Propunerea Comitetului Politic Executiv din 27 iunie 1989 privind realegerea lui Nicolae Ceausescu in functia de secretar general al PCR la Congresul al XIV-lea a fost votata de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 – 29 iunie, care a adoptat si o Hotarare, cu urmatorul continut.
Un document inedit
Hotararea Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din 28 – 29 iunie 1989, cu privire la realegerea tovarasului Nicolae Ceausescu in functia de secretar general al Partidului Comunist Roman.Plenara C.C. al P.C.R., dand expresie celor mai alese sentimente de inalta stima si pretuire, de netarmurita dragoste si profunda recunostiinta ale comunistilor, ale tuturor oamenilor muncii, in deplin consens cu vointa unanima a intregului partid si popor, hotaraste sa fie supusa dezbaterii in adunarile generale ale tuturor organizatiilor de baza din intreprinderi, institutii, unitati agricole, in toate conferintele organizatiilor comunale, orasenesti, municipale si judetene ale P.C.R., in intregul nostru partid, propunerea ca la al XIV-lea Congres in inalta functie de secretar general al partidului sa fie reales cel mai iubit si stimat fiul al natiunii noastre, stralucit conducator de partid sitara, tovarasul Nicolae Ceausescu.

Comiteul Central isi exprima in unanimitate ferma convingere ca realegerea in fruntea partidului a tovarasului Nicolae Ceausescu – eminent militant comunist si patriot inflacarat, ilustru ganditor revolutionar, luptator ferm pentru realizareatelurilor supreme ale clasei muncitoare, genial fauritor al noului destin altarii si al celei mai luminoase epoci din istoria patriei, personalitate politica de exceptie a lumii contemporane, care si-a consacrat si isi consacra de aproape sase decenii cu abnegatie si eroism, intreaga viata si activitate binelui si fericirii natiunii romane, cauzei independentei si suveranitatii, socialismului si pacii, intelegerii si colaborarii internationale – constituie cea mai sigura garantie a edificarii cu succes a societatii socialiste multilateral dezvoltate, pe baza aplicarii creatoare a principiilor generale ale socialismului stiintific la conditiile concrete dintara noastra, a viitorului comunist al patriei, a inaintarii neabatute a Romaniei spre cele mai inalte culmi de progres si civilizatie „.

Adoptand aceasta hotarare, Plenara CC al PCR subliniaza rolul determinant al conducatorului partidului si statului in vastul proces revolutionar, unitar si neintrerupt pe care l-a cunoscut Romania in perioada de glorie si maretie inaugurata de istoricul Congres al IX-lea, moment decisiv in desfasurarea operei de constructie socialista, in realizarea grandioaselor ctitorii, fara egal in multimilenara existenta a patriei, ce au dat, spre mandria si satisfactia poporului roman, cu neasamuita stralucire chipuluitarii, un loc de frunte si un bine meritat prestigiu in randul natiunilor lumii.

Cursul innoitor revolutionar, dinamic pe care tovarasul Nicolae Ceausescu l-a imprimat vietii politico-sociale din patria noastra, in luminoasa perioada deschisa de Congresul al IX-lea, si-a pus din plin amprenta asupra dezvoltarii sanatoase si viguroase a economiei nationale, a intregii opere de edificare a socialismului in Romania, cu poporul si pentru popor.

Comitetul Central evidentiaza si cu acest prilej meritul de uriasa insemnatate a tovarasului Nicolae Ceausescu in definirea, intr-o viziune stiintifica si unitara, a trasaturilor si strategiei fiecarei etape de constructie socialista, a apararii principiilor fundamentale a socialismului, ca oranduire superioara oricaror forme de organizare sociala care a existat pana acum in istoria umanitatii.

