, Focşani, nr.3-4/ 2015, pp. 30-35

3. 80 years since the foundation of the Academy of Sciences of Romania, în “Annals of the Acadeny of Romanian Scientists. Series on History and Archaelogy”, vol. 7, nr. 1/2015, pp. 11-15

4. Români şi polonezi – o paralelă istorică [privind Tezaurul 1916-1917 şi 1939], în “Magazin istoric”, număr special, 2015, pp.15- 17

5. Povestiri adevărate. Drumul spre o cariera universitară, în O viaţă în slujba istoriei. Ioan Scurtu la 75 de ani. Volum editat de Corneliu Mihail Lungu şi Mihai Nicolae, Bucureşîti Editura Stefadina, 2015, pp. 13-47

6. Unitatea, caracteristică fundamentală a evoluţiei istorice a poporului român, Ibidem, pp 463-549 ( reluare din vol. Alba Iulia. 1 Decembrie 1918, 1988)

7. Românii şi politica, Ibidem, pp. 550-598 (reluare din vol. Istoria civilizaţiei româneşti, 2012)

8. O zi pentru istorie: 23 August 1944, în vol. “ Retrăiri istorice în veacul XXI”. Ediţie Jipa Rotaru şi Luiza Lazăr Rotaru, Craiova, Editura Stech, 2015, pp 7-11

9. 1918 – “Voinţa unanimă a biruit” în volumul “Pietre de hotar românesc”. Coordonator Nadia Aurelia Roman, Bucureşti, Editura Paideia, 2015, pp. 161-165

10. Conferinţa de la Yalta, 4-11 februarie 1945, în “Art-Emis” din 8 februarie 2015

11. 6 Martie 1945 – între legendă şi realitate, în revista “Stefadina … file de arhivă”, nr. 1 /2015, pp. 11-26

13. Martie 1965. Moartea lui Gheorghiu-Dej, alegerea lui Nicolae Ceauşescu, în “Magazin istoric”, martie 2015, pp. 5-11; “Art Emis” 30 septembrie (I), 5 octombrie 2015 (II)

14. Comisia Comună româno-rusă privind Tezaurul României depus la Moscova, în “Clipa” din ianuarie 2015 ; “Art Emis”, 5 martie 2015

15. Suveranul [regele Ferdinand], în “Art Emis” din 19 martie 2015

16. Ioan Hudiţă despre regale Mihai şi condamnarea la moarte a mareşalului Antonescu, în “Art Emis” din 16 aprilie 2015

17. Asistăm la punerea în operă a unui program vizând ştergerea identităţii naţionale a poporului român, în “Cotidianul” din 3 februarie 2015; “Art-Emis” din 4 februarie 2015; “Foaia Naţională” din 4 februarie 2015, “Cuvântul Ortodox” din 10 ianuarie 2015; “Justiţiarul “.ro 4 februarie 2015; “Activenews” din 6 iunie 2015

18. Împotriva falsificării istoriei – 10 Mai sărbătoare Naţională? în “Art-Emis” din 26 aprilie 2015

19. Asistăm la programul de ştergere a identităţii naţionale a poporului român, în “Art Emis”, februarie 2015; “Foaie Naţională”. Ro, din 4 februarie 2015; gandeste.org din 3 februarie 2015 2015; activenews.rp din 3 februarie şi 20 octombrie 2015

20. Elev de liceu în anii 1954-1957, în “Clipa” din iunie 2015

21. La Facultatea de Istorie – coleg cu foştii profesori, în “Clipa” din septermbrie 2015

22. Basarabia în relaţiile româno-sovietice (1918-1947), în “Art Emis” din 1 iulie (I), 5 iulie (II), 12 iulie (III), 15 iulie 2015 (IV).

23. Codul fiscal, România şi Fondul Monetar Internaţional, în “Clipa” din 8 octombrie 2015

24. “Este guvernul meu”, în “Clipa” din decembrie 2015

25. Nicolae Iorga şi Gheorghe I. Brătianu – doi istorici români de talie europeană, în “Zargidava. Revistă de istorie”, Bacău, , XIV, 2015, pp. 228-238

26. Nicolae Iorga – personalitate marcantă a ştiinţei şi culturii româneşti şi universale, în revista “Pro Saeculum”, Focşani, nr.7-8, 2015, pp. 162-165

27. 75 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga, în “Art-Emis” din 26 noiembrie 2015

28. Nicolae Iorga – contemporanul nostru, în “Clipa” din decembrie 2015

29. Romania and The Second Balkan War. Participation of certain future Prime –
Minister,în Balkan Tarihi Araştirmalarina. Metodologjik Yaklasimlar. Editor Dr.Abidin Temizer, 2014, pp. 421-436 ( în colaborare cu Ionuţ Cojocaru)

30. Istoria Senatului României, în revista “Art-Emis”, 12 mai 2014

31. Patriarhul  Regent Miron  Cristea  (1868 -1938), în  “Magazin  istoric”,  nr.  8,  august 2014 (partea  I-a), pp. 66 – 70;  şi nr. 9, septembrie 2014 (partea a II -a), pp. 67 -70 . Preluat de revista “Art Emis” din 19 octombrie 2014

32. Suveranul  [Regele  Ferdinand], în “Magazin istoric”, nr. 10, octombrie 2014, pp. 5 – 9.

33. Politica  Partidului  Muncitoresc  Român  faţǎ  de  intelectuali  (1958 – 1964), în revista “Art-Emis”, 24 iulie 2014

34. Centenarul  vizitei  familiei  imperiale  ruse  la  Constanţa (1/14 iunie 1914), în Consonanţe istorice româno-ruse. Centenarul vizitei împǎratului Nicolae al II-lea la Constanţa,Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, 2014, pp. 28 -33 ( în limbile românǎ, rusǎ şi englezǎ).

35. Instituţii culturale şi edificii  publice  în  timpul  regelui  Carol  al  II-lea,în  vol. Nicolae  Noica  la  70  de  ani. Ediţie îngrijitǎ de Corneliu-Mihail Lungu şi Ioan Lǎcǎtuşu, Centru European de Studii Covasna Harghita, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2014, pp. 373-377

36. Marea Adunare de la Alba Iulia de la 6 mai 1928 a celor aproximativ 100000
de români, în revista “Dacoromania”, Alba Iulia, nr.71,  2014

37. Profesorii mei (I), în “Magazin istoric”, februarie 2014

38. Profesorii mei (II), în “Magazin istoric”,aprilie 2014

39. 1965. Revelion la Palatul Republicii, în revista “Clipa” din ianuarie 2014

40. Cum nu am devenit bǎcǎuan, în revista “Vitraliu”, Bacǎu, nr. 3-4,noiembrie  2014

41. Amintiri şi consideraţii privind adoptarea Legii Arhivelor Naţionale – aprilie 1966,în revista “Art-Emis” 4 iunie 2014 (partea I-a), şi 8 iunie 2014 (partea a II-a)

42. Note şi  amintiri  privind  meditaţia  transcedentalǎ, în revista  “Clipa” din septembrie 2014.

43. Copreşedintele  Comisiei  Comune  pentru  studierea  problemelor  izvorâte  din istoria  relaţiilor  bilaterale,  inclusiv  problema  Tezaurului românesc  depus  la Moscova  în  timpul  Primului  Rǎzboi  Mondial, în vol.  Gheorghe  Buzatu.  In memoriam.  Coordonatori  Marusia  Cîrstea,  Sorin  Damean,  Lucian  Dindiricǎ, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2014, pp 755 – 766

44. Nicolae  Jurca -aşa  cum  l-am  cunoscut, în  vol. Nicolae  Jurca. Postume şi restituiri. Ediţie  alcǎtuitǎ  şi  îngrijitǎ  de  Maria Georgeta  Jurca,  Sibiu,  Editura Techo Media, 2014, 13 -21

45. Oameni care au creat România de astǎzi, în “Adevǎrul de weekend” din 22 -24 august 2014

46. Dupǎ  1989  s-a  dezvoltat,în  România,  un  foarte  puternic  şi  agresiv curent antinaţional, în revista “România eroicǎ”, nr. 2, 2014

