1. De autor

 

 1. Generale

 

 • Istoria românilor de la începuturi până în 1920. Drumul spre Marea Unire, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2019, 707 p. + 8 hărţi
 • Politică şi viaţă cotidiană în România în secolul al XX-lea şi începutul celui de-al XXI-lea, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2011, 490 p.
 • Istoria românilor de la Carol I la Nicolae Ceauşescu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2010, 280 p.
 • Ion I.C. Brătianu. Activitatea politică, Bucureşti, Editura Museion, 1992, 143 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Portrete politice, Chişinău, Editura Prut înternaţional, 2006, 296 p. [Tipo Moldova, 2011]
 • Studii de istorie, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002, 573 p.
 • Istoria românilor în timpul celor patru regi. 1866-1947, 4 volume: vol. I – Carol I, vol. II – Ferdinand, vol. III – Carol al II-lea, vol. IV – Mihai, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001; ed. a II-a – 2004; ed. a III-a – 2010, 256 p. + 214 p. + 347 p. +246 p. [Tipo Moldova, 2010],
 • Catedra de Istoria Românilor. 135 de ani de la înființare, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 1998, 52 p.
 • Regele Ferdinand (1914-1927). Activitatea politică, Bucureşti, Editura Garamond, 1995, 174 p.
 • Iuliu Maniu. Activitatea politică, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, 299 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, 488 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Monarhia în România. 1866-1947, Bucureşti, Editura Danubius, 1991, 192 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei de guvernământ în istoria modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 665 p.
 • Din viaţa politică a României (1926-1947). Studiu critic privind istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 552 p.
 • Viaţa politică din România. 1918-1944, Bucureşti, Editura Albatros, Bucureşti, 1982, 334 p.

 

 1. Marea Unire din 1918

 

 • Personalităţile Marii Uniri. Ferdinand I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2016, 287 p.
 • Alba Iulia. 1 Decembrie 1918, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1988, 183 p.
 • Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi. Eroi ai luptei pentru unitatea şi independenţa patriei (1916-1918), Bucureşti, Editura Albatros, 1978, 173 p.

 

 1. Perioada interbelică

 

 • Istoria civilizaţiei româneşti. Perioada interbelică (1918-1940), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2009, 374 p.; ediţia a II-a, 2012 [Tipo Moldova, 2010]
 • Civilizaţia românească interbelică (1918-1940), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, 199 p.
 • Istoria contemporană a României (19182007), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, 223 p.
 • Istoria contemporană a României (1918-2005), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005, 216 p.
 • Istoria contemporană a României (1918-2003), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003, 214 p.
 • Istoria contemporană a României (1918-2001), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002, 212 p.
 • Istoria Partidului Ţărănesc (1918-1926), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, 248 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică, Bucureşti, Editura RAO, 2001, 280 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • România şi Marile Puteri. 1933-1940. Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000, 232 p.
 • România şi Marile Puteri. 1918-1933. Documente, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999, 196 p.
 • Criza dinastică din România (1925-1930), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 298 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996, 250 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • Un episod dramatic din istoria României: 30 august 1940, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1990, 160 p. [Tipo Moldova, 2011]
 • Din viaţa politică a României. Întemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc (1918-1926), Bucureşti, Editura Litera, 1975, 199 p.
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1938-1940), Bucureşti, Centrul de Multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1974, 202 p.
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României (1918-1922), Bucureşti, Centrul de Multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1973, 339 p.

 

 1. 1989 şi după

 

 • Tezaurul României depus la Moscova. Note şi mărturii despre activitatea Comisiei Comune româno-ruse (2004 – 2012), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2014, 368 p.
 • * * La Revolución Rumana de 1989, Craiova, Editura SITECH, 2010, 359 p.
 • * * The Romanian Revolution of December 1989 in international context, Bucureşti, Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2009, 369 p.
 • * * La Révolution Roumaine de 1989, dans le contexte international de lʼépoque, Bucureşti, Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2008, 381 p.
 • Revoluția Română din Decembrie 1989 în context internaţional, Bucureşti, Editura Publicaţiilor pentru Străinătate, 2009, 412 p.+ 42 p. ilustraţii [Tipo Moldova 2010]
 • Revoluţia Română din Decembrie 1989 în context internaţional, Bucureşti, Editura Enciclopedică şi Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2006, 362 p.