intregul nostru partid si popor dau cea mai inalta apreciere contributiei decisive, hotarate a tovarasului Nicolae Ceausescu la elaborarea programelor realiste si profund mobilizatoare de dezvoltare intensiva, multilaterala a patriei pe seama cuceririlor revolutiei tehnico-stiintifice si noii revolutii agrare care au asigurat ritmuri dinamice de crestere a fortei economice, a industriei si agriculturii, ridicarea necontenita a nivelului de viata al celor ce muncesc, inflorirea invatamantului, stiintei si culturii, factori de cea mai mare insemnatate in faurirea socialismului si comunismului.
Plenara Comitetului Central pretuieste in mod deosebit inalta raspundere cu care tovarasul Nicolae Ceausescu asigura intarirea continua a gloriosului nostru partid comunist – centru vital al natiunii – cresterea rolului conducator a fortei sale politice si organizatorice in intreaga opera de constructie socialista in Romania. Tovarasului Nicolae Ceausescu ii revine meritul deosebit de a fi elaborat teze si orientari profund stiintifice, novatoare, cu privire la  organizarea si conducerea intregii vieti economice si sociale, crearea unui larg si cuprinzator sistem al democratiei muncitoresti – revolutionare, cresterea rolului clasei muncitoare – clasa cea mai inaintata a societatii – perfectionarea functiilor statului, apararea si intarirea continua a proprietatii socialiste.

Slujind cu inepuizabila energie si devotament patriotic interesele vitale aletarii si poporului roman, cauza edificarii socialismului si comunismului in patria noastra, tovarasul Nicolae Ceausescu s-a afirmat cu putere, prin cuvant si fapta, ca aparator consecvent al unei noi gandiri in viata internationala, ca aparator consecvent si hotarat al aspiratiilor fundamentale ale popoarelor, impunandu-se in constiinta intregii omeniri ca mare Erou al pacii, intelegerii si colaborarii intre toate natiunile lumii.

in aceste momente inaltatoare, de vibranta traire patriotica, Comitetul Central, comunistii, intregul popor isi exprima intr-un singur gand, vointa nestramutata ca tovarasul Nicolae Ceausescu sa fie reales la Congresul al XIV-lea in functia suprema de secretar general al Partidului Comunist Roman, de a continua neabatut, sub steagul de lupta al gloriosului nostru partid, strans uniti in jurul genialului sau conducator, mareata opera de edificare pe pamantul patriei a celei mai drepte si mai umane oranduiri, a visului de aur a omenirii – comunismul”.

Propaganda de partid si reactiile negative create
in timp ce Romania se afla intr-o criza profunda, iar starea de nemultumire a populatiei se generaliza, membrii Comitetul Central ridicau osanale lui Ceausescu prezentandu-l ca „cel mai iubit si stimat fiu al natiunii”, „genialul fauritor al noului destin altarii si al celei mai luminoase epoci din istoria patriei” hotarand sa sustina realegerea sa in fruntea partidului. S-a decis ca aceasta propunere sa fie dezbatuta in toate adunarile si conferintele de partid, astfel incat delegatii la Congres sa vina cu un mandat imperativ si sa voteze asa cum s-a stabilit. Cu alte cuvinte, delegatii nu puteau vota dupa propria constiinta (daca o aveau), ci asa cum li s-a impus in organizatiile din care proveneau.

O asemenea metoda fusese practicata si la ultimele Congrese (in 1969 s-a hotarat instituirea functiei de secretar general al P.C.R., in locul celei de secretar general al C.C. al P.C.R.), astfel incat Nicolae Ceausescu sa nu depinda de vreo hotarare a C.C. al P.C.R. Dar acum, in 1989, pe fondul schimbarilor din statele socialiste europene, cand vechii lideri au fost nevoiti sa cedeze puterea unor comunisti reformatori din cadrul acelorasi structuri de partid, Nicolae Ceausescu urmarea sa anihileze orice tentativa (daca ar fi existat) de schimbare a sa din fruntea P.C.R. Faptul ca era un „patriot inflacarat”, care-si consacra intreaga viata „binelui si fericirii natiunii romane” sugera ideea ca orice incercare de inlaturare a sa avea un caracter antinational, constituia un adevarat act de tradare, de subminare a independentei si suveranitatii Romaniei.