47. Astǎzi, ce e pozitiv în istoria românilor este şters cu buretele, în revista “Art -Emis” din 12 octombrie 2014

48. Vintilă Brătianu – ministru de finanţe, în „Istorie şi civilizaţie”, februarie 2013

49. Iresponsabilitatea, sora trǎdării, în “ART- EMIS ACADEMY”, 14 februarie 2013

50. Un document pentru istorie: Moscova, 23 aprilie 1992, în “Clipa”, ianuarie 2013

51. Armata română în perioada interbelică, în “ART-EMIS ACADEMY”, 5 noiembrie 2012

52. Campaniile electorale din România interbelică, în “Magazin istoric”, noiembrie 2012, pp. 5-10

53. 1962. Vizita lui N. S. Hruşciov în România, în “ART-EMIS ACADEMY”, 8 octombrie 2012

54. România şi imaginea ei externă, în “Clipa”, septembrie 2012 (şi în “ART-EMIS ACADEMY”, 17 septembrie 2012; “Ghimpele”, 10 septembrie 2012)

55. U.E. tratează România ca pe un stat periferic, ca pe o anexă care trebuie să execute orice i se cere, în “Ghimpele”, 9 august 2012

56. Amintirile unui istoric. “Parada modei”, Ibidem, august 2012, pp. 62-64

57. “Republica” de la Ploieşti, în “Clipa”, iunie 2012 (şi “ART-EMIS ACADEMY”, 24 iulie 2012)

58. Cei învinşi nu au niciodată dreptate, în “ART- EMIS ACADEMY”, 8 iulie 2012

59. Participant la demascările politice din 1959, Ibidem, iulie 2012, pp. 50-55

60. Student la Istorie. Povestiri (adevărate), în “Istorie şi Civilizaţie”, iunie 2012, pp. 44-47

61. Florin Constantiniu a fost cel mai complet şi temeinic istoric român din ultima jumătate de veac, în “FRIDAY”, 20 aprilie 2012

62. Câţi ţărani au fost ucişi în 1907, în “Bucureştii Vechi şi Noi”, 6 aprilie 2012

63. Regele Ferdinand despre fiul său Carol: “Este o creangă puteredă în dinastie”, în “Istorie şi Civilizaţie”, aprilie 2012, pp. 9-12

64. 4 aprilie 1944. Nu trebuie uitat!, în “ART-EMIS ACADEMY”, 31 martie 2012

65. 1866. Prinţul Carol – o călătorie cu emoţii şi o primire festivă, în “Clipa”, martie 2012

66. Politica lui Băsescu faţă de Rusia a blocat discuţiile despre tezaur, în “Ghimpele”, 15 februarie 2012

67. Intelectualitatea nu este respectată şi apreciată în România de astăzi, în “Ateneum”, Bacău, februarie 2012

68. Consideraţii privind situaţia actuală a României, în “Adevărul”, 29 ianuarie 2012

69. Reorganizarea administrativ-teritorială – expresie a crizei economice şi politice din România (II şi III), în “Clipa”, ianuarie 2012, şi martie 2012 (partea a II-a şi în “ART-EMIS ACADEMY”, 10 februarie 2012)

70. 1931. Un efect al crizei economice: falimentul Băncii Marmorosch, Blank et co, în “Istorie şi Civilizaţie”, februarie 2012, pp. 30-34

71. Max Auschtt – de la pocherul regal la închisoarea Văcăreşti, în “Historia”, ianuarie 2012, pp. 16-19

72. Impotriva falsificării istoriei. “Minirevoluţia culturală” iniţiată de Nicolae Ceauşescu, în “Zargidava”, Bacău, XI, 2012, pp. 256-273

73. Contextul internaţional în care a fost impus “arbitrajul” de la Viena (30 august 1940), în 1940 – dictatul de la Viena în istoria şi mentalitatea românilor. Coordonator Constantin Moşincaţ Oradea, Editura Tipo Mic, 2012, pp. 13-30

74. Nicolae Titulescu – militant pentru un pact de asistenţă mutuală cu Germania, în In Honorem Alexandru Moşanu. Coordonator Nicolae Enciu, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române şi Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 483-488

75. Evoluţia Basarabiei în cadrul statului naţional unitar român (1918-1940), în Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012, pp. 439-46

76. Basarabia în relaţiile româno-sovietice (1918-1947), în Basarabia.1812-2012. Documente şi cercetări. Ediţie Victor Crăciun, Bucureşti, Editura Semne, 2012, pp. 201-223

77. Monumentele istorice din România. Întrebări fără răspuns, în „Isorie şi Civilizaţie”, decembrie 2011, pp. 64 – 69

78. Reorganizarea administrativ – teritorială. Expresie a crizei economice şi politice din România, în “Clipa”, decembrie 2011

79. România şi Conferinţa păcii de la Paris (1946), în “Revista Art Emis Academy”, 6 şi 13 noiembrie 2011

80. Istorie falsificată, în “Revista Agero Stuttgart”, 28 septembrie 2011

81. Istoria şi „fibra intelectuală” a lui Mihail Roller, în “Revista Art Emis Academy”, 22 septembrie 2011

82. Împotriva falsificării istoriei, în „Revista Art Emis Academy”, 11 septembrie 2011

83. „Ortodoxismul marxist” împotriva pericolului sovietic, în “Istorie şi Civilizaţie”, septembrie 2011, pp. 30 – 34

84. Răspunderile, în “Clipa”, septembrie 2011

85. Programul ideologic al P.C.R. lansat în iulie 1971, în „Istorie şi Civilizaţie”, august 2011, pp. 48 – 53

86. 1916 -1917. Viaţa cotidiană la Iaşi, în „Magazin istoric”, iulie 2011, pp. 82 – 86

87. Reorientarea politicii externe a României după pierderile teritoriale din 1940, în „Revista Art-Emis Academy”, 22 iunie 2011

88. Nicolae Titulescu – întotdeauna în centrul evenimentelor, în „Istorie şi Civilizaţie”, iunie 2011, pp. 26 – 31

89. 22 iunie 1941. Intrarea României în războiul pentru eliberarea Basarabiei şi nordului Bucovinei, în „Clipa”, iunie 2011

90. Controversele istoriei la TVR, în „Clipa”, mai 2011

91. Primul Congres al Partidului Comunist din România, în „Magazin istoric”, mai 2011, pp. 53 – 57

92. Nicolae Titulescu, în „Clipa”, aprilie 2011

93. România în faţa unei decizii majore: intrarea în cel de-al Doilea Război Mondial, în „Document”, nr. 3/2011, pp. 5 – 13

94. România şi comunismul, în „Clipa” din martie 2011

95. „Baset a pregătit cuvântarea pentru abdicare”, în „Clipa”, februarie 2011

96. Carol al II-lea şi familia sa, în „Istorie şi Civilizaţie”, februarie 201 1, p. 9 – 15

97. Iuliu Maniu, Carol al II-lea şi Elena Lupescu, în „Clipa”, ianuarie 2011

98. Nicolae Titulescu, românul european, în „Muzeul Olteniei”, nr. 1/2011, pp. 235 – 244

99. Despre subiectivismul la români, în vol. Continuitate istorică în spaţiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani. Coordonatori Sorin Damean şi Marusia Cîrstea, Craiova, Editura Universitaria, 2011, pp. 253 – 360

100. Un om al cetăţii: Spiru Haret, în vol. In Honorem. Ion Sişcanu. Studii de istorie a românilor, Cahul, 2011, pp. 46 – 53

101. Cuza Vodă şi duşmanii săi a doua zi după detronare, în vol. Alexandru Ioan Cuza şi demnitatea naţională. Coordonator Oltea Răşcanu-Grămăticu, Bârlad, Editura Sfera, 2011, pp. 205 – 208

102. O colaborare fructuoasă, în Profesioniştii noştri. Liviu Boar – Arhivist, istoric, profesor. Coordonator Ioan Lăcătuşu, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2011, pp. 113 – 116

103. Invǎţǎmântul, ştiinţa şi cultura Basarabiei integrate în cadrul statului naţional unitar român, în “Limba Românǎ”, Chişinǎu, nr. 5-6, pp. 96-105

104. Cuza Vodă şi duşmanii săi a doua zi după detronare, în vol. Alexandru Ioan Cuza şi demnitatea naţională. Coordonator Oltea Răşcanu-Grămăticu, Bârlad, Editura Sfera, 2011, pp. 205 – 208

105. 1943. O dispută între Lucian Blaga şi Constantin Rădulescu-Motru, în „Istorie şi Civilizaţie”, decembrie 2010, pp. 38 – 39

106. Constantin Rădulescu – Motru – un soţ îngrijorat, în „Clipa”, noiembrie 2010

107. Napoleon Bonaparte şi Uniunea Europeană, în „Clipa” din octombrie 2010

108. Vintilă Brătianu – omul care îi deranja pe toţi, în „Magazin istoric”, nr. 9, septembrie 2010, pp. 5 – 11, 13

109. 65 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Prietenie în vremuri de restrişte, în „Istorie şi Civilizaţie”, iunie 2010, pp. 47 – 51