 

Coordonator si autor:

 

 1. Generale
 • 200 de ani din istoria românilor dintre Prut şi Nistru. 1812 – 2012. Coordonatori Ioan-Aurel Pop şi Ioan Scurtu, Bucureşti, Editura Litera, 2012, 215 p.
 • România. Marea Unire. 1918 – 2008. 1 Decembrie – 90 de ani de la statul naţional unitar. 1859 – 2009: 24 ianuarie 1859 – 150 de ani de la Unirea Principatelor Române – crearea statului român modern, Bucureşti, Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2008, 120 p.
 • ** Roumanie. La Grande Union. 1918 – 2008: 1 Decembre. 90 anni della Grande Unione – compimento della Stato nazionale unitario. 1859 – 2009: 24 Gennario: 150 anni dall unione dei Principati Romeni – creazione dello Stato romeno moderno, Bucureşti, Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2008, 119 p.
 • ** Rumänien. Die Grosse Vereinigung. 1918 – 2008: 1 Dezember 90 Jhare seit der Grosen Vereingung Vollendung des einheitlichen Nationalstaates. 1859 – 2009: 24 Januar 150 Jare seit der Vereinigung der Rumänischen Füestentümer Schaffung des modernen rumänischen Staates, Bucureşti, Editura Redacţiei pentru Publicaţiile în Străinătate, Bucureşti, 2008, 119 p.
 • ** 5. Rumanía. La Gran Unión. 1918 – 2008. 1 de dicembre: 90 aniversario de la culminación del Estado nacional unitario. 1859 – 2009: 24 de enero – 150 aniversario de la Unión de los Principados Rumanos – creación del Estado rumano moderno, Bucureşti, Editura Redacţiei pentru Străinătate, 2008 , 119 p.
 • Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918-2001), vol. I şi vol. II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, 325 p.+ 325 p +8 hărţi  [Tipo Moldova, 2010]
 • * * Political structures in Central and Eastern Europe (1918-2001), vol. I şi vol.II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, 327 p. + 344 p. + 8 hărţi
 • Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 2003 ediţia III-a, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2003, 607 p.[Tipo Moldova, 2017]
 • ** Istorija Bessarabii. Ot istokov do 1998 goda, Chişinău, f.e., 2001, 353 p.+ 6 planşe
 • Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 1998, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Semne, 1998, 367 p. + 6 planşe
 • Timpul istoriei. Profesorului Dinu C. Giurescu. Volum îngrijit de Ioan Scurtu şi Mihai Sorin Rădulescu, Bucureşti, f .e., 1998, 476 p.
 • ** 12. România. Evoluţie în timp şi spaţiu. Album [Studiu introductiv şi explicaţii în limbile română, engleză şi franceză], Bucureşti, Arhivele Statului din România şi Editura Fundaţiei Culturale Române,1996, 200 p.
 • Istoria Basarabiei. De la începuturi până în 1994, Bucureşti, Editura Europa Nova & Tempus, 1994 [Tipo Moldova, 2010], 410 p.

 

 • Documente privind istoria României între anii 1918-1944, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, 732 p.
  • Pagini de istorie. Culegere de texte. Istoria românilor, vol. III. Coordonatori Ioan Scurtu şi Constantin Mocanu, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1993, 304 p.
  • Pagini de istorie. Studii şi comunicări ştiinţifice, vol. II, Coordonatori Ioan Scurtu, Mihai Manea şi Constantin Mocanu, Centrul de Multiplicare a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1992, 260 p.