Mass media – presa, radioul, televiziunea – au declansat o ampla campanie propagandistica in favoarea realegerii lui Ceausescu. Prin agresivitatea ei, aceasta propaganda ii „calca pe nervi” pe romani, iar ura lor impotriva lui Ceausescu a atins cote explozive. Conform Hotararii Plenarei CC al PCR, Adunarile generale de partid trebuiau sa se desfasoare dupa un anumit ritual, in centrul caruia se afla sublinierea rolului lui Nicolae Ceausescu in dezvoltarea Romaniei, semnificatia Congresului al IX-lea al P.C.R., care a „inaugurat cea mai glorioasa epoca din existenta milenara a patriei”, astfel incat realegerea sa la cel de-al XIV-lea Congres trebuia sustinuta de intreaga natiune.

Pentru ilustrarea modului in care urmau sa se desfasoare adunarile generale si conferintele de partid redam un document de uz intern, elaborat de Comitetul de partid al Centrului Universitar Bucuresti.

TEMATICA ORIENTATIVA
privind continutul darilor de seama si al dezbaterilor ce vor avea loc in adunarile si conferintele de partid de dari de seama si alegeri.

La intocmirea darilor de seama, a proiectelor de hotarari, precum si in dezbaterile ce vor avea loc in adunarile si conferintele de partid de dari de seama si alegeri vor fi subliniate si analizate, in principal, urmatoarele probleme:
1. Atmosfera de profunda efervescenta politica si puternica angajare revolutionara generata de istorica Hotarare a Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea, la Congresul al XVI-lea al partidului, a tovarasului Nicolae Ceausescu, in functia suprema de secretar general al Partidului Comunist Roman.
Expresie a profundului democratism existent in partidul si statul nostru, propunerea privind realegerea secretarului general al partidului se dezbate in toate adunarile si conferintele de partid precum si in adunarile generale ale oamenilor muncii.
2. insemnatatea deosebita a istoricului Congres al IX-lea al partidului, care a inaugurat cea mai glorioasa epoca din intreaga existenta milenara a patriei, rolul hotarator, determinant al tovarasului Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, in elaborarea si fundamentarea strategiei de dezvoltare economico-sociala atarii, pe baza aplicarii principiilor socialismului stiintific in conditiile specifice Romaniei, al intaririi si consolidarii continue a proprietatii socialiste de stat si cooperatiste.

Se va sublinia activitatea prodigioasa desfasurata de tovarasul Nicolae Ceausescu, pentru intarirea continua a rolului conducator al partidului, centrul vital al natiunii – care isi indeplineste cu cinste misiunea istorica asumata de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a patriei noastre spre comunism. Calitatile exceptionale ale conducatorului partidului si statului nostru, monumentala sa opera ce se constituie intr-o contributie originala, de insemnatate remarcabila la dezvoltarea tezaurului gandirii universale si practicii constructiei socialiste, l-au impus in constiinta intregului nostru popor ca genial ctitor al Romaniei moderne, luptator darz pentru apararea si intarirea independentei si suveranitatii patriei, pentru instaurarea in lume a climatului de pace, prietenie si colaborare intre toate popoarele.
3. Realizarile remarcabile obtinute intr-o scurta perioada istorica, in dezvoltarea economico-sociala a patriei, inclusiv lichidarea datoriei externe, in dezvoltarea fara precedent a tuturor judetelor si localitatilor patriei prin construirea unor mari si moderne platforme industriale si alte marete ctitorii, in ridicarea nivelului material si spiritual al natiunii noastre socialiste, expresie a asigurarii deplinei egalitati in drepturi pentru toti cetatenii, a infaptuirii genialei teze a secretariatului general al partidului privind construirea socialismului cu poporul si pentru popor.

Se va arata cresterea necontenita a rolului stiintei ca factor nemijlocit de productie, precum si dezvoltarea fara precedent a invatamantului, artei si culturii, domenii coordonate cu inalta competenta de tovarasa Elena Ceausescu, personalitate proeminenta a partidului si statului nostru, a vietii stiintifice nationale si internationale.
4. Evidentierea importantei exceptionale a prevederilor cuprinse in tezele din aprilie 1988, in magistrala Expunere a secretarului general al partidului la sedinta comuna a Plenarei Comitetului Central si a organismelor democratice si organizatiilor de masa si obstesti, in Programul-Directiva, in Tezele pentru Congresul al XVI-lea al partidului, Cuvantarea tovarasului Nicolae Ceausescu, la plenara C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie a.c., pentru continua dezvoltare si inflorire a patriei noastre, pentru faurirea societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintarea Romaniei spre comunism, precum si a sarcinilor ce revin unitatilor economico-sociale, tuturor colectivelor de munca in lumina documentelor respective.
5. Efectuarea unei analize exigente, critice si autocritice, privind stilul si metodele de munca ale comitetelor de partid si birourilor organizatiilor de baza pentru mobilizarea comunistilor, a tuturor oamenilor muncii si studentilor in vederea realizarii exemplare a hotararilor Congresului al XIII-lea si Conferintei Nationale ale partidului privind cresterea calitatii pregatirii profesionale a viitorilor specialisti, integrarea invatamantului cu cercetarea si productia, intarirea muncii de educare comunista, revolutionara a tuturor studentilor si oamenilor muncii.