110.„Steaua fără nume” avea un nume de împrumut, în „Clipa”, mai 2010

111. O analiză comparativă. 1918 şi 1989 după 20 de ani. Politica economică, în „Clipa”, martie 2010

112. Senatul – organism reprezentativ al elitelor politice şi culturale româneşti, în „Istorie şi Civilizaţie”, martie 2010, pp. 21 – 25

113. Vizita lui Zhon Eulai în România (17 – 23 iunie 1966), în „Istorie şi civilizaţie”, februarie 2010, pp. 42 – 45

114. Pe ce cale evoluăm?, în „Clipa”, februarie 2010

115. Marşul cel mai lung nu a avut loc. Adunarea organizată de P.N.Ţ. la Alba Iulia în 1928, în „Magazin istoric”, februarie 2010

116. Economia după 20 de ani. De la teorie la realitate, în Stat şi Societate în Europa. Coordonatori Ionuţ Şerban şi Lucian Dindirică, Craiova, Editura Aisuş 2010, pp. 482 – 494

117. N. Iorga – întemeietorul Institutului pentru Studiul Istoriei Universale, în Nicolae Iorga. Studii şi documente. Coordonatori C. Buşe şi C. Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii în Bucureşti, 2010, pp. 485 – 503

118. N. Iorga – mai multe partide, un singur ideal, în Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente, vol. IX. Coordonator Constantin Buşe, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2010

119. Consideraţie privind democraţia românească în perioada interbelică (1918 – 1938), în vol. Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Coordonator Ioan Aurel Pop şi Ioan Bolovan, Cluj – Napoca, Academia Română. Centrul pentru Studii Transilvane, 2010, pp. 511 – 549

120. 22 Decembrie 1989 – Ziua astrală a lui Ion Iliescu, în Ion Iliescu. Omul de staţ Coordonator Corneliu Vlad, Bucureşti, Editura Institutului Revoluţia Române din Decembrie 1989, 2010, pp. 148 – 162

121. Un falsificator al istoriei: Ion Mihai Pacepa, în „Istorie şi Civilizaţie”, 2 noiembrie 2009, pp. 4 – 10

122. Ianuarie 1941. Poziţia lui Hitler a fost decisivă, în „Historia”, august 2009, pp. 36 – 37

123. De la retragerea trupelor sovietice la Declaraţia din aprilie 1964, în „Historia”, iunie 2009, pp. 61 – 66

124. O decizie stupefiantă, în „Historia”, aprilie 2009, p 75

125. 24 noiembrie 1938. Convorbirea Carol al II-lea – Hitler un eşec diplomatic, în „Magazin istoric”, martie 2009, pp. 28 – 32

126. Impunerea modelului stalinist în România. Revoluţia culturală (1948 – 1953), în „Historia”, martie 2009, pp.29 – 37

127. 29 – 30 noiembrie 1938. Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, în „Magazin Istoric”, ianuarie 2009, pp. 46 – 50

128. Istoriografia românească privind Marea Unire din 1918 (II), în „Historia”, ianuarie 2009, pp.63 – 67

129. The Romanians struggle for State Unity – The Great Union of 1918, în „Annals. Series on History and Archaeology”, Academy of Romanian Scientistş vol. 1, nr. 1, 2009, pp. 13 – 26

130. Biserica Ortodoxă şi evoluţiile politice din România (1866 – 2007), în Paradigmele istoriei. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, vol. I, coordonator Stela Cheptea, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, pp. 144 – 150

131. Regimul politic din România (1948 – 1989), în „Studii şi Articole de Istorie”, LXXIV, 2009, pp. 5 – 16

132. 85. 23 August 1944, un eveniment controversat, în „Revista de istorie militară”, nr. 3-4/2009, pp. 13 – 15

133. Gorbaciov’s attemps at salving the crisis of socialism, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Istorie, nr. 12, 2009, pp. 57 – 63

134. Profesorul Aurelian Sacerdoţeanu, în Convergenţe istorice şi geopolitice. Omagiu profesorului Horia Dumitrescu. Coordonator Stela Cheptea şi Gh. Buzatu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, pp. 191 – 212

135. Criza socialismului în ţările europene (1980 – 1990), în Accentuarea crizei de regim în ţările socialiste europene (1980 – 1990). Coordonator Lorin Ioan Fortuna, Timişoara, Editura ARTPREŞ 2009, pp. 17 – 19

136. Premisele schimbărilor revoluţionare din 1989, în Studii şi articole de istorie, LXXV, 2009, pp. 31-79

137. Profesorul Buşe văzut de contemporani – Ioan Scurtu, în Relaţii internaţionale şi studii de istorie. Omagiu profesorului Constantin Buşe. Coordonator Constantin Hlihor, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 22 – 24

138. O iniţiativă politică a lui N. Iorga: Uniunea Democraţiei Române, în Nicolae Iorga. Studii şi documente, vol. IX. Coordonator Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 297 – 306

139. Actul de la 23 august 1944 a fost sau nu un act necesar, făcut într-o manieră criticabilă, Ibidem, pp. 127 – 141

140. 23 August – pro şi contra, Ibidem, pp. 111 – 125

141. Anul 1939 – anul declanşării celui de-al Doilea Război Mondial, în Valeriu Râpeanu în Dialog cu … , File de istorie trăită şi studiată, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2009, pp. 65 – 78

142. Feţele comunismului. 23 şi 27 noiembrie 1989. Ultimul schimb de scrisori între Nicolae Ceauşescu şi Mihail Gorbaciov, în „Historia”, noiembrie 2008, pp. 57 – 61

143. Feţele comunismului. Iunie -octombrie 1989. Campania propagandistică pentru realegerea lui Nicolae Ceauşescu, în „Historia”, august 2008, pp. 58 – 63

144. Şedinţa Comitetului Politic Executiv al C. C. al PCR din 27 iunie 1989: În funcţia supremă, să fie aleş tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în Historia, iunie 2008, pp. 72 – 75

145. 17 august 1968. Nicolae Ceauşescu: „Aici este vorba de o înfruntare între două concepţii”, în „Historia”, mai 2008, pp. 68 – 72

146. Carol al II-lea – Iuliu Maniu. Victorie târzie şi inutilă, în „Magazin istoric”, nr. 4, aprilie 2008, pp. 5 – 9

147. Criza regimului Ceauşescu: „Pe ansamblu nu a fost făcut planul”, în „Historia”, aprilie 2008, pp. 60 – 64

148. Răscoala din 1907. The 1907 Rebellion, în „Carpica”, Bacău, XXXVII, 2008, pp. 392 – 408

149. Omagiul constănţenilor şi tulcenilor, în „Dobrogea. 1878 – 2008”, volum coordonat de Valentin Ciorbea, Constanţa, Editura Ex Ponta, 2008, pp. 69 – 70

150. The Malta summit 2 – 3 decembrie 1989, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria istorie, nr. 11, 2008, pp. 115 – 131

151. Omagiul recunoştinţei noastre [Marea Unire din 1918], în revista „Document”, nr. 9, 2008, pp. 1 – 2

152. Dumitru Almaş – omul şi opera, în „Sudii şi comunicări”, Bucureşti, Academia Română, vol. I, 2008, pp. 153 – 175

153. Solidarizarea Europei cu Revoluţia Română din 1989, în Revoluţia din decembrie 1989 şi integrarea europeană a României. Coordonator Ion Calafeteanu, Bucureşti, Editura Militară, 2008, pp. 15 – 18

154. Constantin Argetoianu – activitatea politică, în Istorie şi contemporanietate. Profesorului Ion I. Solcanu la a 65-a aniversare, Iaşi, Editura Junimea, 2008, pp. 280 – 290

155. Doi universitari despre istoria recentă a României [Titu Georgescu şi Gheorghe I. Ioniţă] în „Clio 1989”, nr. 2/2008, pp. 201 – 240

156. N. Iorga: „Foarte frumos s-a făcut ce s-a făcut la Alba Iulia”, în N. Iorga 1871 – 1940. Studii. Coordonator Constantin Buşe, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008

157. Posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza, în volumul Posteritatatea lui Alexandru Ioan Cuza, coordonat de Oltea Răşcanu-Grămăticu, Bârlad, Editura Sfera, 2008, pp. 155 – 171

