Profesorul Mihail C. Adafini mi-a trimis prin poștă o amplă monografie, intitulată Oraşul Panciu între cutremure tectonice şi politice (1940 – 2020), Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 559 p., cu dedicaţia

Domnului profesor univ.dr. Ioan Scurtu, / oferim această lucrare ce poate contribui la/  consolidarea identității oraşului Panciu./ Cu multă preţuire./ M. Adafini/ 9 febr. 2022.

Titlul cărţii este inspirat, întrucât Panciu a avut mult de suferit în urma cutremurelor de pământ din 1940, când a fost distrus aproape în întregine, şi din 1977 cu efecte devastatoare, dar a cunoscut în cei 80 de ani – ca şi întreaga ţară – „cutremure politice”, adică schimbări de regimuri care au influenţat decisiv viaţa oamenilor din această localitate. Aveam o anumită experiență în realizarea unei astfel de lucrări, fiind coautorul cărţii Monografia întreprinderii „Vulcan” din Buteşti (1904 – 1975), apărută în 1977, astfel că am putut aprecia efortul şi capacitatea profesorului Adafini de scrie istoria oraşului Panciu.

De-a lungul anilor – în calitatea mea de profesor, inspector general şi preşedinte al Comisiei de Istorie a Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, preşedinte al Societăţii de ştiinţe Istorice din România – am avut posibilitatea să-l cunosc pe autor în calitate de student şi apoi de inspector de şcolar de istorie al judeţului Vrancea,  de preşedinte al filialei Vrancea a Societăţii de Ştiinţe Istorice, de colaborator la revista „Studii şi Articole de Istorie”, apreciindu-i de fiecare dată seriozitatea şi competenţa profesională

 Mihai Adafini a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, materializată în zeci de studii şi articole, precum şi în cărţi publicate în edituri din Focşani, Sibiu, Cluj-Napoca şi Brăila. S-a preocupat în mod special istoria oraşului Panciu, publicând mai multe studii, lucrarea de faţă însumând cercetările ştiinţifice „de o viaţă”. Baza ştiinţifică o constituie documentele de la Arhivele Judeţene Vrancea, fondurile Prefectura judeţului Vrancea, Sfatul Popular al Raionului Panciu, Comitetul Raional PCR Panciu, Inspectoratul Şcolar al judeţului Putna, Primăria Oraşului Panciu, Sectorul de Jandarmi Panciu,  cele ale şcolilor din Panciu ş.a.

 Remarcabil este faptul că istoria oraşului este analizată şi prezentată în  contextul general al istoriei României, cu „bune şi cu rele”, autorul oferind o imagine veridică asupra perioadei respective. Urmărind un plan riguros, în carte sunt prezentate în detaliu transformările edilitare, viaţa economică, viaţa cotidiană, activitatea principalelor instituţii – cu accent pe cele de învăţământ, sanitare  şi culturale.

  Monografia Oraşul Panciu între cutremure tectonice şi politice (1940 – 2020) este o importantă contribuţie  istoriografică, datorată unui profesor de liceu, cu reală vocaţie de istoric.

Share
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.