 • perfectionarea continutului planurilor de invatamant si, mai ales, a programelor analitice, incorporarea in ele a celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, a cunostintelor necesare cunoasterii pregatirii economice a tuturor studentilor; corelarea programelor analitice, eliminarea suprapunerilor si a informatiilor perimate; modul cum este condusa activitatea de imbunatatire a planurilor si programelor analitice;
 • indeplinirea de catre fiecare catedra si cadru didactic a sarcinilor privind acoperirea disciplinelor cu material didactic; aprecieri exigente referitoare la continutul materialelor didactice, la modul in care ele reflecta cele mai noi cunostinte din domeniu;
 • perfectionarea continutului predarii, modernizarea transmiterii cunostintelor, respectarea programului didactic si a programelor analitice; perfectionarea activitatilor de laborator, proiecte, seminarii, a activitatilor de cercetare, proiectare prevazute in planurile de invatamant; intarirea controlului procesului de invatamant, organizarea asistentei si interasistentei la ore;
 • ridicarea continua a nivelului de pregatire a studentilor, rezultatele obtinute de acestia in sesiunile de examene – analizate in dinamica ultimilor patru ani – (se va analiza distinct cresterea calitatii pregatirii la invatamantul seral si rezultatele obtinute de studentii membri de partid). Analiza se va realiza nu atat prin prisma procentelor de promovare, ci a cauzelor care conduc la mentinerea unui numar inca mare de studenti cu pregatire mediocra sau slaba, a modului in care au actionat organele si organizatiile de partid, organele colective de conducere si organizatiile ASC, pentru mobilizarea studentilor la o pregatire ritmica, sustinuta, pe intreg parcursul scolarizarii;
 • imbunatatirea pregatirii profesionale a specialistilor din productie, prin cursuri postuniversitare, de pregatire a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, prin doctorantura, prin organizarea cursurilor pe marile platforme industriale etc;
 • cresterea calitatii cercetarii stiintifice, a modului de indeplinire a planurilor de cercetare; implicarea cercetarii stiintifice universitare in rezolvarea problemelor importante cu care se confrunta unitatile economice, in primul rand cele din Capitala: realizarea programelor de perfectionare a organizarii si modernizarea productiei; realizarea sarcinilor de export; ridicarea continua a nivelului tehnic si calitativ al produselor, extinderea mecanizarii, automatizarii si robotizarii productiei; reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil si energie; cresterea productivitatii muncii, infaptuirea autoconducerii si autofinantarii economico-financiare; rentabilizarea fiecarui produs in parte, a sectiilor, atelierelor si unitatilor in ansamblu, cresterea eficientei economice etc.

In functie de specificul fiecarui institut vor fi analizate probleme privind contributia cercetarii stiintifice la: infaptuirea cerintelor noii revolutii agrare, a programelor speciale care privesc acest sector de baza al economiei nationale; realizarea marilor obiective edilitar-urbanistice din Bucuresti si dintara; participarea la viata social-culturala a Capitalei, realizarea unor opere politice, sociale, stiintifice, literare, de arta, compozitii muzicale etc. care sa intre in patrimoniul national si universal de valori etc.
Se va analiza de asemenea, contributia la dezvoltarea cercetarii fundamentale si a cercetarii in folosul modernizarii propriului invatamant:

 • organizarea, desfasurarea si eficienta seminariilor, sesiunilor si simpozioanelor stiintifice;
 • – participarea studentilor la cercetarea stiintifica, modul de organizare si desfasurare a acestuia; rezultatele obtinute la sesiunile cercurilor stiintifice studentesti si la concursurile profesionale;
 • antrenarea cadrelor didactice si cercetatorilor in miscarea de inventii si inovatii, ridicarea continua a pregatirii profesionale a tuturor oamenilor muncii din institut;
 • organizarea si desfasurarea practicii productive: calitatea programelor de practica, indrumarea, controlul si finalizarea acestei activitati;
 • se va analiza, in spiritul prevederilor cuprinse in Programul – Directiva, Tezele pentru Congresul al XIV-lea si Cuvantarea tovarasului Nicolae Ceausescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie a.c., activitatea desfasurata pentru cresterea continua a rolului politic conducator al organelor si organizatiilor de partid, in vederea infaptuirii exemplare a sarcinilor de partid si de stat.

6. in spiritul orientarilor si indicatiilor secretarului general al partidului, se vor prezenta angajamente concrete si se va exprima hotararea si vointa unanima a comunistilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea exemplara a tuturor sarcinilor ce revin invatamantului si cercetarii din documentele de partid si de stat, pentru realizarea integrala, pana la Congresul al XIV-lea al partidului, a sarcinilor cuprinse in planurile de cercetare pe anul in curs.
7. Se va analiza, in spiritul prevederilor statului, al indicatiilor si orientarilor secretarului general al partidului, preocuparea pentru perfectionarea stilului si metodelor de munca ale organelor si organizatiilor de partid, pentru exercitarea rolului si atributiilor ce le revin in conducerea intregii activitati din institute si facultati, pentru intarirea continua a vietii interne de partid, a muncii ideologice si politico-educative:

 • organizarea si planificarea muncii, repartizarea corespunzatoare a fortelor;
 • munca cu activul de partid, consiliile si comisiile pe probleme (la nivelul comitetelor);
 • antrenarea si activizarea pe baza de sarcini concrete a tuturor comunistilor;
 • desfasurarea controlului de partid, ferm si exigent, la toate nivelurile;
 • organizarea instruirii cadrelor de partid si de stat;
 • continutul si eficienta adunarilor generale si plenarelor de comitet;
 • conducerea muncii de primire in partid, de intarire numerica si indeosebi calitativa a randurilor partidului;
 • organizarea prevederilor statutare cu privire la raportarea de catre toti comunistii, indiferent de functiile pe care le detin, asupra modului in care isi indeplinesc sarcinile si obligatiile ce le revin;
 • sistemul de evidenta si de urmarire a indeplinirii hotararilor de partid si de stat, a propriilor hotarari;
 • organizarea si desfasurarea invatamantului de partid, a propagandei prin conferinte, a muncii cultural – educative si a activitatii de creatie tehnico-stiintifica in cadrul Festivalului national „Cantarea Romaniei”, a celorlalte activitati menite sa determine ridicarea constiintei socialiste, dezvoltarea raspunderii comunistilor fata de calitatea de membru al partidului.
 • ridicarea nivelului ideologic al dezbaterilor teoretice asupra principalelor aspecte privind procesul de edificare a noii societati, dezvoltarea fermitatii si combativitatii revolutionare fata de orice influenta straina conceptiei noastre despre lume si viata;
 • formarea si dezvoltarea la toti comunistii a constiintei sociale inaintate, a spiritului profund patriotic, a unitatii si coeziunii lor de nezdruncinat in jurul partidului, a secretarului sau general;
 • intarirea continua a ordinii si disciplinei, respectarea cu strictete de catre toti comunistii a prevederilor statutului, a obligatiilor asumate prin semnarea angajamentului solemn, a normelor eticii si echitatii socialiste;
 • conducerea si indrumarea organizatiilor de masa si obstesti, a sindicatelor, Asociatiilor Studentilor Comunisti (Uniunii Tineretului Comunist), a organizatiilor de femei si organizatiilor democratiei si unitatii socialiste;
 • stilul si metodele de munca ale organelor colective de conducere, modul in care senatele, consiliile profesorale, adunarile generale ale oamenilor muncii, ale cadrelor didactice isi exercita rolul si atributiile ca forumuri democratice de conducere;
 • intarirea continua a legaturilor partidului cu masele largi de oameni ai muncii in cadrul sistemului democratiei muncitoresti revolutionare;
 • condamnarea cu hotarare si fermitate a oricaror incercari de denigrare a maretelor realizari obtinute detara noastra, a propagandei anticomuniste orientata spre destabilizareatarilor socialiste, ingerinte in treburile lor interne si impunerea unor forme de organizare si conducere specifice lumii capitaliste, practici apartinand trecutului si condamante de istorie.

