Revista „Ştefadina … file de istorie”, publicată de Editura Ştefadina, apare din anul 2016, sub coordonarea unui Colegiu de redacţie, format din Mihai Nicolae (redactor şef), Ioan Scurtu, Radu Baltasiu, Ioan Opriş, Gheorghe Sbârnă, Nicolae Şt. Noica, Ioan Lăcătuşu, Tudor Răţoi, Anton Rotaru. Editori: Corneliu-Mihail Lungu şi Mihai Nicolae.  Este una dintre puţinele reviste realizate de o instituție de arhivă (S.C. Ştefadina Conserv S.R.L.), promovând scrierea istoriei pe bază de documente şi perfecţionarea  arhivisticii în plan teoretic şi practic.

Numărul apărut în septembrie 2022 este structurat pe patru secţiuni: I. Cercetări şi studii istorice; II. Practica documentelor de arhivă; III. Viaţa ştiinţifică, aniversări, comemorări; IV. Recenzii, studii de carte, note bibliografice.

Menţionez cele 10 studii de istorie:

Vilică Munteanu, Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, în medalii de Colecţie;

Tudor Răţoi, Din epopeea participării mehedinţenilor la cucerirea Independenţei de Stat a României;

Petre Ţurlea, Acum o sută de ani. Încoronarea de la Alba Iulia şi catolicismul;

Ion Giurcă, Locul şi rolul militarilor la serbarea Încoronării de la Alba Iulia, din 1922;

Tudor Răţoi, Centenarul Încoronării României Mari, la Alba Iulia;

Ioan Scurtu, Ocupaţia străină – grea povară pentru poporul român;

Ioan Opriş, Memoriul diplomatului Vasile Stoica din 18 noiembrie 1940, către Ion Antonescu;

Gheorghe Sbârnă, Evoluţia regimului reprezentativ în viuziunea Uniunii Interparlamemntare, în perioada interbelică; Constantin Luncaciu, Perpetuitatea  Istoriei şi actualitatea ei;

Florin Gheţău, Actualiatea casus-belli.

 Sunt abordate probleme complexe, începând cu imaginea domnitorului Ştefan cel Mare reflectată în colecţia personală a arhivistului Vilică Munteanu, fost ani în şir directorul Filialei Bacău a Arhivelor Statului/ Naţionale, până în actualitatea imediată, văzută de doi tineri arhivişti –  Cosmin Luncaciu şi Florin Gheţău.

Un loc important îl ocupă evenimentul de acum 100 de ani – încoronarea regelui Ferdinand şi al reginei Maria la Alba Iulia în 1922 – care a însemnat, în fond, „încoronarea României Mari”.

Share
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.