Cuvant Inainte 

În ultimul timp, interesul pentru istoria contemporană a crescut considerabil. În SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania etc., acesată perioadă ocupă mai mult de jumătate din cursurile şi seminariile de istorie. O asemenea tendinţă se manifestă şi în România. Ea este firească, deoarece tinerii de astăzi sunt interesaţi de istoria recentă, inclusiv de cea a zilelor noastre, pentru a inţelege mai bine unde se află şi în ce direcţie se îndreaptă.

Culegerea cuprinde unele documente şi materiale semnificative privind evoluţia României în perioada 1918-1940 (legi, decrete, programe ale partidelor politice, memorii ale unor contemporani, tabele statistice, articole din presa vremii, extrase din lucrările unor cunoscuţi specialişti în istoria contemporană şi altele).
Lucrarea este structurată pe 14 teme, care pot fi dezbătute în cadrul seminariilor. Urmărind un scop preponderent didactic, autorii au extras părţile semnificative din materialele utilizate, fragmentele eliminate fiind menţionate prin semnul – […]. Ei s-au străduit să nu altereze sensul acestor materiale şi să dea o imagine cuprinzătoare asupra temei, astfel încât dezbaterile organizate cu studenţii să fie cât mai dinamice şi întemeiate pe o multitudine de surse.
Share
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.