 

 • Pagini de istorie. Studii şi comunicări ştiinţifice, vol. I, Centrul de Multiplicare a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1991, 240 p.
 • Probleme fundamentale ale istoriei României. Manual [universitar] şi crestomaţie. Colegiul de redacţie: Titu Georgescu, Gheorghe I. Ioniţă, Ioan Scurtu, Ştefan Ciobanu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1987, 487 p.
 • Probleme fundamentale ale istoriei României [manual universitar]. Colegiul de redacţie: Titu Georgescu, Gheorghe I. Ioniţă, Ioan Scurtu, Ştefan Ciobanu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 216 p. + 10 hărţi
 • Istoria României între anii 1918-1944. Culegere de documente, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică. 1982, 526 p.
 • 60 de ani de la făurirea statului naţional unitar român. Coordonatori: Matei Vlad, I. Gheorghiu, Ioan Scurtu, Bucureşti, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1978, 289 p.
 • Din lupta poporului român pentru independenţă, Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1977, 294 p.
 • Monografia întreprinderii „Vulcan” din Bucureşti (1904-1975), Bucureşti, f.e., 1977, 286 p.
 1. Marea Unire din 1918
 • România. Marea Unire. 1918-1920. 100 de cărţi, Iaşi,Tipo Moldova, 2017. Argument şi selecţie Ioan Scurtu [Program realizat de Editura Tipo Moldova; unele cărţi având mai multe volume, numărul lor este de 160; ediţii anastatice]
 • Marea Unire din 1918 în context european, Bucureşti, Editura Enciclopedică şi Editura Academiei Române, 2003, 448 p.
 • ** 26. România. Documentele Unirii. 1918. La Roumanie. Les documents de la Grande Union. 1918. Romania. The documents of the Great Union. 1918 [Studiu introductiv şi explicaţii în limbile română, engleză îi franceză], Bucureşti, Arhivele Statului din România şi Editura Fundaţiei Culturale Române, 1993, 175 p. [Tipo Moldova, 2017]
 1. Perioada interbelică
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1938-1940, vol. V, INST, Bucureşti, 2006. 408 p.
 • Academia Română. Tratatul Istoria Românilor, vol. VIII. România întregită (1918-1940). Coordonator Ioan Scurtu, secretar ştiinţific Petre Otu, Editura Enciclopedică, 2003, 856 p. + 48 planşe ; ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2010, p. 944 p. + 48 planşe
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1934-1938, vol. IV, INST, Bucureşti, 2003, 366 p.
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1931-1934, vol. III, INST, Bucureşti, 2002, 366 p.
 • România între anii 1918 – 1940. Documente şi materiale, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2001, 254 p.
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. 1927-1931, vol. II, INST, Bucureşti, 2000, 305 p.
 • Minorităţile naţionale din România. 1931-1938. Documente, Arhivele Naţionale din România, Bucureşti, 1999, 515 p.
 • Totalitarismul de dreapta în România. Origini, manifestări, evoluţie. Documente. 1919-1927, vol. I, INST, Bucureşti, 1996, 662 p. + 16 p. foto
 • Minorităţile naţionale din România. 1925 – 1931. Documente. Coordonatori Ioan Scurtu şi Ioan Dordea, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1996, 605 p.
 • Minorităţile naţionale din România. 1918-1925, Coordonatori Ioan Scurtu şi Liviu Boar, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1995, 783 p.

 

 1. 1940 -1944
 • Ideologie şi şi formaţiuni de dreapta în România. 1941 – 1943, vol. VII, INST, Bucureşti, 2009, 445 p.
 • Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România.1940 – 1941, vol. VI, INST, Bucureşti, 2007, 420 p.
 • Culegere de documente şi materiale privind istoria României (6 septembrie 1940 – 23 august 1944), Bucureşti, Tipografia Universtăţii din Bucureşti, 1978, 383 p.

     

 1. 1944 – 1989
 • 1958, Retragerea tupelor sovietice din România, Bucureşti, Editura Enciclopedică. Ediţia a II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2017, 383 p.
 • România. Retragerea trupelor sovietice. 1958, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, 411 p. [Tipo Moldova, 2010]
 • 1946. România. Viaţa politică în documente. Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1996, 591  p.
 • 1945. România. Viaţa politică în documente, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1994, 447 p.
 • 1947. România. Viaţa politică în documente, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1994, 318 p.
 • Sfârşitul dictaturii. Bucureşti. 21-25 decembrie 1989, Craiova, Editura Clio, 1990, 143 p.+ 8 foto

Notă: Când coordonarea a fost asigurată împreună cu alți colegi, a fost menţionat numele acestora.

 

 

 

 

 

 

Share
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.