158. Malinovski către Zhon Enlai: „Noi l-am înlăturat pe Hruşciov şi voi trebuie să-l înlăturaţi pe Mao”, în „Historia”, decembrie 2007, pp. 43 – 47

159. Vizita colonelului Ament la Chişinău (26 martie 1927), în „Revista româno-americană”, iulie – decembrie 2007, pp. 106 – 109

160. Ion I.C. Brătianu şi marea guvernare liberală (1922 – 1926), în „Historia”, noiembrie 2007, pp. 4 – 13

161. De la prim-secretar al C.C. al P.M.R. la „derbedeu politic”. Cazul Gheorghe Apostol, în „Historia”, septembrie 2007, pp. 61 – 67

162. Tudor Arghezi: de la „poezia putrefacţiei” la Steaua Republicii Populare Române, în „Historia”, august 2007, pp. 44 – 49

163. Aprilie 1964. Ion Gheorghe-Maurer la aniversarea lui Hruşciov: „Eu, când mănânc, nu vorbesc”, în „Historia”, iulie 2007, pp. 72 – 75

164. Portrete în paralel: Carol I – Ferdinand, în „Historia”, iunie 2007, pp. 6 – 12

165. Carol al II-lea – Iuliu Maniu. De la colaborare la confruntare, în „Magazin istoric”, iunie 2007, pp. 42 – 46, 53

166. Feţele comunismului. Gheorghe Gheorghiu-Dej: „Le-am demonstrat că Biroul nostru Politic este un organism puternic, în „Historia”, mai 2007, pp. 58 – 64

167. Hruşciov către Gheorghiu-Dej: „Cauţ dar nu găsesc explicaţii”, în „Historia”, aprilie 2007, pp. 22 – 26

168. Emil Bodnăraş despre Hruşciov: „A fost obraznic”, în „Historia”, martie 2007, pp. 66 – 69

169. Stalin către Gheorghiu-Dej: „Ce fel de proletar eşti tu?”, în „Historia”, februarie 2007, pp. 36 – 38

170. Câţi ţărani au fost ucişi în 1907, în „Dosarele istoriei”, nr. 2/2007, pp. 18 – 21

171. Activitatea politică a regelui Mihai, în „Studii şi Articole de Istorie”, LXXII, 2007, pp. 143 – 152

172. Un om al bisericii în politică: Patriarhul Miron Cristea, în „Dosarele istoriei”, nr. 1/2007, pp. 41 – 48

173. Ceauşescu şi evenimentele din Polonia (1981 – 1989), în „Historia”, ianuarie 2007, pp. 43 – 50

174. The main lives of development of Rumania after the War (1945 – 1947), în „Historicky Ustav Slovenskey Akademie Vied”, Bratislava, 2007, pp. 81 – 87

175. Un moment controversat din istoria relaţiilor româno-bulgare: vizita lui Aleksander Stamboliiski în România (ianuarie 1921), în Români şi bulgari. Provocările unei vecinătăţi. Coordonatori Florin Anghel, Marian Cojoc, Magdalena Tiţă, Bucureşti, Editura Cartea Universitară, 2007, pp. 189 – 200

176. Starea de spirit a ţăranilor răsculaţi în 1907, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Istorie, nr. 10, 2007, pp. 31 – 46

177. Nicolae Iorga despre intrarea României în primul război mondial, în Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii şi documente, vol. III, Coordonator Constantin Buşe şi Constantin Gâncan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 503 – 510

178. „Lovitura de stat” dată de generalul Stănculescu, în „Historia”, iunie 2006, pp. 70 – 77

179. Rebeliune legionară sau lovitură de stat? Poziţia lui Hitler a fost decisivă, în „Historia”, ianuarie 2006, pp. 42 – 43

180. „Pregătirea” actului istoric de la 23 august 1944, în 23 August 1944. Evaluări şi controverse. Studii şi comunicări. Coordonator Gavriil Preda, Ploieşti, Editura Mileniul II, 2006, pp. 85 – 92

181. Ultimul Congres din istoria P.C.R. (noiembrie 1989), în „Dosarele istoriei”, nr. 7/2006, pp. 49 – 52

182. Regele întregirii. Regele controversat. Regele detronat, în „Dosarele istoriei”, nr. 5/2006, pp. 37 – 46

183. Revoluţia şi minciunile mass-media, în „Dosarele istoriei”, nr. 12/2006, pp. 55 – 63

184. Regimul politic din România (1948 – 1989), în Hegemoniile trecutului. Evoluţii româneşti şi europene. Coordonatori Mioara Anton, Florin Anghel, Cosmin Popa, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2006, pp. 343 – 351

185. Nicolae Iorga şi criza de guvern din 1932, în Nicolae Iorga. 1871 – 1940. Studii. Coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 365 – 372

186. Istoria contemporană în opera lui Iorga, în Permanenţa lui Nicolae Iorga. Volum omagial coordonat de Victor Crăciun şi Cezar Dobre, Bucureşti, Liga pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, 2006, pp. 82 – 88

187. N. Iorga – copreşedinte al Partidului Naţional (1925 – 1926), în N. Iorga. 1871 – 1940. Studii. Coordonator Constantin Buşe, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 252 – 274

188. Două documente fundamentale ale Revoluţiei române din decembrie 1989, în „Caietele Revoluţiei”, nr. 1, 2006, pp. 19 – 23

189. A fi istoric în anii 1971 – 1989, în Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu. Minirevoluţia culturală din 1971. Ediţie Ana-Maria Cătănuş, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005, pp. 99 – 114 (apărut în 2006)

190. Octavian Goga – un cuget neîmpăcat, în „Magazin istoric”, octombrie 2005, pp. 24 – 29

191. „Cucoanele” mareşalului Antonescu, în „Historia”, octombrie 2005, pp. 52 – 57

192. Stilul lui Antonescu: „Cine e recalcitranţ e trădător”, în „Historia”, august 2005, pp. 5 – 10

193. Viaţa cotidiană. 1941 – 1944. Deşi război, preţurile au scăzut de la un an la altul, în „Historia”, iunie 2005

194. Românii în ultimul an de război, în „Dosarele istoriei”, nr. 5/2005, pp. 49 – 52

195. Biserica – la cheremul dictatorilor, în „Historia”, aprilie 2005, pp. 20 – 28

196. Armata română de la onoruri la strâns recolta şi săpat la drumuri, în „Historia”, martie 2005, pp. 80 – 87

197. Portretul unui traseist politic: Constantin Argetoianu, în „Magazin istoric”, nr. 1, ianuarie 2005, pp. 12 – 15

198. Instituţiile statului în regimurile autoritare şi totalitare. De la Conducătorul Statului la Prezidiul R.P.R. (partea a II-a), în „Historia”, decembrie 2004/ianuarie 2005, pp. 16 – 27

199. Instituţiile statului în regimurile autoritare şi totalitare. De la Conducătorul Statului la Prezidiul R.P.R. (partea I), în „Historia”, noiembrie 2004, pp. 52 – 61

200. Un proces politic cu final aşteptat. Procesul Manoilescu (noiembrie 1927), în „Magazin istoric”, octombrie 2004, pp. 52 – 56

201.  1989 – an revoluţionar în istoria Europei, în „Clio 1989”, nr. 1- 2/2005, pp. 15 – 64

202. Liniile fundamentale de evoluţie a României în perioada 23 august 1944 – noiembrie 1946, în „Omagiu istoricului Constantin Buşe”. Coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Pallaş 2005, pp. 609 – 646

203. The International Statute of Romania (1940 – 1941), în „Nouvelles Etudes d’Histoire”, XI, 2005, pp. 223 – 237

204. Dascălii noştri – in memoriam. Gheorghe I. Ioniţă, în „Studii şi articole de istorie”, LXX, 2005, pp. 308 – 309

205. Urmările actului pripit de la 23 august: România este păcălită de sovietici şi se află în stare de război cu Marile Puteri, în „Historia”, octombrie 2004, pp. 12 – 17

206. Rolul forţelor politice în pregătirea şi înfăptuirea actului de la 23 august 1944, în „Academica”, nr. 30, septembrie 2004, pp. 19 – 22

207. Dosar 23 august 1944. Partidele politice au jucat pe două fronturi, în „Historia”, septembrie 2004, pp. 15 – 20

208. Iuliu Maniu i-a cerut lui Stalin să apere democraţia în România, în „Historia”, iunie 2004, pp. 41 – 47

209. The political – juridical statute of the Jews in Romania (1859 – 2004), în „Historical Yearbook”, vol. I, 2004, pp. 93 – 108