8. in darile de seama, precum si in cadrul dezbaterilor, vor fi abordate probleme concrete, practice, vor fi nominalizate persoane care se fac vinovate pentru existenta unor lipsuri si neajunsuri, indiferent de functiile pe care le detin.
9. O atentie cu totul deosebita se va acorda intocmirii proiectului de hotarare a adunarii generale sau conferintei de partid, care va trebui sa cuprinda:

 • sarcini si obiective concrete rezultate din proiectul Programului – Directiva, din Tezele pentru Congresul al XIV-lea si Cuvantarea tovarasului Nicolae Ceausescu la Plenara CC al PCR din 27 – 28 iunie a.c.
 • modul in care se va actiona pentru infaptuirea prevederilor respective;
 • persoanele sau organismele care raspund in mod direct de finalizarea tuturor masurilor si sitemului de control, evidenta si urmarire a indeplinirii obiectivelor stabilite.

10. Darile de seama si proiectele de hotarari vor fi discutate inainte de desfasurarea adunarilor si conferintelor organizatiilor de partid in sedinte ale birourilor organizatiilor de baza si in plenarele comitetelor de partid, asa cum prevad instructiunile C.C. al P.C.R”.

Propaganda cu efecte contrare
La instruirile care au avut loc la Centrul Universitar Bucuresti s-a indicat ca darile de seama sa fie scurte, astfel incat participantii la adunarile generale si la conferintele de partid sa-si exprime „atasamentul” fata de P.C.R. si „hotararea ferma” ca Nicolae Ceausescu sa fie reales secretar general al partidului, aceasta fiind „chezasia sigura” a progresului Romaniei si a „cresterii nivelului de trai al poporului”.

S-a indicat ca si pavoazarea sa fie axata pe „marele eveniment”, fiind trimise de la Comitetul municipal de partid materialele care au impanzit peretii facultatilor .

Dar o asemenea propaganda avea efecte contrare. Daca Ceausescu era factotum in Romania, insema ca si starea dezastruoasa in care se aflatara, privatiunile la care erau supusi oamenii, criza alimentara generalizata se datorau tot lui. Uriasa discrepanta dintre lozincile vehiculate si realitatea vietii de zi cu zi era bine cunoscuta, dar nu lua nici o masura de ameliorare a vietii cetatenilor, desi el era singurul care o putea face. El era cel care avea placerea sadica de a-i chinui pe romani, cerandu-le ca atunci cand le era frig sa puna pe ei „o haina in plus”, iar daca magazinele alimentare erau goale, ei trebuiau sa stie ca se impunea o „alimentatie rationala”, deoarece dupa numarul de calorii consumate, romanii ii depaseau pe occidentali. Aparatul de propaganda gasea o justificare pentru orice, cautand sa acrediteze ideea ca Nicolae Ceausescu promova o „politica inteleapta”, fiind preocupat zi de zi si ceas de ceas, sa asigure „fericirea” poporului sau.

in aceste conditii, multi romani nu mai suportau sa se uite la televizor, sa asculte radioul sau sa citeasca presa care se intrecea in a aduce osanale „genialului carmaci”. Cei care aveau posibilitatea ascultau postul de radio Europa Libera care desfasura o vehementa campanie impotriva realegerii lui Nicolae Ceausescu si ii indemna pe romani sa se ridice impotriva regimului dictatorial, urmand exemplul polonezilor, ungurilor, apoi si al nemtilor din RDG, a cehilor si slovacilor si chiar al bulgarilor.

Momentul prabusirii regimului dictatorial se apropia, dar Ceausescu si echipa din jurul sau parca traiau intr-o alta lume, paralela cu cea reala.

Share
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.