Am aflat cu stupoare că  în august 2022 a încetat din viață fostul meu student Răzvan Ciucă. A fost întemeietorul şi directorul Muzeului Naţional al Agriculturii cu sediul în Slobozia, pe care l-am vizitat pe îndelete la invitația sa.

 Cu câteva luni în urmă mi-a oferit o carte  incitantă, despre un subiect pe care-l știam la modul general, ca unul care m-am ocupat de viaţa cotidiană a românilor în secolul al XX-lea. Este vorba despre Transhumanţa bârsană. Capete de istorie. Mocani din zodia Bărăganului (secolele XIV – XIX), Slobozia, Editura Metamorforosi, 2021, 340 p. A scris-o împreună cu Ionela Bran – interpretă de muzică populară, „mama şi moaşa  unui splendid atelier de arte populare”.

Cartea este o amplă monografie a fenomenului transhumanţei, care a contribuit la consolidarea spiritului de unitate a poporului român, la promovarea limbii, obiceiurilor, tradițiilor, a valorilor sale materiale şi spiriturale. Mergând an după an şi luni întregi cu oile lor, ciobanii au devenit creatorii unui folclor de o mare bogăţie şi semnificaţie, al cărui simbol a devenit Mioriţa – capodopera care  întruchipează  geniul poporului român.

 Cele XII capitole ale lucrării se întemeiază pe o amplă bibliografie, de la documente de arhivă la scrieri contemporane, din care sunt redate citate semnificative. La acestea a adăugat propria experienţă dobândită prin cercetări la fața locului pentru depistarea obiectelor pe baza cărora a reuşit să realizeze  acel original şi valoros  Muzeu Naţional al Agriculturii cu sediul în Slobozia.

Cartea cuprinde numeroase schiţe, hărţi, tabele statistice, nume de sate  şi de oieri, fotografii, extrase din presa vremii, citate din scrierile lui Alexandru Odobescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, N. Iorga, Alexandru Vlahuţă, Dumitru N. Seceleanu ş.a. Astfel, cititorul are posibilitatea de a  înţelege realitatea şi amploarea tranhumanţei, precum şi viaţa ciobanilor şi relaţiile cu semenii lor cu care veneau în contact.

Cele 439 de note bibliografice sunt mărturia unei munci extrem de intense şi a capacității autorilor de a redacta o lucrare științifică amplă, care este şi va rămâne o mărturie peste timp privind o componentă fundamentală a existentei poporului român.

Mi-a făcut plăcere să citesc dedicaţia:

Domnului prof. dr. Ioan Scurtu/ Primiți această Carte/ pe care am scris-o pe când/ începusem să-mi caut/  pasiunea…/ 2022, Slobozia, / înainte de Rusalii./ Răzvan Ciucă.

Apărută în condiţii grafice excelente, cartea Transhumanţa bârsană. Capete de istorie. Mocani din zodia Bărăganului (secolele XIV – XIX), se înscrie ca o realizare remarcabilă a istoriografiei şi etnografiei româneşti.


Share
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.