210. Stări de spirit şi viaţă cotidiană în vreme de război, în „Dosarele istoriei”, nr. 1/2004, pp. 26 – 19

211. Dosar Ferdinand – „avea mers de raţă”, în „Historia”, decembrie 2003 – ianuarie 2004, pp. 57 – 64

212. Actul Unirii românilor în context european, în „Omagiu istoricului Stelian Neagoe”, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2003, pp. 70 – 77 [apărută în 2004]

213. Evreii din România în anii 1918 – 1938. Consideraţii generale, în „Omagiu istoricului Florin Constantiniu”, Focşani, Editura Pallas 2003, pp. 284 – 297

214. Problema acordării cetăţeniei evreilor din România, după Marea Unire din 1918, în volumul „Identitatea naţională şi spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de ani”, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 551 – 559

215. Câteva reflecţii asupra întrevederii lui Gheorghe Brătianu cu Adolf Hitler (16 noiembrie 1936), în „Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu”, Focşani, Editura Pallaş 2003, pp. 361 – 368; şi în „Dosarele istoriei”, nr. 1/2004

216. Unele consideraţii privind tensiunile interetnice din iunie – iulie 1940, în „Revista Arhivelor”, nr. 1-2/2003, pp. 162 – 166

217. Consideraţii privind istoria evreilor din România în perioada interbelică, în volumul Evreii în societatea şi conştiinţa istorică românească, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Bucureşti, 2003, pp. 12 – 22

218. Doctorul Nicolae Lupu, în „Magazin istoric”, nr. 3/2003, pp. 66 – 72

219. Activitatea politică a lui Gheorghe Brătianu, în „Revista istorică”, nr. 3 – 4/2003

220. Iuliu Maniu, promotor al democraţiei româneşti, în „Academica”, nr. 11/2003, pp. 8 – 11, şi în „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie”, 2003, pp. 11 – 16

221. Viaţa politică din România după Marea Unire (1918 – 1923), în „Dosarele istoriei”, nr. 11/2003, pp. 14 – 33

222. Gheorghe I. Brătianu. Activitatea politică, în „Dosarele istoriei”, nr. 6/2003, pp. 6 – 13

223. Nicolae Titulescu – activitatea diplomatică, în „Dosarele istoriei”, nr. 3/2002, pp. 2 – 14

224. Documente şi amintiri privind infiinţarea Facultăţii de Arhivistică, în „Hrisovul”, 2002, pp. 7 – 17

225. Alianţe şi „alianţe”, în „Impact strategic”, nr. 4 – 5/2002, pp. 60 – 62

226. Carol I riscă şi … câştigă, în „Magazin istoric”, nr. 3/2002, pp. 28 – 32

227. Situaţia internaţională a României în anii celui de-al doilea război mondial, în „Dosarele istoriei”, nr. 7/2001, pp. 4 – 7

228. Un eventual capitol dintr-un eventual volum de amintiri. De la Arhivele Statului la Arhivele Naţionale, în „Dosarele istoriei”, nr. 4/2001, pp. 23 – 27

229. E nuntă la castel! Căsătoria principesei Ileana cu Anton de Habsburg, în „Magazin istoric”, mai 2001, pp. 64 – 69

230. Pagini din istoria monarhiei. 1946, în „Istorie şi conştiinţă. Profesorului Ion Agrigoroaiei la a 65-a aniversare”, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2001, pp. 466 – 483

231. Amintiri despre profesorul Constantin C. Giurescu, în „Centenar Constantin C. Giurescu. Amintiri şi documente”, Craiova, Editura Universitaria, 2001, pp. 261 – 268

232. Rolul politic al Brătienilor în istoria României, în „Dosarele istoriei”, nr. 1/2001, pp. 12 – 19

233. Integrarea euro-atlantică şi naţiunea română, în „Impact strategic”, nr. 2/2001, pp. 20 – 21

234. Aprilie 1956: Ceauşescu, „adversarul” cultului personalităţii, în „Dosarele istoriei”, nr. 12/2001, pp. 4 – 12

235. Istoria contemporană în opera lui Iorga, în „Dosarele istoriei”, nr. 6/2001, pp. 20 – 24; reluat în volumul: Permanenţa lui Nicolae Iorga. volum omagial coordonat de Victor Crăciun şi Cezar Dobre, Liga pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, 2006, pp. 82 – 88

236. Consideraţii privind alimentaţia, igiena şi sănătatea românilor în perioada interbelică, în „Omagiu istoricului Dan Berindei”, Focşani, Editura D. M. Presş 2001, pp. 375 – 380

237. Ianuarie 1933. Majestatea sa camarila intră în scenă, în „Magazin istoric”, iunie 2000, pp. 55 – 60

238. Implicarea monarhiei în activitatea de guvernare. Carol al II-lea – un portret politic, în „Dosarele istoriei”, nr. 4/2000, pp. 14 – 18

239. Lavina orgoliilor. Cum se schimbau guvernele în perioada interbelică, în „Magazin istoric”, aprilie 2000, pp. 71 – 76

240. Istorie politică interbelică. Prăbuşirea unui mit, în „Magazin istoric”, martie 2000, pp. 24 – 28

241. Istorie interbelică. Întâlniri „pe înserate şi în mare taină”, în „Magazin istoric”, februarie 2000, pp. 16 – 21

242. Istorie şi politică interbelică. Cum se schimbau guvernele, în „Magazin istoric”, ianuarie 2000, pp. 5 – 10

243. România la ONU. O voce distinctă, în „Dosarele istoriei”, nr. 2/2000, pp. 45 – 49

244. „Armata va fi scoasă de sub influenţe politice”. Implicarea activă în conflictele sociale din anii 1929 – 1933, în „Dosarele istoriei”, nr. 1/2000, pp. 13 – 18

245. The Army and the Romanian Society at the Outset of World War Two, în „Geopolitics and History at the Crossroad between Millenia”, Bucharest Military Publishing House, 2000, pp. 193 – 203

246. România în Europa secolului XX, în „Dosarele istoriei”, nr. 12/2000, pp. 18 – 29

247. The evolution of Romania in the interwar period. The status of national minorities (1918 – 1939), în „Revue Roumaine d’Histoire”, 1 – 4/2000, pp. 189 – 202

248. Relaţiile româno – ruse şi româno – sovietice în istoriografia românească de după 1989, în „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Istorie, nr. 3/2000, pp. 17 – 24

249. Evoluţia regimului politic în România în perioada interbelică, în „Cugetul”, Chişinău, nr. 4/2000, pp. 34 – 40 (în colab.)

250. Consideraţii privind democraţia în perioada interbelică, în „Studii şi articole de istorie”, LXV, 2000, pp. 83 – 92

251. Actes de la Table Ronde. Mémoire et histoire: les Etats européens face aux droits des citoyens du XXI-eme siecle, Paris 2000 (débats: Ioan Scurtu – pp. 115 – 116)

252. Eşecul unei politici externe unidirectionale, în „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie”, t. XXV, 2000, [apărută în 2002], pp. 35 – 41

253. Petru Groza după 40 de ani, în revista „Regăsirea”, februarie 2000

254. Evoluţii politice în Europa Centrala şi de Sud-Est (1939-1989), în „Istorie şi societate. Culegere de studii de istorie modernă şi contemporană”, Editura Universităţii, Bucureşti, 2000, pp. 237 – 244

255. Opoziţie şi putere în perspectiva alegerilor din mai 1990, în „Martor ocular”, Revista Institutului de Studii Social-Democrate, nr. 6 – 7/2000, pp. 32 – 37

256. Constantin Buşe – un reputat specialist în istoria contemporană, dascăl şi coleg, în „Structuri politice în secolul XX”, coordonator C. Hlihor, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2000, pp. 11 – 16

257. Le retrait de l’Armée Soviétique de Roumanie (1958), în „Nouvelles Etudes d’Histoire”, X, 2000, pp. 187 – 194

258. Votul universal: o schimbare radicală în peisajul politic naţional. Duelul putere – opoziţie, în „Dosarele istoriei”, nr. 11/2000, pp. 11 – 17

259. Partidele politice sub guvernarea antonesciano-legionară, în „Dosarele istoriei”, nr.9/2000, pp. 6 – 12

260. Românii şi Hitler. Eşecul unei „idei fixe”, în „Dosarele istoriei”, nr. 7/2000, pp. 42 – 47

261. Principele Nicolae aşa cum a fost, în „Magazin istoric”, nr. 12/2000, pp. 54 – 57

262. 60 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga, în „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie”, t. XXV, 2000 [apărut în 2002], pp. 55 – 59

263. Evoluţia istoriografiei româneşti în a doua jumătate a secolului XX. Problematica istoriei contemporane, în „Analele Universităţii Spiru C. Haret”, Seria Istorie nr. 2/1999, pp. 39 – 53

264. Revoluţia Română: o revoluţie atipică, în „Agora”, Bucureşti, nr. 1 din decembrie 1999, pp. 24 – 32

265. Bref History about Romania, în „Major Companies of Romania”, Bucharest 1999, pp. 17 – 22

266. Eminenţe cenuşii: Barbu Ştirbey, în „Magazin istoric”, nr. 6/1999, pp. 53 – 59

267. Finanţe şi societate în România interbelică, în „Dosarele istoriei”, nr. 10/1999, pp. 28 – 34

268. Un document semnificativ privind starea de spirit a românilor în anul 1948, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 1-2/1999, pp. 166 – 170

269. Domnia regelui Carol I între „extaz” şi „agonie” (1906 – 1907), în „Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu”. Coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura EMPRO, 1999, pp. 155 – 171

270. Armată şi societate în România, la începutul ultimei conflagraţii mondiale. Războiul, momentul adevărului, în „Dosarele istoriei”, nr. 7/1999, pp. 1 – 5

271. Crime politice. De la bomba din Senat la atentatul din gara Sinaia, în „Dosarele istoriei”, nr. 6/1999, pp. 40 – 44

272. Nae Ionescu: opţiuni şi atitudini politice, în „Dosarele istoriei”, nr. 5/1999, pp. 18 – 26

273. Carol al II-lea, conducător politic, în „Dosarele istoriei”, nr. 3/1999, pp. 24 – 29

274. Lovitura de stat din 10 februarie 1938, în „Dosarele istoriei”, nr. 1/1999, pp. 24 – 27

275. Minorităţile naţionale din România (1918 – 1938), în „Studii şi articole de istorie”, LXIV, 1999, pp. 71 – 87

276. Consideraţii privind raportul dintre istorie şi politică, în „Interferenţe geopolitică – istorie. Historia quo vadis?”, coordonator Gheorghe Vartic, Editura Militară, Bucureşti, 1999, pp. 96 – 108

277. O radiografie a societăţii româneşti din 1918 – 1940. România Mare: „Paradisul” (deocamdată) pierdut, în „Dosarele istoriei”, nr. 12/1998, pp. 16 – 29

278. A fost Carol al II-lea un dictator?, în „Dosarele istoriei”, nr. 11/1998, pp. 50 – 56

279. Partidul Socialist Român şi Internaţionala a III-a Comunistă, în „Dosarele istoriei”, nr. 10/1998, pp. 16 – 22

280. „Duduia” şi Carol al II-lea, în „Dosarele istoriei”, nr. 9/1998, pp. 13 – 18

281. Stenograma completă a discuţiilor între Ceauşescu şi Tito (Vârşeţ, 24 august 1968). „Unanimitate” deplină pentru condamnarea intervenţiei, în „Dosarele istoriei”, nr. 8/1998, pp. 50 – 58

282. Şperţuri, spionaj şi manevre politicianiste. Afacerea „Skoda”, în „Dosarele istoriei”, nr. 7/1998, pp. 35 – 41

283. La Bucureşti, înainte de Praga ’68. Încercări de reformare a regimului socialist-totalitar şi de ieşire de sub dominaţia sovietică, în „Dosarele istoriei”, nr. 5/1998, pp. 39 – 41

284. Românii din afara graniţelor României de azi, în „Dosarele istoriei”, nr. 6/1998, pp. 1 – 6

285. Consilierii sovietici în România, în „Magazin istoric”, nr. 5/1998, pp. 12 – 15

286. Februarie 1948: un cântec de lebădă la un congres de unificare, în „Magazin istoric”, nr. 3/1998, pp. 39 – 45

287. Partidele îşi protejează cadrele cu munci de răspundere: „Tovii vor fi controlaţi medical”, în „Dosarele istoriei”, nr. 4/1998, pp. 40 – 42

288. PMR şi „criza iugoslavă”, în „Dosarele istoriei”, nr. 3/1998, pp. 34 – 41

289. Dr. Petru Groza: un portret în două acte: de la şefia guvernului la şefia statului (1945 – 1958), în „Dosarele istoriei”, nr. 2/1998, pp. 15 – 21

290. 1968. Ceauşescu către Tito: „Suntem hotărâţi să apărăm independenţa ţării”, în „Magazin istoric”, nr. 2/1998, pp. 9 – 14

291. 1950: cine merge la Institutul Francez va fi arestaţ iar Zaharia Stancu să fie exclus din partid, în „Magazin istoric”, nr. 1/1998, pp. 43 – 45

292. Integrarea provinciilor româneşti unite în 1918 în cadrul statului naţional român, în „1918. Sfârşit şi început de epocă”, Editura Lekton Zalău şi Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare – Zalău, 1998, pp. 43 – 45

293. Anul 1918 în istoria românilor, în Analele Universităţii „Spiru C. Haret”, seria Istorie, nr. 1/1998, pp. 9 – 17

294. Ultimul an de coabitare a PCR cu monarhia, în „Dosarele istoriei”, nr. 11/1997, pp. 18 – 23

295. The Right Wing Totalitarism in Romania. 1919 – 1927, „Totalitarian Archives”, nr. 13 – 14/1997, pp. 31 – 40

296. PCR şi monarhia. 1944 – 1947. De la „Trăiască regele!” la „Jos regele!”, în „Magazin istoric”, nr. 11/1997, pp. 31 – 40

297. După Declaraţia din aprilie 1964 a PMR, în Paul Niculescu-Mizil, „O istorie trăită”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, 430 p. (transcriere de pe caseta TV a dezbaterii din mai 1995, pp. 110 – 146)

298. Iuliu Maniu şi actul de la 23 august 1944, în „Dosarele istoriei”, nr. 9/1997, pp. 31 – 39

299. Partidul Comunist Român şi legionarii, în „Magazin istoric”, nr. 3/1997, pp. 4 – 10

300. Documente sovietice inedite. Antonescu anchetat la Moscova, în „Magazin istoric”, nr. 8/1997, pp. 5 – 8

301. Mit şi realitate: Alexandru Averescu, în „Magazin istoric”, nr. 5/1997, pp. 41 – 47

202. Şedinţa Frontului Unic Muncitoresc din 21 august 1945. Gheorghiu-Dej reglează conturile cu Titel Petrescu, în „Magazin istoric”, nr. 3/1997, pp. 11 – 15

303. Gheorghe Gheorghiu-Dej în amintirea contemporanilor, în „Dosarele istoriei”, nr. 3/1997, pp. 50 – 53

304. Opţiunile electoratului românesc în primul deceniu interbelic (1918 – 1928), în „Revista de cercetări sociale”, nr. 1/1997, pp. 98 – 108

305. Un moment istoric: trecerea de la Arhivele Statului la Arhivele Naţionale, în „Hrisovul”, tom II, 1996, pp. 5 – 10

306. Manifestaţia din 8 noiembrie 1945. Documente necunoscute, în „Magazin istoric”, nr. 11/1996

307. Instaurarea regimurilor democrat-populare în statele din Europa Centrală şi de Sud-Est. O analiză comparativă, în 6 Martie 1945. Începuturile comunizării României, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, pp. 215 – 236

308. Les mutations politiques en Roumanie dans la premiere moitié de l’an 1940, în „Revue Roumaine d’Histoire”, nr. 3 – 4/1995, pp. 239 – 246

309. Mutaţii în Europa Centrală şi de Sud-Est după 23 august 1944. Instaurarea regimurilor de „democraţie populară”, în „Anuar”, Ploieşti, vol. II, 1995, pp. 9 – 13

310. Sfărâmarea graniţelor României în 1940. Hotărârile Comisiilor de Coroană din iunie şi august 1940, în România în situaţii limită. Coordonator Lucian Culda, Bucureşti, Editura Licorna, 1995, pp. 103 – 122

311. Cum a venit Nicolae Ceauşescu la putere, în „Magazin istoric”, nr. 7/1995, pp. 3 – 7

312. Arhivele Statului astăzi, în „Arhiva Românească”, tom I, fasc. 1/1995, pp. 11 – 13

313. Forţele politice din România şi notele ultimative sovietice din 26 şi 27 iunie 1940, în „Destin românesc”, Chişinău – Bucureşti, nr. 2/1994, pp. 21 – 29

314. Cine a fost A.C. Cuza?, în „Magazin istoric”, nr. 12/1994, pp. 24 – 32

315. Cazul Manciu. Pedeapsă meritată sau act criminal?, în „Arhivele Totalitarismului”, II, nr. 1-2/1994, pp. 135 – 152 (în colaborare)

316. Regele Ferdinand şi Marea Unire, în „Magazin istoric”, nr. 6/1994, pp. 3 – 6

317. Stări de spirit după Marea Unire. România Mare şi nouă, în „Magazin istoric”, nr. 4/1994, pp. 3 – 6

318. Procesul lui Corneliu Zelea Codreanu. 1925, în „Arhivele totalitarismului”, nr. 3/1994, pp. 134 – 148 (în colaborare)

319. Un om politic mai puţin cunoscut: Ion Mihalache, în „Magazin istoric”, nr. 2/1994, pp. 3 – 8

320. Ocuparea Basarabiei şi Nordului Bucovinei de către Armata Roşie în 1940, în „Analele Academiei de Poliţiei Alexandru Ioan Cuza”, I, 1993, pp. 90 – 100

321. Un episod dramatic din istoria monarhiei româneşti consumat la cumpăna anilor 1925 – 1926, în „Cotrocenii în istorie. Colocviul româno-american. 15 – 18 iulie 1992”, Bucureşti, 1993, pp. 85 – 88

322. Domnia regelui Ferdinand (1914 – 1927), în „Studii şi articole de istorie”, LX – LXI, 1993, pp. 96 – 100

323. Sfatul Ţării – organ reprezentativ al Basarabiei, în „Magazin istoric”, nr. 12/1993, pp. 3 – 6

324. Dimitrie Onciul – director general al Arhivelor Statului din România, în „Revista arhivelor”, nr. 2/1993, pp. 107 – 112

325. Impactul înfrângerii de la Stalingrad asupra opiniei publice din România, în „Forum”, nr. 7 – 9, 1992, pp. 72 – 76

326. România în timpul celui de-al doilea război mondial, în „Pagini de istorie”, vol. II, Bucureşti, 1992, pp. 118 – 126

327. Viaţa politică din România în anii 1918 – 1940, în „Pagini de istorie”, vol. II, Bucureşti, 1992, pp. 101 – 110

328. România în perioada interbelică. Trăsături generale, în „Pagini de istorie”, vol. II, Bucureşti, 1992, pp. 93 – 100

329. Evoluţia economiei româneşti în perioada interbelică, în „Studii şi articole de istorie”, LIX, 1991, pp. 85 – 92

330. Mentalul colectiv după Marea Unire din 1918, în „Pagini de istorie”, vol. I, Bucureşti, 1991, pp. 182 – 193

331. Presa din România în perioada interbelică, în „Revista de istorie militară”, nr. 3/1990, pp. 30 – 35

332. Situaţia militar-strategică a României în ansamblul războiului european în vara anului 1944. Intensificarea presiunii militare horthyste asupra României, în „Lupta întregului popor”, nr. 3/1989, pp. 5 – 8

333. Starea de spirit a poporului român în preajma actului istoric de la 23 august 1944, în „Revista Arhivelor”, nr. 2/1989, pp. 176 – 185

334. Beitrage zur Geschichte der Deutschen Parlamentspartei. 1919 – 1937, în „Siebenburgen zwischen den beiden Weltkriegen”, Köln, 1988, pp. 55 – 67

335. Premisele Marii Uniri din 1918. Consideraţii privind rolul culturii, în „Forum”, nr. 1 – 2/1988, pp. 43 – 46

336. Safeguarding the Country’s Independence and Territorial Integrity, a Fundamental Aim of all Democratic Forces in Romania during the Period between the Two World Wars, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1988, pp. 41 – 50

337. Ideea de Republică în gândirea şi acţiunea social-politică românească, în „Studii şi articole de istorie”, LV – LVI, 1987, pp. 41 – 50

338. Contribuţii privind structura socio-demografică a Parlamentului României în anii 1919 – 1937, în „Memoria antiquitatis”, Piatra Neamţ, XV – XVII, 1987, pp. 191 – 206

339. La structure socio-professionnelle du Parlement roumain pendant les années 1919 – 1937, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1987, pp. 91 – 94

340. La contribution de la Roumanie a la guerre antihitlérienne, în „Nouvelle Etudes d’Histoire”, 1987, pp. 349 – 358

341. Dinamica vieţii politice din România în perioada 23 august 1944 – 6 martie 1945, în „Studii şi articole de istorie”, LII – LIV, 1986, pp. 36 – 50

342. Despre regimul politic din România în perioada 6 septembrie 1940 – 23 august 1944, în „Memoria antiquitatis”, Piatra Neamţ, XII – XIV, 1986, pp. 225 – 240

343. O zi din istoria României: 23 august 1944, în „Forum”, nr. 7 – 8/1986, pp. 15 – 25

344. The Foreign Policy of Romania in the Interwar Period (1918 – 1939), în „Mioriţa. A Journal of Romanian Studies”, Rochester/New York şi Hamilton New Zeeland, X, nr. 1-2/1986, pp. 15 – 24 (în colaborare)

345. Romania‘s Foreign Policy in the Modern Period. The Role of Monarchy, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1986, pp. 19 – 24

346. Contribuţii privind regimul politic din România în anii 1918 – 1938. Rolul monarhiei, în „Studii şi articole de istorie”, LI – LII, 1985, pp. 217 – 229

347. Principalele trăsături ale evoluţiei României în primul deceniu de după Unirea cea Mare, în „Memoria antiquitatis”, Piatra Neamţ, IX – X, 1985, pp. 385 – 390

348. Poziţia partidelor politice faţă de actul restauraţiei din 8 iunie 1930, în „Pagini de istorie românească şi universală”, nr. 1/1985, pp. 102 – 111

349. Mass and Elite Culture in Romania between the Two World Wars, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1985, pp. 87 – 94

350. Pregătirea politică a actului istoric de la 23 august 1944, în „Carpica”, Bacău, XVI, 1985, pp. 7 – 16

351. Declaraţia Blocului Naţional-Democratic (20 iunie 1944), în „Studii şi articole de istorie”, XLIX – L, 1984, pp. 216 – 219

352. Aspecte privind istoria României în perioada 1948 – 1965, în „Studii şi articole de istorie”, XLIX – L, 1984, pp. 35 – 51

353. Memoriul intelectualilor români adresat lui Ion Antonescu în aprilie 1944, în „Forum”, nr. 5/1984, pp. 67 – 70

354. Rolul Parlamentului în viaţa politică a României în perioada interbelică, în „Pagini de istorie românească şi universală”, nr. 1/1984, pp. 141 – 151

355. Foreign Comments about the Events of 23 august 1944, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1984, pp. 91 – 99

356. Noul cadru de dezvoltare a României după Marea Unire din 1918, în „Studii şi articole de istorie”, XLVII – XLVIII, 1983, pp. 285 – 295

357. Locul perioadei interbelice în istoria poporului român, în „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice a Academiei”, seria IV, tom VII, 1982, pp. 69 – 84

358. Pactul de neagresiune electorală între Partidul Naţional-Ţărănesc şi Garda de Fier (noiembrie 1937), în „Studii şi articole de istorie”, XLV – XLVI, 1982, pp. 14 – 19

359. Reformele agrare în Europa, intervenţie la Secţia cronologică (contemporană) a Congresului Internaţional de Istorie, în „XV-eme Congres International des Sciences Historiques. Actes”, IV (2), pp. 954 – 955

360. Nicolae Titulescu – Romania’s Minister of Foreign Affairs (1932 – 1936), în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1982, pp. 79 – 84

361. Ladislau Banyai, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1982, pp. 155 – 156

362. Aron Petric, în „Studii şi Articole de Istorie”, XLIII – XLIV, 1981, pp. 211 – 214

363. Relationship of the Peasant’s Party of Romania with the Agrarian Parties of Central and South-East Europe (1918 – 1926), în „Revue d’Etudes Sud-Est Européenne”, nr. 1/1981, pp. 31 – 39

364. The Evolution of Romania’s Constitutional Organisation during the interwar period, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1981, pp. 39 – 46

365. Le processus de consolidation et développement de l’Etat national unitaire Roumain (1918 – 1929), în „Nouvelles Etudes d’Histoire”, VI, partea a II-a, 1980, pp. 143 – 156

366. The Foreign Policy of Romania in the Interwar Period (1918 – 1939), în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1980, pp. 67 – 77

367. Caracteristicile regimului politic din România în perioada interbelică, în „Studii şi articole de istorie”, XLI-XLII, 1980, pp. 232 – 246

368. Political Parties in Romania after Parliamentary Elections, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi, XVII, 1980, pp. 63 – 90

369. Partida Ţărănească şi întemeietorul ei, în „Magazin istoric”, nr. 11/1980, pp. 52 – 55

370. Coordonate majore în investigarea istoriei României dintre 1918 – 1980, în „Revista de istorie”, nr. 7 – 8, 1980, pp. 1.403 – 1.439 (în colaborare)

371. Un bucovinean printre fraţi: Ion Grămadă, în „Magazin istoric”, nr. 9/1978, pp. 12 – 13, 63

372. Marea Unire din 1918 – opera fundamentală a maselor populare, în „Forum”, nr. 12/1978, pp. 6 – 9

373. Les partis politiques de Roumanie et la réforme agraire (1918 – 1926), în „Revue Roumaine d’Histoire”, nr. 1/1978, pp. 103 – 119

374. Acţiuni de opoziţie ale unor partide şi grupări politice burgheze faţă de tendinţele dictatoriale ale regelui Carol al II-lea (iunie 1930 – februarie 1938), în „Revista de Istorie”, nr. 3/1978, pp. 387 – 416

375. Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din decembrie 1928, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1977, pp. 83 – 94

376. Alianţe social-politice în istoria Partidului Comunist Român. Dezbatere, în „Revista de Istorie”, nr. 9/1977, pp. 1.681 – 1.707

377. Partidele politice în alegerile parlamentare din iulie 1927, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi, 1977, pp. 395 – 402

378. Partidele politice din România. 1918 – 1938, în „Studii şi articole de istorie”, XXXIII – XXXIV, 1976, pp. 218 – 229

379. Metodologia alcătuirii unei lucrări de licenţă, în „Studii şi articole de istorie”, XXXII, 1976, pp. 151 – 158 (în colaborare)

380. Întemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc – dr. N. Lupu, în „Revista de Istorie”, nr. 5/1976, pp. 697 – 711

381. Poziţia PCR faţă de principalele partide burgheze din România (1921 – 1926), în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1976, pp. 79 – 85

382. Politica internă a guvernului Blocului Parlamentar (decembrie 1919 – martie 1920), în „Revista arhivelor”, nr. 1/1975, pp. 45 – 57

383. Probleme majore dezbătute la Conferinţa Naţională a PCR din octombrie 1945, în „Studii şi articole de istorie”, XXX – XXXI, 1975, pp. 34 – 40 (în colaborare)

384. Conferinţa Naţională a PCR din octombrie 1945, text comentat în „Studii şi articole de istorie”, XXX – XXXI, 1975, pp. 141 – 144

385. Platforma-program din 6 septembrie 1941, în „Studii şi articole de istorie”, XXV, 1974, pp. 95 – 98

386. Coroana în duelul dintre partide, în „Magazin istoric”, nr. 2/1974, pp. 88 – 95

387. Ecoul intern al proclamării Republicii, în „Museum”, Goleşti, 1974, pp. 135 – 139

388. Partidele politice din România. 1929 – 1933, în „Caiet metodic de istorie”, Bucureşti, 1974, pp. 21 – 36

389. Alegerile parlamentare din martie 1922, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1974, pp. 89 – 96

390. Politica internă a guvernului liberal (1918 – 1919), în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, nr. 1/1974, pp. 125 – 141

391. Alegerile parlamentare din mai 1926, în „Studii şi comunicări”, Sibiu, 1974, pp. 227 – 242

392. Partidele politice din România în perioada interbelică (1918 – 1928), în „Caiet metodic de istorie”, Bucureşti, 1973, pp. 31 – 40

393. O tentativă eşuată de fuziune între naţionali şi ţărănişti, în „Magazin istoric”, nr. 5/1973, pp. 68 – 72

394. Întemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc (1918 – 1926), în Studii, „Revista de istorie”, nr. 4/1973, pp. 785 – 797

395. Viaţa politică din România în anii 1922 – 1928, în „Studii şi articole de istorie”, XXII, 1973, pp. 29 – 37

396. N. Iorga – istoric al epocii contemporane a României, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, nr. 1/1973, pp. 135 – 142 (în colaborare)

397. Cercetarea în domeniul istoriei contemporane a României şi universale, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, nr. 1/1973, pp. 53 – 71 (în colaborare)

398. Reforma agrară din 1945, în „Studii şi articole de istorie”, XXI, 1973, pp. 89 – 92

399. Metodologia conducerii seminarului special de istoria contemporană a României, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, nr. 1/1973, pp. 187 – 189 (în colaborare)

400. Lupta partidelor politice în alegerile din mai – iunie 1920, în „Carpica”, Bacău, 1972, pp. 251 – 265

401. Schimbările de guverne de la sfârşitul anului 1921 şi începutul lui 1922, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, nr. 1/1972, pp. 87 – 104

402. Despre proiectul de program al Partidului Ţărănesc din noiembrie 1921, în „Comunicări de geografie şi istorie”, Constanţa, 1972, pp. 185 – 193

403. Mişcarea ţărănistă din România până în 1907, în „Studii. Revista de istorie”, nr. 3/1972, pp. 529 – 550

404. Metoda alcătuirii unei culegeri de texte privind istoria modernă şi contemporană a României, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, nr. 2/1972, pp. 177 – 180 (în colaborare)

405. Universitarii români şi procesul din Dealul Spirii, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, nr. 2/1971, pp. 45 – 51

406. Fuziunea Partidului Naţional cu Partidul Ţărănesc. Crearea Partidului Naţional-Ţărănesc, în „Cumidava”, Braşov, V, 1971, pp. 269 – 282

407. Problema creării unui larg front democratic şi activitatea PNL şi PNŢ în preajma instaurării dictaturii regale (decembrie 1937 – februarie 1938), în „Memoria antiquitatis”, Piatra Neamţ, III, 1971, pp. 373 – 391

408. Ţărănimea din România şi Unirea Transilvaniei (1914 – 1916), în „Memoria antiquitatis”, Piatra Neamţ, III, 1970, pp. 469 – 479

409. Proiectul de lege agrară depus din iniţativă parlamentară în martie 1920, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, nr. 2/1969, pp. 87 – 98

410. Din activitatea social-politică a lui Spiru C. Haret, în „Studii şi articole de istorie”, XIII, 1969, pp. 187 – 203

411. Consideraţii privind mişcarea ţărănistă din România în perioada 1907 – 1914, în „Studii. Revista de Istorie”, nr. 3/1968, pp. 499 – 521

412. N. Iorga despre cauzele şi caracterul primului război mondial, în „Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1967, pp. 97 – 108

413. N. Iorga şi atacarea Sebiei de către Austro-Ungaria, în „Romanoslavica”, 1967, pp. 147 – 155

414. Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din decembrie 1937, în „Studii. Revista de Istorie”, nr. 1/1967, pp. 145 – 162

Share
 

5 Responses to Curriculum Vitae

 1. […] apropiat al Casei Regale, colonelul Emilian Ionescu, citat de istoricul Ioan Scurtu, susține că a însoțit cele două vagoane speciale care au plecat din […]

 2. […] studiu. Pentru cei care citiți pentru prima dată despre profesorul Scurtu, puteți da click aici unde veți găsi un cv […]

 3. […] studiu. Pentru cei care citiți pentru prima dată despre profesorul Scurtu, puteți da click aici unde veți găsi un cv […]

 4. Corbu ion spune:

  Impresionant.Nu mi aduc aminte ca cineva sa mai aiba o atat
  de fabuloasa biografie si activitate stiintifica si nu numai.Felicitari pentru publicarea acesteia.

 5. soare spune:

  Impresionantă „carte de vizită”! Prin tot ceea ce a făcut şi a scris, domnul academician Ioan Scurtu e comparabil nu numai cu marii istorici ai acestui neam, ci – mult mai mult – cu spiritele cele mai complexa şi mai adânci ale României şi Europei Vorbesc în cunoştinţă de cauză, fiindcă am avut privilegiul şi onoarea să lucrez o vreme sub „oblăduirea”/ managementul Domniei Sale. În acest an cu cifră aniversară „rotundă”, îi doresc multă sănătate şi atâta putere de lucru, cât să-l ajute să termine toate proiectele! Cu aleasă preţuire şi admiraţie, LA MULŢI ANI!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.